Er drivhusgas skyld i den globale opvarmning? (alternativinfo)  
alternativinfo
Søg  |  Menu  ≡ 
 

    Følg os på Facebook 

Annonce


Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Er drivhusgas skyld i den globale opvarmning?

Af Alister Bredee, helse-forfatter, terapeut og instruktør

Nu da der er kommet en ny klimarapport fra FN, hvori det hedder, at forskerne er “95 procent sikker på”, at menneskelige aktiviteter stort set har forårsaget for den globale opvarmning, er tiden kommet til at aflive et par politisk inspirerede myter. At global opvarmning er forårsaget af menneskets overforbrug af biler, flyvemaskiner og industrialisering er blot en af dem. At udfordre de fremherskende synspunkter om klimaforandringerne er ifølge Lord Lawson i Blaby “politisk ukorrekte”. Hvis noget kan betragtes som forkert af denne grund, så er det nødvendigt at spørge om, der er en skjult dagsorden. Klimaeksperterne er ikke politikere, som den håbefulde præsidentkandidat Al Gore, men derimod forskere.


Årstidernes cyklus fascinerede barokkens europæere, selv om de ikke forstod årsagen. Vinteren var speciel hård dengang og meget koldere end i dag – en periode der senere kaldes “Den Lille Istid” – her skildret i et “Vinter landskab” af den hollandske maler Joos de Momper II (1564–1635), Walters Art Museum.

Medierne omtaler CO² med ærefrygt, som er det et ondt stof, bestemt til at tilintetgøre menneskets embedstid på jorden. Kuldioxid er en naturligt forekommende gas, der hjælper levende ting til at vokse. Mennesker producerer en lille del af verdens CO² udledning, et eller andet sted i området af 6 gigaton, som preller af i forhold til de 150 gigaton skabt af dyr og bakterier. CO² er kun en lille komponent af jordens atmosfære, den udgør forsvindende små 0,54 procent. CO² er en drivhusgas, men den langt overvejende drivhusgas er vanddamp, der omfatter 95 procent af totalen. Disse gasser er afgørende, de opfanger solens varme i troposfæren. Hvis dette ikke skete, ville varmen spredes ud i rummet, og livet her på jorden ville være umuligt. Hvis drivhusgasser er ansvarlige for klimaændringerne, så skal troposfæren blive varmere, og det sker ikke. Kendsgerningerne passer ikke med teorien.

Efter at være blevet erklæret sejrherre i De Forenede Staters præsidentvalg år 2000, og derefter besejret i en ny optælling og afgørelse fra Den Amerikanske Højesteret, blev Al Gore ikke præsident, men en højrøstet talsmand indenfor den globale opvarmning. I sin følelsesladede film “An Inconvenient Truth” (En ubekvem sandhed), baserer han sin argumentation på iskerne-boreprøver. Disse skaber et klimabillede som spænder over årtusinder. Han brugte oplysningerne til at etablere en sammenhæng mellem den stigende CO² mængde og temperaturstigning, men han udelod en vigtig kendsgerning. Professor Clark påpeger, at der er en betydelig tidsforskel mellem temperaturstigningen og stigningen af gassen. Temperaturerne er steget med 0,5 grader celsius i løbet af de sidste 150 år. Den største stigning skete før 1940, da industriel produktion var relativt lav, og faldt derefter i løbet af de efterfølgende 40 år, der var en tid med massiv industriel ekspansion på grund af efterkrigstidens industrielle boom. Det lader altså til, at CO²-stigninger er resultatet af, og ikke årsagen til temperaturstigningen. Professor Michaels fra University of Virginia, siger, at folk, der hævder CO² er ansvarlig for den globale opvarmning, simpelthen ikke har undersøgt de faktiske omstændigheder.

Oceanograf Karl Wunsch fra MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) gentager, at havene er vor planets største skatkammer af kuldioxid. Han forklarer, at tidsintervallet mellem temperaturstigninger og stigninger i gassen kuldioxid, er på grund af størrelsen af havene. Når temperaturen stiger, så opvarmes havet, og det afgiver en større mængde af CO². Men det tager lang tid at hæve havtemperaturen, og det forklarer det betydelige tidsinterval mellem øget temperatur og det øgede CO²-niveau.

Hvis drivhusgasser og CO² ikke forårsager den såkaldte globale opvarmning, hvad er da årsagen?


Solen set af Soft X-Ray Telescope (SXT) ombord på kredsende Yohkoh satellit. De lyse, loop-lignende strukturer er millioner af grader hed plasma med rod i Solens indre magnetfelter. I synligt lys ville man se solpletter ved mange af sløjfernes udspring. Glorien af gas strækker sig langt ud i solens korona. De mørkere områder ved de nordlige og sydlige poler er koronale huller, hvor de magnetiske feltlinier er åbne til rummet og lader partikler undslippe.
Foto: NASA Goddard Laboratory for Atmospheres.

Kig op på himlen, og der er en stor chancerne for at du vil se solen. Det er øget solplet aktivitet, der er årsag temperaturstigninger. Det er ikke nyt. Historisk set har der været perioder i Jordens historie, hvor klimaet har været meget varmere, og tidspunkter, hvor det har været meget køligere. For 150 år siden var der en kuldeperiode, kendt som “Den Lille Istid”, den begyndte i Europa i det fjortende århundrede. Samtidige billeder og illustrationer viser dette. I London frøs Themsen til i de fleste år gennem denne kolde periode, som efterfulgte en tid, hvor temperaturer var mærkbart højere, og omtales som “The Medieval Warm Period” (Middelalderens varme periode). Vin groede helt op til det nordlige England, ifølge Geoffrey Chaucer.


Solplet observationer mellem år 1600 og 2000.
Før 1749 var kun sporadiske observationer af solplet aktivitet tilgængelige, fra 1750 findes kontinuerligt månedsgennemsnit. Det mest fremtrædende træk ved denne graf er Solens 11-årige magnetiske aktivitets cyklus. Bemærk de to minimums aktivitets perioder under Den Lille Istid og maximum omkring 1950.

Hvorfor bliver vi vildledt?

Den tidligere engelske premierminister Margaret Thatcher hoppede på vognen og spillede en rolle i oprettelsen af FNs Klimapanel (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). Hun gjorde det for at retfærdiggøre sin strategi omkring kærnekraft. Alt dette skete for mere et kvart århundrede siden, og husk også på, at FN har foreslået et global CO²-afgift – er der en sammenhæng?

Publiceret alternativinfo: 27-09-2013


Kilder: 
Originaltitel: Are Greenhouse Gases Responsible for Global Warming? 

Relaterede Artikler: 
 - 

Se også: 
 - 

Læs mere: 
Den lille istid (Wikipedia)

Jordens klima, fortid og fremtid (Videnskab for alle, 32-sider PDF-hæfte)

Svensmark underbygger sin kontroversielle klimateori (Videnskab.dk 03-08-2009)
Nye studier fra professor Henrik Svensmark viser en stærk forbindelse mellem variationer i Solens aktivitet og skyernes dannelse. Resultaterne bekræfter hans omdiskuterede klimateori.

Externe Links: 
IPCC: Ny rapport dokumenterer klimatrusler (Videnskab.dk 27-09-2013)
Arbejdsgruppe 1’s rapport fokuserer på det stigende havniveau, voksende is omkring polarområderne og havforsuring, fordi havene optager mere og mere CO2 end tidligere.

Lomborg: Vi spilder vores penge på grøn energi (MetroXpress 27-09-2013)
FN's klimapanel fremlægger i dag en statusrapport om den globale opvarmning. Metroxpress har interviewet Bjørn Lomborg, der mener, at klimadebatten er styret af panik. Vi spilder vores penge, mener han.

Klimaforsker: Måne, sol og planeter er skyld i global opvarmning (Videnskab.dk 16-11-2011)
En professor fra Oslo Universitet konkluderer, at det varmere klima stort set kan tilskrives naturlige klimaændringer og dermed ikke skyldes menneskets udledning af CO2. Professoren får prygl af dansk fagfælle.

Andre interessante links: 
Global opvarmning: Hvad er op og ned i debatten om CO2's effekt på klimaet? (Videnskab.dk 27-10-2014)
Er det rigtigt, at vi har fået mere CO2 i vores atmosfære - og hvordan måler man det? Og hvilken betydning har drivhusgasserne for vores klode? En guide gennem klimajunglen af informationer.

Solens cyklus påvirker klimaet på Jorden (Videnskab.dk 17-08-2014)
Solens aktivitet ændrer sig i en særlig cyklus, og det påvirker klimaet på Grønland, viser ny forskning. Det rejser debatten om, hvad Solens aktivitet betyder for nutidens globale opvarmning.

Forskere: Mini-istid kan være på vej (Jyllands-Posten 20-01-2014)
Ifølge britiske forskere kan vi måske se frem til en mini-istid, som i Maunder Minimum perioden 1650-1715. Dengang var det så koldt, at den svenske Kong Karl 10. Gustav indtog Sjælland ved at vandre over isen med hele sin hær fra Jylland via Fyn til Sjælland.

Sandheden om dommedags-vulkanen (BT 09-12-2013)
Gennem mere end 30 år har man i kraft af dansk forskning vidst, at der indtraf et historisk voldsomt vulkanudbrud i 1257. Den fremherskende teori om årsagen til den lille istid har især fokuseret på en lav solaktivitet i perioden. Iskerneboringernes tydelige afsløringer af fortidens gigantudbrud synes imidlertid i nogen grad at modsige solpletteorien.

For 3.000 år siden var der mindre is på Grønland end i dag (Videnskab.dk 04-12-2013)
Ny analysemetode og gamle muslingeskaller afslører, at den grønlandske Indlandsis var mindre for mellem 3.000 og 5.000 år siden, end den er i dag. Det antyder også, at Indlandsisen er mere robust end tidligere antaget.

Britisk forsker: ”Den lille istid” kan komme igen (Videnskab.dk 04-12-2013)
Solaktiviteten er faldende og ifølge en britisk forsker giver det en 25 procents chance for at solen bliver lige så svag som under ”den lille istid” for 400 år siden.
  
Illustrationer: 
Vinter landskab” af Joos de Momper II (hollandsk maler 1564–1635), Public domain
Solen (SXT), NASA Goddard Laboratory for Atmospheres, Public domain
Solplet-plance, baseret på Iceage time og Sunspots fra Wikimedia Commons, CC3.0


Home > Artikler > Er drivhusgas skyld i den globale opvarmning?
24-01-2022


Alister Bredee
Alister Bredee

var forfatter, terapeut og instrukt? indenfor helse og sundhed. Han var grundl?ger af A.M.B.I.T.-teknikken, der er en meridian baseret terapi, som bruges til at eliminere negative f?elser. Det er en holistisk healings teknik, hvor der arbejdes med s?el krop, som sind og ?d.
Alister Brede gik bort den 2. marts, 2021.

Alister Bredee skrev b?erne
?Energy Essence & Attractor Fields?,
?Full Circle?
og
?A Cat has Nine Lives?.

Artikler af
Alister Bredee:
Allergier kan behandles hurtigt med en simpel akupressur teknik 
Calcium myten afsl?et 
Den s?gelige historie om Masha og Dasha 
Er drivhusgas skyld i den globale opvarmning?
Fordelene ved faste og afgiftning
Kokosolie kan hj?pe mod Alzheimers
Propolis kan lindre fork?elsess? i l?et af f?timer
Spis mindre og forbliv ung
“The Gift In Me”
Vand er bedste ford?elses hj?p
Den Lille Istids klimaforandringer og temperaturfald, som begyndte i senmiddelalderen, er svære at forklare, da der mangler videnskabelig enighed om, hvordan klimaet opfører sig, når det er normalt. Måske er det i stedet kuldeperioder som er normen, og de varmere er undtagelsen.
Blandt anormale fænomener nævnes lavere solaktivitet. Samtidens astronomer observerede færre solpletter end i perioden før og efter. Iskerneprøver har bekræftet dette. Sammenhængen mellem lav solaktivitet og lavere temperaturer er dog ikke endeligt påvist, men forekomsten indikerer en vis sammenhæng. Fra omkring 1850 begyndte klimaet igen at blive varmere, og gennem de seneste 150 år har Jorden oplevet en generel temperaturstigning. Nogle forskere har foreslået, at de klimaforandringer, vi oplever i dag, skyldes, at klimaet stadig er ved at stabilisere sig. Men blandt klimaforskere er der en del som mener, at de nuværende klimaforandringer skyldes det øgede udslip af CO2 i atmosfæren, forårsaget af menneskelige aktiviteter.
Kilde: Wikipedia
Annonce
Alternativinfo
Kontakt os
Sitemap
Alternativinfo er udgivet af PMP Group
i samarbejde med Power Media Production ApS.
© 1999-2024, alle rettigheder forbeholdes.
Vi gemmer ingen data.
Vi anvender kun nødvendige cookies.
Tredjepart cookies kan blive anvendt af Google annoncer, YouTube video og AddThis knapper.
Web-design © PMP Group - version: 24-01-2022.