Vitaminlovene? (alternativinfo)  
alternativinfo
Søg  |  Menu  ≡ 
 

    Følg os på Facebook 

Annonce


Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Vitaminlovene ?

Af Carsten Vagn-Hansen, læge og sundhedskonsulent

Beskyttelse mod vitaminer og kosttilskud ?
- hvem, hvad, hvordan, hvor, hvorfor ?

EU har i mange år været i gang med at blande sig i de enkelte landes anliggender, og denne gang er det med fare for det enkelte menneskes sundhed og ret til selv at bestemme over, hvad vedkommende vil indtage af vitaminer, mineraler og andre kosttilskud. Det vil derfor komme til at vedrøre det store flertal af befolkningen. Det er uhyre sjældent, at brug af disse ting medfører fare, så det må være rimeligt at finde ud af, hvem der har interesse i et sådant indgreb, for det er ikke i forbrugernes interesse. 

Hvem, hvad og hvordan?

På verdensplan findes Codex Alimentarius, der er et internationalt regelsæt vedrørende fødevare standarder, der er udviklet af en kommission under FN gennem fødevare- og landbrugsorganisationen FAO og verdenssundhedsorganisationen WHO. I begyndelsen af  90-erne har Codex nedsat en komite til at arbejde med retningslinierne for tilskud af vitaminer
og mineraler. Man nåede frem til en anbefaling af, at den højeste mængde skulle knyttes til den anbefalede daglige dosis - RDA, men en kraftig modstand fra forbrugerorganisationer som fx. People against Cancer hindrede gennemførelsen. Ikke desto mindre arbejder Codex videre på at skabe en international standard.

Codex komitéen er under stærk indflydelse fra tyske og andre internationale 
medicinalindustrier og multinationale firmaer. Den har blandt andet foreslået, at man ikke må sælge tilskud eller urter til forebyggende eller behandlingsformål. At naturlige tilskud ikke må overstige de mængder, der fastsættes af komitéen (for vitaminer ville det være 1-3 gange RDA). At ingen nye tilskud skal kunne godkendes, undtagen hvis de er godkendt af Codex. At urter ikke skal kunne sælges, hvis de ikke er registreret og godkendt.

Europakommissionen vil nu anbefale disse ting til Europaparlamentets og Europarådets godkendelse. Man peger i forslaget blandt andet på de meget forskellige regler i medlemslandene, besværet med at holde styr på alle de ting, der betegnes som kosttilskud, på farerne ved at indtage for meget af dem, på de mange forskellige navne og manglende deklarationer. Man har udarbejdet en positivliste over nødvendige næringsstoffer, og EU-kommissionen skal fastsætte de øvre grænser for indtagelse af vitaminer og mineraler. Ved alle nye tilskud skal det bevises, at de ikke er farlige for mennesker, hvilket i parantes
bemærket vil kræve millioner af kroner. Der tages i dag ikke hensyn til, at fx urter har været kendt og brugt i tusinder af år uden bivirkninger.

Der må, som nu, ikke anføres, at kosttilskud kan bruges til at forebygge, behandle eller kurere sygdomme hos mennesker. Kun vitaminer og mineraler på listen må bruges til at fremstille kosttilskud. Der indsættes kriterier for stoffernes renhed. Reglerne er oplagt igen til fordel for medicinalindustrien, apotekerne og lægerne, der vil skulle inddrages, hvis man har brug for større mængder vitaminer og mineraler.

Hvorfor?

Der er altså tale om en stor rævekage, der er bagt af medicinalindustrien og de multinationale selskaber med henblik på magt og penge - det der styrer verden i dag. Kosttilskud kan umuligt undgå at blive meget dyrere, hvis direktivet bliver vedtaget. Hvis lægerne skal til at ordinere vitaminer og mineraler, vil det også komme til at koste mere, og læger, samt til en vis grad farmaceuter og andet apotekspersonale, har i almindelighed ikke en tilstrækkelig viden gennem deres uddannelse om behovet for kosttilskud. Hvor mange af dem ved for eksempel, hvor meget behovet for vitaminer og mineraler stiger på grund af sygdomsprocesserne i kroppen? Og hvor meget lægemidler øger behovet for tilskud? Der findes udmærket forskning på disse områder, men den er ikke nået frem til Danmark og lægerne. Hverken lægerne eller de statslige ernæringseksperter holder sig a jour med den nyeste viden på området.

Det gør forbrugerne til gengæld. De læser, kigger på Internettet og lader sig råde af  mennesker med stor interesse for og indsigt i det, der ifølge mangeårige erfaringer hjælper mennesker, og det, der sker ude i verden. Man kan så argumentere for, at de ikke har nogen universitetsuddannelse eller ikke ved, hvad de gør. Det giver dem den fordel, at de er åbne for nyt og ikke er hæmmet af den alt overvældende tvivl, som universitet indpoder. Det væsentlige må være, at mennesker føler sig hjulpet af det, de gør for sig selv, fx ved at tage kosttilskud.
Og det gør folk.

Når det gælder faren ved at tage vitaminer, mineraler og andre kosttilskud, så er det uhyre sjældent, at der sker væsentlige skader ved det. Det er så sjældent, at der bliver skrevet om hvert eneste tilfælde i de lægevidenskabelige tidsskrifter. Bortset fra at tage mere end 5.000 enheder D-vitamin og mere end 30.000 enheder A-vitamin dagligt er det meget sjældent, at store doser vitaminer skader. Der er derimod overvældende beviser for, at mangel på alle vigtige næringsstoffer, bare et af dem, kan medføre alvorlige sygdomme. Mangel på folinsyre øger fx. risikoen for tarmkræft og for depression.

Det er ligeledes noget besynderligt, at man ikke fra EU's side, i stedet for at kaste sig over kosttilskud, gør noget imod de kolossalt mange skader og dødsfald i forbindelse med behandling med lægemidler. Hver niende, der er indlagt på danske sygehuse, ligger der på grund af bivirkninger af lægemidler. Korrekt undersøgt, reguleret, ordineret og indtaget medicin er den fjerde mest almindelige dødsårsag i USA (Journal of the American Medical Association - mellem 90.000 og 160.000 dødsfald om året). I Australien dør hvert år 9.000 mennesker årligt på grund af fejlmedicinering, og 50.000 lider skade.

Kosttilskud har, i modsætning hertil, ifølge Ron Law, der er leder af New Zealands National Nutritional Foods Association, gennemsnitligt kun været årsag til mindre end fem dødsfald pr. år gennem de sidste 25 år i USA, hvor over 50% af befolkningen tager en stor mængde af forskellige kosttilskud. Ron Law har beregnet, at der er 26.000 gange flere mennesker, der dør af undgåelige fejlmedicineringer og af legalt og korrekt ordinerede og indtagne lægemidler end på grund af kosttilskud. Giftigheden af fx MSM - methylsulfonylmethane, som er et værdifuldt svovlpræparat med virkninger på smerter, betændelse, allergi mm., er den samme som vands - 20 gram pr kg legemsvægt, hvor fx almindeligt bordsalt ligger nede på 3-4 gram pr kg legemsvægt. Alligevel er det ikke godkendt til humant brug.

Lægemidler er gavnlige, men ikke så nødvendige, som nogen tror. På Cuba kan man, som i Danmark, regne med at blive 76 år gammel. Spædbørnsdødeligheden er 9 ud af 1000 fødsler, og på WHO's rangliste over medlemsstaternes sundhedssystemer ligger Cuba som nr. 39 af 191. Dette på trods af, at Cuba på grund af USA's handelsembargo mangler selv de mest almindelige typer medicin og derfor må bruge plantemedicin i udstrakt grad. Eller måske på grund af? 

Hvad kan vi gøre?

Det kan ikke være rigtigt, at mennesker skal umyndiggøres i den grad, at de ikke må skaffe sig og bruge vitaminer, mineraler og kosttilskud med erfaringsbaseret - og i mange tilfælde også forskningsbaseret - virkning. Det kan ikke være rigtigt, at EU skal være "Big Brother - storebror" på alle områder. Det kan ikke være rigtigt, at den farmaceutiske industri og de multinationale koncerner med deres mange penge skal kunne styre Codex Alimentarius og EU's Råd for harmonisering af Medlemslandenes love vedrørende kosttilskud. 

Bliver lovforslaget gennemført, vil det være starten til verdenshistoriens største forekomst af civil ulydighed. Tolderne vil drukne i pakker med kosttilskud fra alverdens andre lande, og der vil blive smuglet i den helt store stil. Det vil blandt andet medføre, at myndighederne får endnu mindre mulighed for at kontrollere kvalitet og indhold af de forskellige kosttilskud.

Mange mennesker tager i dag kosttilskud i stedet for at gå til læge og for at bevare sundheden på en række områder. Det vil blive dyrt for samfundet, når de skal belaste det i forvejen overbelastede sundhedsvæsen yderligere. Det er rent vanvid, og jeg vil opfordre alle med kontakt til et af de danske medlemmer af Europaparlamentet til at protestere til vedkommende. Alle med Internetadgang kan skrive under på en protest på adressen http://www.laleva.cc/petizione/dansk/intro_dk.html 

Forbrugerbeskyttelsen kunne passende starte med at fjerne tobak, der er den største dræber af alle. Spiritus og håndkøbsmedicin som fx. paracetamol (fx Panodil) er også farlige stoffer med mange dødsfald om året til følge. Endnu flere dør af kniv og gaffelsyge, men det ender jo nok også med, at EU skal bestemme, hvor meget og hvad vi må spise hver dag. Det ville i øvrigt sikkert føre til, at levetiden bliver længere og sundhedsudgifterne mindre. Noget, som det tilstundende direktiv ikke vil. Vi vil have frihed til at vælge, især når det er noget sundt og uskadeligt.

04-02-2001
Publiceret alternativinfo: 19-04-2001


Relaterede artikler:
C-vitamin og sygdom af Bruce Phillip Kyle (læge)
C-vitamin som lægemiddel af Bruce Phillip Kyle (læge)
C-vitamin står for skud - igen af Bruce Phillip Kyle (læge)
Vitamin E - redder liv af Erik Kirchheiner (forskningsleder og forfatter)

Se også:
Vitamin Guide 

Links:
 MayDay (Forbrugersite med dansk protestliste mod EU-forslaget)
 http://www.laleva.cc/petizione/dansk/intro_dk.html (protestliste)

Home > Artikler > Vitaminlovene
29-11-2021Carsten
Vagn-Hansen

– kendt som "radiodoktoren" – er læge og sundhedskonsulent og modtog Obbekjærs 25-års Jubilæumspris 1999, for i særlig grad at have medvirket til at udbrede kendskabet til naturmedicin.

Carsten Vagn-Hansen har skrevet bogen "Spørg om sundhed".
DISCLAIMER!

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg ikke er ansat eller på anden måde økonomisk involveret i nogen form for helsekost-, medicinske eller naturmedicinske virksomheder.

Carsten Vagn-Hansen 
Artikler af
Carsten Vagn-Hansen:
Alzheimers demens
Angstanfald
Antibiotika – alternativer til
Candidasvampe
DAMP - ADHD - ADD
Demens – når åndsevnerne svigter
Eksem
Er mælken sund, og er det sundt at drikke mælk?
For højt blodtryk - hypertension
For lavt blodtryk
Genoptræning af hjernen
Gigtlidelser
Hvem var Jesus?
Influenza
Irritabel tyktarm - Nervøs tyktarm
Høfeber
KOL – kronisk astmatisk bronkitis – rygerlunger
Kolesterol
Kondylomer - kønsvorter - HPV
Mad, medicin og kosttilskud
OCD - Tvangstanker og tvangshandlinger
Psoriasis
Sclerose, dissemineret sclerose, MS
Sjøgrens syndrom
Skizofreni og naturlig behandling
Smerter - naturlig smertebehandling
Tilbagevendende depression
Tobaksafvænning og abstinenser
Tuberkulose
Type 2 diabetes og naturen
Vitaminlovene
Økologisk lægekunst

Annonce
Alternativinfo
Kontakt os
Sitemap
Alternativinfo er udgivet af PMP Group
i samarbejde med Power Media Production ApS.
© 1999-2024, alle rettigheder forbeholdes.
Vi gemmer ingen data.
Vi anvender kun nødvendige cookies.
Tredjepart cookies kan blive anvendt af Google annoncer, YouTube video og AddThis knapper.
Web-design © PMP Group - version: 24-01-2022.