Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Parasitter og forurening
- og hvordan vi rent faktisk bliver syge

- fra bogen The Cure For All Diseases

Af HULDA REGEHR CLARK, Ph.D., N.D.
oversat til dansk af LOLA KLINGENBORG

The Cure For All Diseases
Copyright 1995 by Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. All rights reserved.
Permission is Hereby granted to make copies of any part of this document for non-commercial Purposes provided this page with the original copyright notice is included.
Published in the United States by New Century Press
1055 Bay Blvd., Suite C, Chula Vista, CA 91911 -  Tel. +1 619 476 7400
www.newcenturypress.com    ISBN 1-890035-01-7

  
Muligheden for at udslette dine bakterier og fjendtlige indtrængere ad elektrisk vej bliver i langt højere grad til et universalmiddel, når dette lader sig gøre i løbet af tre gange syv minutters behandlingstid. Det er ikke nødvendigt at udspecificere de enkelte frekvenser, eller at gennemgå en lang række af frekvenser, det ene KHz efter det andet. Lige meget hvilken frekvens (indenfor rimelige grænser) den indstilles på, udslettes såvel store som små indtrængere: Ikter, rundorme, mider, bakterier, virusser og svampe. Den dræber dem alle på én gang i løbet af syv minutter, selv ved 5 volt.

Hvordan virker den? Jeg går ud fra, at en positiv spænding anlagt hvor som helst på kroppen, tiltrækker negativt ladede ting, såsom bakterier. Måske er det spændingen i batteriet, der haler i dem og trækker dem ud af deres opholdssted i cellernes døråbninger (de såkaldte konduktanskanaler). Men døråbningerne kan også være negativt ladede. Er det spændingen, der haler i dem, således at de udspyr alle bakterier, der har sat sig fast i dem? Hvordan kan den positive spænding forårsage et drab på en så stor parasit som f.eks. en ikte? Ingen af disse spørgsmål lader sig endnu besvare.

Andre tænkelige forklaringer kunne være, at den periodisk tilbagevendende positive spænding griber forstyrrende ind i elektronernes bevægelse i en eller anden væsentlig stofskiftebane, eller at den bringer ATP molekylerne i orden, ved ikke at tillade dem at bryde sammen. Biologiske spørgsmål af denne art lader sig kun besvare ved laboratorieundersøgelser af positive frekvensers virkninger på bakterier.

Det vigtigste spørgsmål er selvfølgelig, hvorvidt den har nogen skadelige virkninger på dig. Jeg har ikke observeret nogen virkninger for så vidt angår blodtryk, mental opmærksomhed eller kropstemperatur. Den har aldrig frembragt smerter, tværtimod har den tit gjort en øjeblikkelig ende på smerte. Alt dette er ikke bevis for dens sikkerhed. Selv en viden om, at spændingen kun kommer fra et o volts batteri, er ingen sikkerhed, omendskønt det er beroligende. Sammenklumpningen af røde blodceller, blodpladernes sammenhobning og funktioner, som er afhængige af cellernes overfladespænding, må undersøges. Men du kan godt gøre brug af den forinden. Din sikkerhed er den korte brugstid, som er nødvendig. Virusser og bakterier forsvinder indenfor 3 minutter; bændelormens stadier, ikter, rundorme indenfor 5 minutter; og mider i løbet af 7. Det er ikke nødvendigt at overskride denne tid, selvom der ikke er fundet bivirkninger ved andre behandlings-varigheder.

Efter de første 7 minutters zapning følger en pause på 20 til 30 minutter. I løbet af denne tid frigøres bakterier og virusser fra de døende parasitter og begynder nu deres invasion af dig i stedet for.

Hensigten med den anden behandling pÃ¥ 7 minutter er udslettelsen af disse nyligt frigjorte virusser og bakterier. Hvis du springer denne del over, risikerer du øjeblikkeligt at blive forkølet, fÃ¥ ondt i halsen eller andet af denne art. Igen er det 
virusser der frigøres, nu fra de døende bakterier. Tredje behandling gør det af med de sidst frigjorte virusser.

ZAP IKKE HVIS DU ER GRAVID
ELLER
HVIS DU HAR PACEMAKER

Disse tilfælde er endnu uudforskede. Udfør ikke selv disse eksperimenter. Børn helt ned til 8 måneder er blevet zappet uden bivirkninger har kunnet iagttages. For så vidt angår spædbørn bør du afveje de eventuelle fordele contra de ikke kendte risici.

Det er alt, hvad der er at sige om det. Næsten alt. Zapperstrømmen når ikke dybt ind i øjeæblet eller testiklen eller tarmens indre. Den når ikke ind i dine galdesten eller ind i dine levende celler, dèr hvor Herpes virussen ligger latent, eller hvor Candida svampen har sine udløbere. Men ved at zappe 3 gange om dagen i en uge eller længere, kan du også reducere disse forekomster, ofte helt ned til nul.

UDRYDDELSE AF OVERLEVENDE PATOGENER

Galdestens indre kan huse parasitter, som således er utilgængelige for zapningen. Eliminer denne kilde til reinfektion ved at skylle dem ud med leverrensninger (s. 552). Skønt indvoldenes inderste dele ikke er påvirkelige af den elektriske strøm, hvilket tillader indvoldsbakterier som Shigella, Escherichia coli (E.coli) og parasitstadiers overlevelse, sker det til tider, at de næsten alle steriliseres af zapningen. Dette medfører en betragtelig indskrumpning af afføringen. Eliminer de resterende parasitter og bakterier med en enkelt dosis (2 tsk.) sort valnødsskalstinktur af ekstra styrke (se s. 543).

Der findes ingen mÃ¥de at skelne mellem ”gode” og ”dÃ¥rlige” bakterier ved disse metoder. Selv gode bakterier er imidlertid dÃ¥rlige, hvis de trænger igennem tarmvæggene, derfor rammer zapningen primært ”dÃ¥rlige” bakterier. Den gode nyhed er, at resultatet i løbet af et par dage ofte bestÃ¥r i perfekte tarmvaner. Hjemmelavet yoghurt og kærnemælk egner sig specielt godt til at rekolonisere tarmen. Knapt sÃ¥ klogt er det at gendanne tarmbakterierne ved hjælp af færdigkøbte produkter, dermed øger du igen risikoen for at pÃ¥drage dig parasitter i forskellige stadier, lige nu hvor du er sÃ¥ tæt pÃ¥ at blive normaliseret. Hvis du alligevel beslutter dig for at gøre brug af acidophilus kulturer som supplement til din tarmflora, test da først for at den ikke er inficeret af Eurytrema.

Når et stort antal parasitter, bakterier og virusser udslettes, kan det efterlade dig en kende træt. Sørg for at tage dagen efter din første zapning i ro og mag. Ellers er der ingen nævneværdige bivirkninger. Jeg tror, at årsagen hertil er, at den anden og tredje zapning gør kål på de bakterier og virusser, der ellers ville være i stand til at holde et helt vildt ædegilde på det døde bytte, der er tilgængeligt.

  
Parasitter og forurening

Ordet ”parasit” bruges i to betydninger. Alt hvad der lever pÃ¥ eller indeni dig, altsÃ¥ ikke blot sidder pÃ¥ dig, men tager sin næring fra dig, er en parasit. Uanset dens størrelse kan den kaldes for en parasit.

Til tider er der brug for at skelne imellem de store orme og de mellemstore amøber, de endnu mindre bakterier og de mindste af dem alle – virusserne. Udtrykket parasit reserveres derfor hyppigt til de større tingester, fra amøber og opad. I denne bog vil ordet parasit blive brugt pÃ¥ begge de sædvanlige mÃ¥der. Du vil let kunne se, hvad der menes.

Orme af parasitarten er delt op i rundorme og fladorme. Rundorme er ligesom ormene i jorden runde, selvom de kan være lige så tynde som hår (trådorme, filaria) eller mikroskopisk små (som f.eks. Trichinella). Fladorme ligner mere igler. De er i stand til at sætte sig fast nogen gange ved hjælp af hovedet (scolex) ligesom bændelorme, andre gange ved hjælp af sugekopper som f.eks. ikter.

ORME
FLADORME RUNDORME
BÆNDELORME IKTER TRÃ...DORME BØRNEORM HAGEORM

Ormeparasitterne gennemløber udviklingsstadier, der ser meget, meget anderledes ud end det færdigt udvoksede stadie. RUNDORME som Ascaris (almindelige katte og hunde rundorm) er de mest simple. ÆGGENE sluges, ved at slikke eller spise en smule snavs. De udklækkes som ganske små LARVER. Larverne vandrer til lungerne.

Du hoster dem op og sluger dem. I mellemtiden har den formeret sig nogle gange. Den kravler nu ind i tarmene, hvor den bliver udvokset, og hvor den så lægger sine æg i din afføring.

Ormene har for det meste deres foretrukne opholdssteder. Dirofilariaens (hunde hjerteormens) opholdssted er i hjertet (også i menneskets hjerte). Ind imellem sker der et brud på reglen. Mine tests viser, at Difofilaria også er i stand til at leve i andre organer, hvis disse er tilstrækkeligt forurenede med opløsningsmidler, metaller og andre toksiner.

Fladorme som eksempelvis BÆNDELORM har et langt mere kompliceret livsforløb. Du kan ved et tilfælde komme til at spise æggene med lidt snavs. Efter at være udklækket, graver de smÃ¥ larver sig ned i deres yndlingsorgan. Din krop indkapsler den i en cyste. De hvide blodlegemer har lært aldrig at angribe din krop – og cysten er din krop! SÃ¥ pÃ¥ dette stadium i bændelormens udvikling, er den for en tid i sikker forvaring. Hvis du er kødspiser, kan du komme til at indtage en sÃ¥dan cyste, hvis den har installeret sig i det kød, du spiser. Idet du tygger, knuser du cysten. Den lille larve bliver slugt og forsøger med sit hoved at klæbe sig fast i dine tarme. DerpÃ¥ gror den sig større og større, ved at tilføje det ene led efter det andet. Leddene sammen med deres æg udstødes med afføringen. Jeg finder ikke sÃ¥ sjældent hundebændelorm af den lille art hos deres menneskefamilie.

Fladorme er ligesom IKTER særdeles komplicerede. Hensigten med de æg, som blev udledt med afføringen var ikke, at de skulle spises. Meningen var, at de skulle udklækkes i en sø, hvor snegle og elritser skulle spise dem. Larverne vokser op i disse nye ”sekundære” værter. Senere afstøder sneglene dem, og de klæber sig pÃ¥ bladhanget ved søen. De overvintrer i en hÃ¥rdfør metacecarials cyste. Uvidende spiser et græssende dyr dem. De kommer ud af deres metacercarielle cyste som smÃ¥ voksne, og de hæfter sig hurtigt FAST INDE i tarmene med en sugekop. De er nu ”sikkert i havn”, og de kan fortsætte deres modningsproces og lægge æg.

Fire almindeligt forekommende ikter er: MENNESKETS TARMIKTE, MENNESKETS LEVERIKTE, FÃ...RELEVERIKTEN, BUGSPYTIKTEN HOS KVÆG. MisforstÃ¥ ikke udtrykket fÃ¥r og kvæg. De findes alle i mennesker.

DEN VÆRSTE PARASIT

Fasciolopsis buskii er den ikte (fladorm), som jeg støder på i alle tilfælde af cancer, HIV, Alzheimers, Crohns syndrom, Kaposis, endimetritis og hos mange mennesker uden disse sygdomme. Dens livscyklus indbefatter seks forskellige stadier:
STADIUM NORMAL LIVSCYKLUS
1 Æg Udstødes med afføringen på jorden. Skylles af regnen ud i søer.
2 Miracidia Udklækkes fra æg i vandet. Er udstyret med cilier (fimrehår), er i stand til at svømme hurtigt og skal nødvendigvis finde en midlertidig vært i form af en snegl indenfor én eller to timer, ellers udmattes de i en grad, så de ikke har kræfter til at trænge ind.
3 Redia Udvikles indeni miracidia til smÃ¥ kugler, før de udstødes. Dette er ”moder” redia, som hver er bærer af ”datter” redia i op til 8 mÃ¥neder. Alle befinder de sig fortsat indeni sneglen og lever af væskerne i lymfekarrenes mellemrum. Ligeledes udvikler datter redia løbende cercaria.
4 Cercaria Har hale, bruger den til at forlade sneglen og svømme til en plante, cercaria kan klynge sig til planter ved hjælp af sugeskiver og begynder at forpuppe sig (danner en kokon) i løbet af få minutter. Halen brækker af, svømmer væk og går i opløsning.
5 Metacercaria Dobbeltægget cyste. Den yderste væg er særdeles klæbrig. Men nÃ¥r du spiser planten, den har klistret sig fast pÃ¥, brækkes den ved det mindste tryk itu, og cysten bliver tilbage i munden. 
Den inderste væg i cysten kan så godt som ikke gå i stykker, og den beskytter den mod tygningen, og den keratinlignende overflade forhindrer mavesafterne i at opløse den. Men når den kommer til tolvfingertarmen, nedbrydes cystens væg ved kontakten med tarmsafterne og den slipper ud. Den fastgør sig dernæst på tarmvæggene, hvor den påbegynder sin udvikling til det voksne stadium.
6 Voksen Lever i dit tarmsystem og er i stand til at fostre 1000 æg pr. fæces og leve i mange år.

Bemærk: ”Normalt” er det voksne det eneste stadium, der lever i mennesket (og i sÃ¥ fald kun i tarmene). Fasciolopsis er afhængig af sneglen, det sÃ¥kaldte sekundære værtsdyr for en del af sin livscyclus vedkommende. Men nÃ¥r der findes opløsningsmidler i din krop, kan de andre fem stadier ogsÃ¥ udvikles i dig.

Hvis opløsningsmidlet er propylalkohol (ogsÃ¥ kendt som isopropylalkohol eller isopropanol, red.), indbyder dette tarmikten til at gøre brug af et andet organ som sekundær vært – dette organ vil blive angrebet af cancer. Hvis opløsningsmidlet er benzen, benytter tarmikten thymus (brisselen) som sin sekundære vært og bereder dér vejen for AIDS. Træsprit inviterer ikter i pankreas til at benytte bugspytkirtlen som sekundær vært. Dette medfører den funktionsforstyrrelse i bugspytkirtlen, som vi kalder diabetes. Hvis opløsningsmidlet er xylene (dvs. toluene eller metylbenzol, er min typiske observation, at en af de fire ikter benytter hjernen som sekundær vært. Er opløsningsmidlet methyl ethyl ketone (MEK), eller metyl butyl ketone (MBK), gøres livmoderen til sekundær vært med endometritis som sandsynlig konsekvens.

Dette er en ny form for forureningsbaseret parasitisme. Jeg kalder de sygdomme som forårsages af iktestadier på upassende steder iktesyge; dette vil senere blive drøftet mere indgående.

Påvirkes bændelorme og rundorme (spoleorm) ligeledes af opløsningsmidler? Dette er et spændende og meget vigtigt spørgsmål. Søg svaret og hjælp andre med at søge efter svaret. Jeg ved det endnu ikke.

FORURENING

Forureningskilderne er alle de døde ting, der omgiver os og som ikke har nogen retmæssig plads i din krop, eftersom de griber forstyrrende ind i dens funktioner. Så længe de ikke trænger igennem dit væv, som f.eks. briller og beklædning, er de ikke til gene. Men hvis de trænger ind, er din krop nødt til at kæmpe for at fjerne dem.

Forureningskilder kan invadere din krop via den luft, du indånder, den føde og de drikkevarer, du indtager og igennem de produkter du placerer på din hud.

DEN STØRSTE TRAGEDIE AF ALLE ER IKKE AT VIDE,
HVORNÃ...R EN FORURENINGSKILDE SKADER DIG.

To personer kan bruge samme ansigtscreme. Den ene rammes af eksem, den anden ikke. Den som ikke angribes, antager at cremen ikke er skadelig for dem… at de ligesom en bankboks er ugennemtrængelig for det produkt. En fornuftigere antagelse ville være, at ansigtscremen til en vis grad er toksisk, sÃ¥dan som det fremgik af den eksem den medførte, og kun fordi den anden var i besiddelse af et stærkere immunforsvar, undgik vedkommende at fÃ¥ eksem. Immunforsvaret er som penge, der udbetales fra bankboksen for hver soksiske invasion. NÃ¥r pengene slipper op, svigter banken (beskyttelsen/dit helbred).

FORURENING MED OPLØSNINGSMIDLER

Opløsningsmidler er kemiske forbindelser, der opløser stoffer. Vand er et nyttigt livgivende opløsningsmiddel. De fleste andre opløsningsmidler opløser fedtstoffer og er livstruende, eftersom fedtstoffer er det, der danner membranvæggen rundt om hver eneste af vore celler, specielt vore nerveceller.

Det mest skadelige opløsningsmiddel er benzene. Det bevæger sig til thymuskirtlen, ødelægger vort immunforsvar og forÃ¥rsager AIDS. Det næstværste opløsningsmiddel er propylalkohol. Det bevæger sig til leveren og forÃ¥rsager cancer i ét eller andet fjernere organ. Af andre større sygdomsfremkaldende ”skurke” kan nævnes xylene, toluene, træsprit, metylenklorid samt triklorethan (TCE). Jeg vil senere gennemgÃ¥ hver enkelt i forbindelse med den sygdom, det er knyttet til.

METALFORURENING

Biokemikere ved, at et mineral i form af det rene grundstof hæmmer det enzym, der bearbejder selv- samme mineral. Det kobber, du får gennem det kød eller de grøntsager du spiser, er essentielt. Uorganisk kobber som det du får fra en kedel med kobberbund eller fra et kobbervandrør, er kræftfremkaldende. Uheldigvis er det de uorganiske former for metal, der gennemsyrer vores omgivelser. Vi anbringer metalsmykker på vores hud, spiser brød som er bagt i metalforme og drikker vand fra metalrør.

En anden helt åbenlys ulykkesvanger form for metal er tandfyldninger. Kviksølvamalgam fyldninger er til trods for Det Amerikanske Tandlægeforbunds forsikringer om det modsatte ikke sikre. Til tider er kviksølvet oven i købet forurenet med thallium, som er endnu mere toksisk end kviksølv. Guld og sølv har tilsyneladende færre skadelige bivirkninger, men ingen burde bære rene metaller i eller på deres krop.

Andre udbredte toksiske metaller er bly og cadmium fra loddede og galvaniserede sanitære installationer, nikkel og krom fra tandplejemidler og kosmetik og aluminium fra konservesdåser eller kogegrej.

SVAMPEGIFTE

Skimmelsvampe/mug frembringer nogle af de mest toksiske substanser der kendes. De kaldes mycotoksiner. En enkelt lille muggen frugt eller grøntsag er i stand til at forurene et kæmpestort parti juice, syltetøj eller andet produkt. Skimmelsvampe er levende og lader sig udslette ved zapning, men dette gælder ikke for mycotoksinerne, der kun kan afgiftes af din lever.

Men eftersom mycotoksinerne er ekstremt giftige, er en ganske lille mængde i stand til at gøre en del af leveren uarbejdsdygtig i dagevis.

Aflatoxin er ifølge min opdagelse den mest udbredte. Den frembringes af skimmelsvampe som vokser på mange forskellige former for planter. Derfor indskærper jeg altid folk om kun at spise fuldkommen sunde citrusfrugter og aldrig drikke færdiglavet frugtsaft. Af de tusinder af appelsiner der medgår til fremstillingen af den frugtsaft du drikker, vil der helt sikkert altid befinde sig én der er muggen, og det er fuldt tilstrækkeligt til at påføre din lever et tilbageskridt.

En massiv dosis C-vitaminer hjælper hurtigt leveren på ret køl. Den hjælper også med til at slippe af med aflatoksinerne i opbevaringsdåsen før den indtages.

Opbevar derfor altid en dryssedåse af plastic fyldt op med C-vitaminpulver indenfor rækkevidde og brug det som salt på al din mad.

FYSISKE TOKSINER

Indånding af støv er ikke særlig sundt for dig, derfor afviser din krop det ved at nyse, hoste og spytte det ud. Forestil dig hvordan det ville være at indånde små partikler af glasskår. De skærer sig vej ind i dine lunger på utallige steder og kan ikke hostes op. De ville blive ført omkring. Forestil dig hvordan det ville være at sluge en nål eller en åbnet sikkerhedsnål. Hvis spidsen var stump, kunne den bevæge sig gennem tarmsystemet. Men eftersom den er skarp, sætter den sig fast i dit væv og arbejder sig længere og længere ind.

Ville vi nogensinde godvilligt indånde glasskår? Vi er med god grund bange for dem i vores mad eller under vores bare fødder. Vi er ikke klar over, at de fylder vores hjem, dér hvor isolering med fiberglas ikke er tilfredsstillende afskærmet. Et hvilket som helst hul i loft eller vægge, selvom det dækkes af stof, tillader sværme af mikroskopiske glasskår at sprede sig i hele huset. Luftstrømme bevæger sig indad i de rum, du opholder dig i. Derfor skal alle huller der fører til loftsrum eller isolerede rum forsegles lufttæt. Det er en selvfølge, at fiberglas aldrig bør benyttes i hjemmets inventar, gardiner eller rundt om vandvarmere. Det bedste råd er at lade hele molevitten fjerne mens du er væk og derpå støve af og støvsuge.

Den lejlighedsvise eksponering som bygningsarbejdere, der arbejder inden døre kommer ud for, gør langt mindre skade. Den vedvarende eksponering fra et enkelt lille hul i loftet, forårsager stor skade og fører til dannelse af cyster. Og den cyste er det perfekte sted for parasitter og bakterier at slå sig ned i og formere sig. Når en tarmikte slår sig ned dér, bliver cysten ondartet.

Cancerpatienter med massive tumorer
har enten fiberglas eller asbest i sig.

Asbest er en anden ganske lille partikel, der er skarp som glas og som bevæger sig igennem din krop som en sværdfisk og spidder dine celler, indtil den også finder vej ind i en cyste.

Vi er blevet forledt til at tro, at der ikke længere findes asbest i vore hjem, fordi det brandsikre materiale som det blev anvendt i, er blevet forbudt. Selvom dette mÃ¥ske er sandt, er den kilde som jeg hyppigst støder pÃ¥ almindelig udbredt: tørretumbleren. Ved opvarmning afgiver drivremmen asbestpartikler for fuld udblæsning, og disse presses ud gennem smÃ¥ revner i din tumbler og igennem Ã¥bningerne i udblæsningsrøret ved det store pres, der opstÃ¥r indeni. Det befinder sig nu i din luft. 

LEVER-RENS

Rensning af leveren for galdesten forbereder fordøjelsen væsentligt, hvilket er grundlaget for hele dit helbred. Du kan desuden forvente at se dine allergier forsvinde mere og mere ved hver leverrensning, du gennemgår! På forbløffende vis fjerner den også smerter i skulderen, øverste dele af armene og ryggen. Du oplever mere energi og en stærkere følelse af velvære.

Rensning af leverens galdegange er den kraftigst virkende behandling, du kan foretage for at forbedre kroppens helbred.

Men det bør ikke gøres før parasitprogrammet - og for at opnå de bedste resultater bør det gøres efter rensningen af nyrerne og evt. fjernelse af metal fra tænderne.

Det er leverens opgave at producere galde – fra 1 til 1½ liter i døgnet! Leveren er fuld af rør og kar (galdegange), som leverer galde til et stort rør (den fælles galdegang). Galdeblæren er forbundet med den fælles galdegang og fungerer som oplagringsbeholder. Ved indtagning af fedtstof eller protein, udløses galdeblærens udtømning ca. 20 minutter senere og den oplagrede galde ender sin vandring ned igennem den fælles galdegang til tarmene.

Hos mange mennesker, ogsÃ¥ børn er galdegangene tilstoppede af galdesten. Nogle udvikler allergier og udslæt, mens andre ikke har symptomer. NÃ¥r galdeblæren scannes eller røntgenfotograferes, opdages ingenting. Sædvanligvis er de ikke i galdeblæren. Ikke blot det, men de fleste er for smÃ¥ og er ikke forkalkede, hvilket er en betingelse for at spore dem pÃ¥ røntgen. Der findes mere end en halv snes forskellige typer galdesten, hvoraf de fleste har kolesterol krystaller i sig. De kan være sorte, røde, hvide, grønne eller brunlige i farven. De grønne fÃ¥r deres farve fra galden, de er belagt med. Læg mærke til pÃ¥ billedet, at der er mange, som har indlejrede uidentificerede genstande i sig. Er det rester af ikter? Læg mærke til, at der er mange som har form som en prop med tværgÃ¥ende riller under toppen. Af sÃ¥danne former kan vi danne os et billede af galdegange. Andre sten er sammensatte – dannet af mange mindre – hvilket viser os, at de opgrupperede sig i galdegangene nogen tid efter den sidste leverrensning.

I midten af hver sten finder vi en klump af bakterier, hvilket iflg. videnskabsfolkene tyder på, at stenen muligvis begyndte at danne sig omkring en stump død parasit.

Efterhånden som stenene vokser og der bliver flere af dem, vil modtrykket i leveren få dem til at producere mindre galde. Forestil dig situationen, hvis din haveslange havde glaskugler indeni sig. Der ville flyde mindre vand igennem den, hvilket igen ville nedsætte slangens evne til at sprøjte kuglerne ud. Med galdesten er der meget mindre kolesterol der forlader kroppen, og kolesterolniveauet kan derfor stige.

Fordi galdesten er porøse, kan de opsamle alle de bakterier, cyster, virusser og parasitter, der passerer igennem leveren. PÃ¥ denne mÃ¥de dannes ”infektions reder”, som hele tiden fremover forsyner kroppen med friske bakterier. Ingen maveinfektion, sÃ¥som mavesÃ¥r eller tarmkatar kan kureres for stedse, uden fjernelsen af disse galdesten fra leveren.

RENS DIN LEVER TO GANGE Ã...RLIGT

Forberedelse

 1. Du kan ikke rense en lever, når der er levende parasitter i den. Du vil ikke få mange sten ud, og du vil føle dig rigtig syg. Zap hver dag ugen forinden eller gennemgå de første tre uger af parasitaflivnings-programmet, inden du går i gang med en leverrensning. Du er altid klar til at rense leveren, hvis du er på vedligeholdelses-programmet mod parasitter.
 2. Det er stærkt anbefalelsesværdigt at rense nyrerne, inden leveren renses. Du har brug for, at dine nyrer, blære og urinveje fungerer bedst muligt, så de med stor effektivitet kan fjerne alle uønskede stoffer, der tilfældigvis måtte være optaget fra tarmsystemet, mens galden bliver udløse.
 3. Er det muligt, få da gjort alt dentalarbejde. Din mund bør være fri for metaller og bakterier (hulrums-dannelser renset). En giftig mund kan være en stor byrde for leveren, som belaster den umiddelbart efter rensningen. Eliminer dette problem for at opnå bedst muligt resultat.

Ingredienserne

 1. Epsom Salt – fire spiseskeer (i alt 56 ml. = 72 gr.)
 2. Olivenolie, økologisk – halv kop (125 ml.)
 3. Rød grapefrugt, frisk – én meget stor eller to mindre, sÃ¥ledes at der er nok saft til 2/3 – 3/4 kop (1 kop = 250 ml.)
 4. Ornithine – 4 til 8 for at sikre, at du kan falde i søvn. Spring ikke det over, da du kan fÃ¥ en ubehagelig nat. (Oversætteren: Ornithine kan ikke fÃ¥s i Danmark. Til at falde i søvn, brug evt. Bach’s Rescue Remedy eller andet rÃ¥d fra helsebutikken).
 5. Stort sugerør – til evt. hjælp ved indtagelsen af drikken
 6. Halv liter beholder med lÃ¥g – til rystning af væskerne.

Vælg en dag som f.eks. lørdag til rensningen, så du kan hvile ud næste dag.

Tag ingen medicin, vitaminer eller piller, som du kan undvære – de kan være en hindring for et godt resultat. Hold endvidere inde med parasitprogrammet og nyrerensning dagen forinden.

Spis en fedtfri morgenmad og frokost, såsom kogte gryn med frugt, frugtjuice, brød og marmelade eller honning (intet smør eller mælk), bagt kartoffel eller andre grøntsager, kun med salt. Dette giver galden mulighed for at hobe sig op og skabe tryk i leveren. Jo højere tryk, des flere sten presses ud.

Kl. 14.00 Spis og drik intet efter kl. 14.00. Bryder du denne regel, kan du senere komme til at føle dig temmelig sløj. Gør din Epsom salt klar. Kom de 72 gr. i en kande med 750 ml. vand. Rør godt rundt. Den vil så indeholde 4 portioner á 190 ml. Du kan for smagens skyld komme kanden i køleskabet, hvis du ønsker drikken kold.

Kl. 18.00 Drik én portion (190 ml.) af Epsomdrikken. Såfremt du ikke på forhånd har tilberedt den, bland da 1 spiseskefuld i ¾ kop vand nu. Du kan for at forbedre smagen tilsætte 1/8 teskefuld C-vitaminpulver. Du kan også tage et par mundfulde vand bagefter eller rense munden. Tag oliven-olien og grapefrugten frem, så de kan få stuetemperatur.

Kl. 20.00 Drik endnu en portion (190 ml.) af Epsomdrikken. Selv om du ikke har spist siden kl. 14.00, vil du ikke føle dig sulten. Gør dig klar til at kunne gÃ¥ i seng. Den tidsmæssigt koordinering er afgørende for et godt resultat – vær ikke mere end 10 min. for tidlig eller sent pÃ¥ den.

Kl. 21.45 Kom 125 ml. (udmålt) olivenolie i halvliter-beholderen. Pres med hånden grapefrugtens saft ned i et målebæger. Fjern frugtkødet med en gaffel. Du bør have mindst 125 ml. saft, bedst er det med 190 ml. Hæld juicen ned i olivenolien. Luk omhyggeligt beholderen og ryst kraftigt, indtil hele indholdet bliver vandet (dette lykkes kun med frisk grapefrugt). Skal du på toilettet igen, så undgå at være mere end 15 min. forsinket med indtagelsen.

Kl. 22.00 Drik den olie/juiceportion, du netop har lavet. Tag 4 ornithine kapsler ( eller andet afslappende fra helsebutikken) med den første mundfuld, så du er sikker på at sove igennem. Tag 8 hvis du i forvejen lider af søvnbesvær. Bruger du et stort sugerør til at drikke, vil det gå lettere. Du kan bruge lidt ketchup, kanel eller rørsukker imellem slurkene til at hjælpe det ned med. Hvis du ønsker, kan du tage det med ind til sengen, men du skal drikke det stående. Få det drukket indenfor 5 min. (15 min. for ældre og svage personer)

Læg dig ned øjeblikkeligt. Gør du ikke dette, vil du måske ikke få nogen sten ud. Jo hurtigere du får lagt dig ned, jo flere sten vil du få ud. Vær derfor klar til at gå i seng. Gør ikke rent i køkkenet. Så snart drikken er taget, gå straks til din seng og læg dig fladt ned på ryggen med dit hoved løftet op på en pude. Prøv at tænke på det, der sker i din lever. Prøv at ligge helt stille i mindst 20 min. Måske vil du mærke en række sten bevæge sig igennem galdegangene ligesom glaskugler. Det opleves ingen smerte, fordi galdegangene er blevet udspilede (tak til Epsomsaltet!) Læg dig til at sove, ellers vil det måske ikke lykkes for dig at få stenene ud.

Næste morgen når du vågner, tag da den 3. portion (190 ml.) af Epsomdrikken. Har du mavebesværligheder eller kvalme, så vent til det er overstået, før du drikker Epsomsaltet. Du må gerne gå i sing igen. Tag ikke denne 3. portion før efter kl. 06.00

2 timer senere. Tag den 4. og sidste portion Epsom. Du må gerne gå i seng igen.

Efter yderligere 2 timer må du spise. Begynd med frugtjuice. En halv time senere kan du spise noget frugt. En time derefter kan du spise normal mad, men det må ikke være tungt. Til aften bør du være kommet dig helt over det.

Hvor godt klarede du dig? Forvent diarré om morgenen. Brug en lommelygte til at se efter galdesten i toilettet efter besøget. Kig efter den grønne type, eftersom de er beviset for, at det er ægte galdesten, ikke madrester. Kun galde fra leveren er ærtegrøn. Afføring synker, men galdesten flyder, fordi der er kolesterol indeni. Lav en omtrentlig optælling, om de er lysebrune, hvidlige eller grønlige. Du har brug for at få mere end 2000 sten ud, før din lever er renset tilstrækkeligt til varigt at befri dig for allergier, slimhindebetændelse eller rygsmerter o.a. Den første leverrensning kan befri dig for disse problemer i nogle dage, men efterhånden som de bageste sten bevæger sig fremefter, vil de igen give dig de samme symptomer. Du kan gentage udrensningen med 2 ugers intervaller. Påtag dig aldrig en leverrensning mens du er syg.

Nogle gange er galdegangene fulde af kolesterolkrystaller, der ikke blev formet til runde sten. De fremstÃ¥r som ”smÃ¥hakkelse”, der flyder rundt ovenpÃ¥ toilettets vand. De kan have en lysebrun kulør og være hjemsted for millioner af bittesmÃ¥ hvide krystaller. At fÃ¥ renset ud i disse krystaller, er lige sÃ¥ vigtigt som at skaffe sig af med sten.

Hvor sikkert er det at tage en leverudrensning? Det er meget sikkert. Min opfattelse er baseret pÃ¥ mere end 500 personcases, hvoraf mange har været i 70’erne og 80’erne. Ingen kom pÃ¥ hospital, ikke én fortalte om smerte. Den kan dog gøre dig ret sløj for en dag eller to bagefter, men i hvert af disse tilfælde var parasitafliv-ningsprogrammet ikke fulgt. Derfor tilskynder denne vejledning, at du først gennemgÃ¥r parasit- og nyre-programmet.

TIL LYKKE

Du har nu fjernet dine galdesten, uden kirurgisk indgreb! Jeg kan godt lide tanken, at jeg har forfinet denne opskrift, men jeg kan sandelig ikke tage æren for dens oprindelse. Den blev opfundet for hundreder, hvis ikke tusinder af år siden. TUSINDE TAK, URTELÆGER!

Denne fremgangsmåde er i modstrid med mange moderne medicinske synspunkter. Man tror galdesten dannes i galdeblæren, ikke i leveren. Man tror der er få, ikke tusinder. De har ingen forbindelse med smerter, bortset fra galdeblæreangreb. Det er nemt at forstå, hvorfor man tror dette: Når du endelig har akutte smerte-angreb, er der også nogle sten i galdeblæren, de er store nok og tilstrækkelig forkalkede til at ses på røntgen, og de har skabt betændelsestilstande dér. Når galdeblæren fjernes, forsvinder de akutte smerter, men slimhinde-betændelse og andre smerter og fordøjelsesproblemer fortsætter.

Sandheden er selvindlysende. Folk der har fÃ¥et deres galdeblære kirurgisk fjernet, fÃ¥r stadig masser af grønne galdetildækkede sten. Og enhver der har lyst til at dissekere deres sten kan se, at kolesterolets koncentriske cirkler og krystaller præcist svarer til de medicinske lærebøgers fotos af ”galdesten”.

KEMISKE GIFTSTOFFER

Kølevæsken i dit klimaanlæg og køleskab bestÃ¥r af Chlorofluorkulstoffer (CFC), det vil sige freon. CFC mistænkes for at have fremkaldt hullet i ozonlaget over Sydpolen. I alle tilfælde af cancer tester de cancerramte organer positivt for CFC, som tiltrækker andre forureningsfaktorer – fiberglas, metaller, PCB – og derved danner en voksende svulst, i stedet for at en udskillelse finder sted. Dette gør det til et ”supercancinogen”. Hvordan finder du ud af, om der findes en lækage af CFC i dit hjem? PÃ¥ det tidspunkt hvor dit klima- eller køleanlæg trænger til en genopladning, har du igennem lang tid været eksponeret. Vi har et desperat behov for en prisbillig test i hjemmet for denne upÃ¥agtede dræber.

Arsenik anvendes i pesticider. Hvorfor forgifter vi kakerlakker tillige med os selv? Er det fordi vi ikke kan se det sker? Præcist ligesom vi var ude af stand til at se det i luften omkring svævende fiberglas? Vores samvittighedsfulde videnskabsmænd har studeret arsenikforgiftningens mekanismer ned til den mindste detalje. Hvordan kan vi så få lov til at bruge den på vores græsplæner, hvorfra den via vores sko bringes ind på vores tæpper?

Polychlorinateo biphenyler (PCB’ere), olieholdige forbindelser med vidunderligt brugbare elektriske egenskaber blev oprindeligt anvendt i transformatorer, indtil søgelyset faldt pÃ¥ deres manglende evne til at nedbrydes i mindre giftige substanser i vores miljø. Sortlistet finder jeg dem i de fleste sæber og vaskemidler i handelen. Bringes trasformatorolien ud af verden ved at blive solgt til dem, der fremstiller sæber?

Formaldehyd bruges til hærdning af skumgummi. Resultatet heraf er at inventar af skumgummi, hovedpuder og madrasser afgiver formaldehyd i op til to år efter fremstillingen. Dersom du sover natten igennem med din næse begravet i en hovedpude af skumgummi, risikerer du alvorlige problemer med dine lunger. Ethvert rensemiddel i dit hjem er formodentlig udstyret med en advarselsetikette. Alle væsker din bil bruger, er giftige. Alle de pesticider, ukrudtsmidler og gødningsmidler du bruger til din græsplæne, er mest sandsynligt giftige. Al maling, fernis, voks, smøremidler, blegemidler og rensemidler vil få dig indlagt på et hospital, hvis du indtager en smule af det. Hvorfor opbevarer vi dem i nærheden af os selv? Se opskrifterne på sikre gammeldags alternativer. (s. 513).

Dersom du, efter at have zappet stadig er syg, er det giftstoffer der stadig er på spil.

At skille sig af dem er ét af de større skridt i retning af et godt helbred.

  
Hvordan vi rent faktisk bliver syge

Hvad om du opfandt en anordning, som var i stand til at spore tilstedeværelsen af mycotoksiner (de ekstremt giftige substanser som mugsvampe i maden frembringer) hos mennesker? Og hvad om du fandt ud af, at endskønt mange mennesker huser dem, har de som lider af en forkølelse, altid mindst én af dem. Ville du da være i tvivl om, at en pludselig forøget vækst af mycotoksiner er det, som rent faktisk lader en forkølelse komme til udbrud? Hvorfor pådrager nogle i samme familie sig en forkølelse, mens andre ikke gør?

Hvad om du fandt ud af, at alle der lider af cancer, huser en menneske tarmikte i deres lever, og ingen andre gjorde det?

Hvad hvis du fandt ud af, at alle diabetesramte huser en bugspytkirtelikte i deres bugspytkirtel, hvad kun ganske få andre gør?

Hvad hvis du fandt ud af, at alle der lider af miljøfremkaldte sygdomme tester positiv for Fasciola (fåreleverikte) i deres lever?

Hvad om du fandt ud af, at alle der lider af astma tester positiv for Ascaris i deres lunger?

Hvad om du i hvert eneste tilfælde opdagede, at hvert eneste menneske der lider af en mystisk sygdom havde én eller anden upåagtet parasit eller forurening i sig?

Anordningen er et synkrometer TM, og alle disse ”hvad om” er sande. De tvang mig til i bund og grund at ændre min indstilling til, hvad der rent faktisk var Ã¥rsagen til nogle af vore ”uhelbredelige” mystiske sygdomme.

Den gængse overbevisning var, at overforbrug af sukker forårsagede diabetes, en forkølelse skyldtes en virus, du optog fra én eller anden, cancer udvikler sig ved optagelse af carcinogener, depressioner har deres udspring i en dårlig opvækst. Begrebet om mangfoldige årsager er det, der gør medicinstudiet så svært tilgængeligt, at kun ganske få er i stand til at gennemføre det. Og hver eneste år føjes nye syndromer til listen over menneskets sygdomme.

Disse diagnoser er imidlertid baseret på en beskrivelse af det, der foregår på et specielt sted i din krop. Det ville være det samme som at kalde et moskitobid bag øret ved et navn og et moskitobid bag knæet ved et andet. Dersom du aldrig opdager den sande årsag, en moskito på spil, kunne dette system undskyldes som tilnærmelsesvist fornuftigt.

Og indtil nu har den medicinske profession til en vis grad været fornuftig. De nye sandheder gør imidlertid de gamle deskriptive systemer forældede. Du kan nu finde frem til de sande årsager til alle dine sygdomme. Og du kan selv finde frem til dem ved at bygge det elektronisk diagnostiske kredsløb. (side 457)!

Når først du har set en moskito på spil på din krop, behøver du ikke længere aflægge lægen et visit på grund af en rød, kløende bule. Du behøver ikke lede efter den korrekte diagnose og det dertil passende lægemiddel. Du sætter moskitonet op foran døre og vinduer.

Når du først har set, hvilken rolle gement husstøv spiller i udviklingen af en forkølelse, skaffer du dig af med husstøv. Når du en gang har set muggen i din mad befordre forkølelsesvirus, smider du muggen mad ud.

Overbevisning kommer alene gennem det at opdage. Intet overlades til blind tro. Gennem den i denne bog beskrevne elektroniske resonansmetode, sættes du selv i stand til at opdage disse ting.

Du er ikke en afmægtig brik i et spil under angreb af bakterier og virusser, som ud af det blå farer på dig, for at gøre dig syg. Du er ikke prisgivet allehånde sygdomme omkring dig i det sølle håb, at du ved et rent tilfælde vil være i stand til at undslippe som en anden soldat, hvis håb det er at vende hjem fra krigen. I naturen og i din krop findes en plan.

Ingen sygdom er i stand til at snigløbe dig, hvis du kender nok til den. Ingen sygdom er i stand til at overmande dig, dersom dit kendskab til den er stort nok. End ikke Lou Gehrig syge! Ej heller astma og diabetes. Læs i bogen beskrivelserne af, hvordan flere personer gjorde sig selv raske. Læs grunden til, at det ikke lykkedes for andre. Du sidder inde med en fordel frem for dem. Deres instruktioner var tunge at gennemføre, fordi de var nødt til at tro på dem. Det behøver du ikke. Du kan erstatte tro med dine egne nøgterne observationer, ved at bygge det diagnostiske kredsløb (Synkrometer). Den helt store overbevisning kommer af det, du selv opdager. Når du selv personligt finder mug i dit jordnøddesmør, eller Shigella i din ost, er du i besiddelse af en viden, ikke en tro, som overbeviser og leder dig.

  
Alle sygdomme stammer fra to årsager
parasitter og forureningsfaktorer

Udelukkende to årsager. Det er det, der forenkler billedet og gør det muligt for dig at helbrede dig selv.

Vi har lært, at sygdomme stort set skyldes vores egne fejl. At grunden ligger i, at vi ”fanger ét eller andet”, at vi ikke spiser det, vi bør, sÃ¥som fibre og vitaminer, eller ikke gør det, vi bør gøre, sÃ¥som at klæde os ordentligt pÃ¥, motionere og gÃ¥ rettidigt i seng. PÃ¥ en eller anden mÃ¥de er det vores egen skyld, fordi vi enten gør noget vi ikke bør gøre, eller ikke gør hvad vi bør gøre. NÃ¥r der overhovedet ingen fejl er at opdage, fÃ¥r vi at vide, at det skyldes vore gener! De i sandhed nedarvede sygdomme er ekstremt sjældne. Vores gener har udviklet sig i millioner af Ã¥r med det sigte at frembringe sunde mennesker. Det er heller ikke din fejl, at gener muterer i løbet af dit liv. Den egentlige synder er her de forureningsfaktorer, der er kendt som mutagene.

Hverken parasitterne eller forureningsfaktorerne i dig er ”din fejl”. Bemærk de andre mennesker omkring dig, som gør det samme eller ikke gør det samme, og som du endog har gener til fælles med, og som alligevel ikke lider af din sygdom. Den nugældende forestilling om, at Ã¥rsagen til sygdomme skal findes i vores handlinger og vores gener, er ganske enkelt ikke logisk.

Men indtil nu har den været plausibel. Antag at 1000 mennesker blev bidt af en moskito eller en loppe, hver og en ville blive bidt på et forskelligt sted, og dersom du i diagnoseøjemed benyttede systemet med lokalisering og virkning, ville du opnå en liste på 1000 diagnoser, inklusive et defekt gen. Kunne du overtales til at acceptere et genetisk indgreb på grund af din røde, kløende bule? Det nye gen kunne være til fremme af histaminproduktionen, for at mærkerne på huden ikke skulle vokse og blive røde og varme eller medføre børnesår. Hvis du var læge indenfor forskningen, kunne du muligvis fristes til at lette tusinde menneskers lidelser med et nyt gen. Det er du heldigvis ikke, og du behøver blot at løse dine egne problemer. Du kan være mere logisk.

Efter at have fundet frem til de påtrængende parasitter, der skjuler sig i din krop, kan du dræbe dem ad elektrisk vej. Og når du har identificeret de forureningsfaktorer, der sidder fast i dine organer, kan du holde op med at spise, indånde eller komme dem på dig selv. Til gengæld vil din krop begynde at hele, lige så sikkert som et moskitobid heler.

SELVHELING

Hele formålet med denne bog er at sætte dig i stand til at diagnosticere og behandle dig selv for en hvilken som helst sygdom.

Tre fremgangsmåder til virkeliggørelsen af dit ønske ligger nu i din hånd: Forståelsen af, at det alene er forureningsfaktorer og parasitter der gør dig syg, det hurtige og prisbillige diagnostiske kredsløb, hvormed du finder frem til de forureningsfaktorer og parasitter, der er på spil, samt zapperen eller opskriften på de urter, der dræber parasitterne.

Ville det ikke være rart om du ikke behøvede at aflægge din læge et besøg på grund af dine små skavanker? Tænk ikke at være afhængig af en læge til at diagnosticere og behandle dig!

SELVHELING betyder, at du holder dig selv rask.
At du selv gør det.

Forestil dig, at din læge allerede har udstyret dig med diagnosen ”Atypisk Lateral Sklerose” eller ”Skulder-hofte-bækken metastabil aplasi”. Ville du være i stand til at diagnosticere dig selv pÃ¥ ny og pÃ¥ en sÃ¥dan mÃ¥de, at det kunne behandles og kureres? Ville det kunne lykkes for dig? Hvorfor ikke? Du har allerede med succes gennemført sÃ¥ mange forehavender. Du har lært at tale, at gÃ¥, læse, at omgÃ¥s andre. Det tog dig et par Ã¥r at tilegne dig disse færdigheder. Det at lære at holde sig selv rask, er en ny færdighed. Tilegnelsen kan ogsÃ¥ her tage et par Ã¥r. NÃ¥r du først har lært dig disse færdigheder, kan du lade dem gÃ¥ videre til dine 
børn. Og på den måde vil et nyt talent være skænket til menneskeheden, i lighed med et musikalsk talent eller talentet for madlavning.

FREMGANGSMÃ...DEN FOR HELING

Igennem hele dit liv har din krop forsøgt at blive af med parasitter og forureningsfaktorer! Den havde sine egne måder at gribe det an på. Den dannede sten, den producerede sekreter i form af slim, den anlagde lossepladser til giftstoffer. Alt i alt var det en glimrende taktik, men nu er det selvfølgelig ikke længere nødvendigt. Kan du hjælpe din krop med at slippe af med disse ophobninger og feje dig selv ren igen?

Den mest gennemgribende mÃ¥de at hjælpe din krop med at hele sig selv, efter at have fjernet parasitterne, er ved at feje din lever ren. I leverens galdegange er der akkumuleret i tusindvis smÃ¥stumper af ”skidtstoffer”. FÃ¥r de lov til at blive liggende, vil de udvikle sig til sten (galdesten).

Nyrerne har ligeledes frembragt talrige små sten i deres bestræbelse på at holde kroppen fri for cadmiun, kviksølv og andre umedgørlige forureningsfaktorer. Du kan assistere din krop i at udstøde alle disse.

Ikke i løbet af uger eller mÃ¥neder, men allerede i løbet af nogle dage kan du føle den helbredende virkning, det har pÃ¥ din krop, nÃ¥r galdesten og nyresten renses ud. Men i leveren findes galdegange i milevis (50.000 kanaler), opskrifterne pÃ¥ rensende lægeurter bruges om og om igen i største tÃ¥lmodighed, indtil alle ”skidtstoffer” er fjernet. Det kan være et forløb pÃ¥ adskillige Ã¥r. SÃ¥ omendskønt du særdeles hurtigt kan stoppe sygdommen i at udvikle sig, kan der komme til at gÃ¥ Ã¥r, før helingsprocessen er tilendebragt.

Du er ikke desto mindre rask igen. Det vil sige at dine smerter er enten helt borte, eller i vid udstrækning formindsket. Dine organer vil fungere bedre. Du vil have en ny oplevelse af velvære. Din energi er i top. Dit ønske om at leve og udrette noget er vendt tilbage.

De organer, der er blevet beskadiget hinsides vore enkle metoders rækkevidde m.h.t. gendannelsen af dem, behandles via den moderne kirurgis magi. Dette gælder for eksempel katarakter, knyster og gamle kvæstelser. Det er ikke usandsynligt at disse ogsÃ¥ er ”sten”dannelser. Men endnu er der ikke fundet opskrifter pÃ¥, hvordan man klarer dem pÃ¥ en enkel mÃ¥de indenfor en overskuelig tidsramme.

Det at dræbe parasitter, fjerne forureningsfaktorer og rense din krop for galde- og nyresten er en kraftfuld kombination af behandlinger. Den er så kraftfuld, at den i løbet af et halvt år kan gøre dig til et nyt menneske. Og derfra vil du fortsat få det bedre i årevis fremover.

Ville det være en god idé at holde op med at tage din lægeordinerede medicin, mens du behandler dig selv? NEJ. Vent indtil du har helbredt dig selv for den tilstand der nødvendiggjorde medicinen. Trap dernæst doseringerne gradvist ned til nul. Vil din læge være indforstået hermed? Find én som er. Husk, at du gennem medicinen vinder tid til at kurere dig selv, vær taknemmelig for den.

VEJEN TIL VELVÆRE

Dette er i korthed vores nye forståelse af, hvad sundhed versus sygdom består i:

 1. Vi plages udelukkende af to problemer: Parasitter og forureningsfaktorer. De væsener, som lever på os, gør brug af vores ernæring og giver os deres affaldsstoffer, er parasitter. De giftige stoffer der forhindrer vores organer i at udføre deres funktioner, er forureningsfaktorer. Disse to tilsammen er ansvarlige for alle vores andre problemer.
 2. Vores kroppe har forsøgt at skaffe sig af med disse gennem dannelsen af sten, udskillelsen af sekreter, ved at give os hævelser, betændelser og godartede svulster. Vi pådrager os skavanker og invaliditet.
 3. Til sidst sker der varig skade. Håret bliver gråt, vi får grå stær, bliver krumbøjede, nerver og muskler dør. Vi bliver svagere og svagere.
  Vi vil benytte en logisk strategi til omgørelsen af alt dette.

For det første vil vi dræbe alle parasitter, bakterier, virusser og svampe.

For det andet vil vi skaffe os af med de giftige skimmelsvampe, metaller og kemikalier, der findes i vores føde og kropsplejemidler.

For det tredje vil vi fjerne eller bortvaske de sten, sekreter og affaldsstoffer, der allerede er dannet i vores krop, og som står i vejen for helingen

For det fjerde vil vi benytte lægeurter og ernæringsfaktorer, som fremmer helingen, og vi vil være omhyggelige i kun at indtage rene produkter. (De virker hurtigst, når de gives intravenøst, men betoningen i denne bog vil ligge på dem, der indtages oralt).

Slutteligt vil vi søge professionelle naturterapeuter og lægers hjælp til de reparationer, der overskrider vor egen formåen.

Hvad kan være mere spændende end at finde ud af, at den skælven i din arm er væk, eller at dine skuldre ikke længere er smertefulde? Ville det ikke være beundringsværdigt, hvis du selv korrigerede din puls og dit for høje blodtryk? Sikken oplevelse det ville være at slippe af med alle dine vorter.

Men det at slippe af med smerte forekommer mig som en klar første prioritet, eftersom smerten for det meste undergraver vores kampÃ¥nd, vores foretagsomhed, ja selv vor interesse i at FÃ... DET BEDRE.

  
Smerte fra top til tå

Jeg vil hellere dø end lide en uudholdelig og uafhjælpelig smerte. Dette gør smerte til den allerøverste på min prioritetsliste.

Vi er heldigt stillede med de forhåndenværende smertestillende midler, som hjælper os gennem smerten og køber os den fornødne tid til løsningen af det reelle og bagvedliggende problem.

Med produktionen af smertestillende midler, opstod også en produktion af tilvænnende stoffer. Ved overgangen til en elektrisk smertebekæmpelse vil der ske en nedgang i behovet for smertestillende midler. Der findes andre særdeles virksomme smertestillende midler, som f.eks. akupunktur, massage, at lytte til musik, mekaniske feedback anordninger, meditation, hypnose og bøn.

Vores fokuspunkt vil imidlertid være rettet mod at slippe af med årsagen til smerten samt helbredelsen af de organer som er smerteramte, hvilket tilsammen vil unødvendiggøre brugen af andre metoder.

Her taler jeg ikke om smerten fra et brækket ben, forvreden ankel, bistik eller solforbrænding. Jeg taler ikke om smerten fra en forskubbet ryghvirvel eller fra en forstrukket muskel i arme eller ben. Jeg taler om en smerte, der er at finde i et af dine organer, og som ikke vil forsvinde. Arthritis (ledbetændelse) for eksempel. Af andre kan nævnes hovedpine, fodsmerte, smerte i albue, hofte eller bryst. De kan være kendt under forskellige navne, som rheumatoid arthritis, migræneneuralgi, fibromyalgi, bursitis, tennisalbue og så videre, men de er alle et udtryk for det samme.

Lad os i sikker viden om, at den egentlige ”synder” er forureningsfaktorer og parasitter, kaste os over opgaven med at finde ud af, hvilke det er, hvor de kommer fra, og hvordan vi slipper af med dem.

Parasitterne som forÃ¥rsager smerte, er hverken de helt store sÃ¥som orme og amøber, ej heller er det de smÃ¥ bitte bitte virusser. Det er bakterierne. Bakterier har den rette størrelse til at slippe ind igennem Ã¥bningerne i vores celler. Vores celler forsøger at holde deres Ã¥bninger sÃ¥ fast tillukkede som muligt, men de er selvfølgelig nødt til at Ã¥bne, for at lade næring, hormoner og andre livsbevarende stoffer komme ind. I de tilfælde hvor bakterier sværmer rundt uden omkring cellen, vil det lykkes for nogle af dem at slippe ind, nÃ¥r cellen Ã¥bner sig. Der opstÃ¥r nu en kamp. Cellen nægter at lade bakterien trænge ind. Bakterien nægter at slippe sit fodfæste i ”dørÃ¥bningen”. Formodentligt er der tale om en specifik elektrisk tiltrækning mellem dem og en eksakt fysisk pasform. Kroppens reservestyrker, immunforsvaret hidkaldes til bekæmpelse af invasionen. Bakterierne formerer sig sÃ¥ hurtigt som de overhovedet er i stand til. Der sker en opsvulmen. Der produceres varme. Der opstÃ¥r et pres mod de omkringliggende organer. Alt i alt gÃ¥r det under betegnelsen infektion og betændelse.

Løsningen består ikke i at nedkæmpe betændelsen ved hjælp af medikamenter (af cortisontypen). Løsningen består ikke i at nedbringe en svulmen eller kropstemperaturen. Løsningen er helt afgjort ikke smertestillende medicin. Udslettelsen af bakterierne er løsningen. (Selv dette er ikke den endegyldige løsning. Vi må gøre det af med kilden til bakterierne samt din krops invitation til at blive angrebet. Herom senere)

Det første skridt er følgeligt eftersporing og identifikation af den bakterie, som napper i vores smerteramte omrÃ¥de. Dette giver os ogsÃ¥ nøglen til deres udspringssted… Andet skridt bestÃ¥r i at udslette dem ad elektrisk vej. Indenfor minutter falder de ud af cellens ”dørÃ¥bning”. Dine hvide blodceller venter pÃ¥ dem, for at slubre dem i sig som et festmÃ¥ltid.

Men glem nu ikke smertens anden årsag, forureningsfaktorerne. Tredje skridt består i at finde frem til forureningsfaktorerne og identificere dem, eftersom det giver os en idé om, hvor de kommer fra. Det fjerde skridt er udelukkelsen af forureningskilden. Og opgaven er nu løst. Smerten er borte.

Alt mens du gennemsøger dine organer for parasitter og forureningsfaktorer, vil et højst tankevækkende spørgsmÃ¥l dukke op i dit hoved. Hvad kom først? Forureningsfaktorer kan ogsÃ¥ mase sig vej ind i dine cellers ”dørÃ¥bninger”. Er det dette, der gør det muligt for bakterien at svømme ind? Eller er det bakterien der kommer først, mens den presser ”dørÃ¥bningen” op, sÃ¥ forureningsfaktorerne kan komme ind? Begge ting er mulige. MÃ¥ske foregÃ¥r begge begivenheder samtidigt. Dette kunne være Ã¥rsagen til, at bakterie og forureningsfaktor altid ses sammen. OgsÃ¥ virusser kan lande i dine cellers ”dørÃ¥bninger” og forÃ¥rsage virussygdomme, men disse er kun sjældent smertefremkaldende.

Ved en fortløbende testen og overvÃ¥gning af dit helbred vil du med tiden gøre følgende opdagelse: Din krop er særdeles god til at ombringe bakterier og virusser. Din krop dræber dem som ved et trylleslag. De eneste der undslipper er dem, der sidder fast i ”dørÃ¥bninger” og kanaler med forureningsfaktorer i. Dette kunne ligne et bevis for, at det er forureningsfaktorerne der Ã¥bner dørene. Men det er ikke et bevis, og vi mÃ¥ holde os alle muligheder for øje.

Lykkeligvis er det ikke nødvendigt for os præcist at vide,
hvordan bakterier og forureningsfaktorer gør os syge,
for at vi kan blive raske.

EFTERFORSKNINGEN AF BAKTERIER

For at finde frem til de organer der huser bakterier, og hvilke bakterier det er, bliver du nødt til at lære den nye teknologi at kende. Den som muliggør dette. Denne teknologi udføres af et ganske simpelt elektronisk kredsløb, som er i stand til at indfange frekvenser på en sådan måde, at du kan høre dem. Frekvensen på din krop, på bakterier, virusser og parasitter er alle forskellige, og de kan høres lige så tydeligt som en muhen, en brægen, en kvidren eller en øffen på en bondegård. Men er det nødvendigt, at du gør alt dette?

Nej, det er det ikke. Du kan ganske enkelt aflive alle disse små bitte angribere med elektricitet. Men hvordan vil du så finde ud af, hvad du skal undgå i fremtiden? Dersom din smerte vendte tilbage, hvordan ville du vide, om det var samme gamle bakterie eller en ny?

Ved at lære sig testningens kunst, fjernes ethvert gætteri 
vedrørende diagnose.

Mit håb er, at du vil opleve det hele som så spændende, så helt igennem fascinerende, at du på trods af eventuelle kroniske smerter vil føle dig nødsaget til selv at gennemføre udforskningen. Find nogen, der er villige til at hjælpe. Udveksl informationer. Det er ikke engang så svært som at lære at bruge en computer.

HVAD VIL DU OPDAGE?

Allerførst vil vi studere og kurere enhver form for smerte, idet vi starter fra tæerne og arbejder os op igennem kroppen. Vi behøver ikke være synderligt specifikke, for så vidt angår lokaliseringen af smerten, eftersom bakterier og giftstoffer alligevel flyder over i de nærtliggende områder.

For hver enkelt smertes vedkommen vil vi se nærmere på årsagerne og således sætte dig i stand til at eliminere dem. Smerten ville kunne vende tilbage indenfor en time, hvis du ikke var bekendt med, at bakterien kom fra ost, og du umiddelbart efter zapningen (elektrisk aflivning af parasitter) indtog en ostemad. Faktisk kan smerten ikke have haft tid nok til at forsvinde, før næste stormløb sætter ind, og du kan således komme til fejlagtigt at konkludere, at denne metode ikke virker i dit tilfælde.

Endvidere kan parasitter vende tilbage til dit specielt smertefulde sted fra ganske fÃ¥ afsides liggende steder, som er svært tilgængelige for den elektriske strøm fra din zapper. Det kan være steder som øjeæblets indre, testikler, indvendigt i galdestene, inderst i en tandbyld eller tarmenes indhold. Strømmen fra din zapper, som er af en høj frekvens, løber fortrinsvis ”rundt om” snarere end igennem disse tingester. Men ved gentagen zapning og urtebehandling af parasitter, kan du nedbringe ogsÃ¥ deres antal og sÃ¥ledes bringe reinficeringen af din krop til ophør.

Det er rent faktisk denne viden om reinficering
og om kilderne til vores forurening,
der udgør det vigtigste bidrag i de beskrevne konkrete tilfælde.

Efter at have færdiggjort vores behandling af smerter, vil vi vende vores opmærksomhed mod de sygdomme, som ikke er smertefremkaldende, som f.eks. diabetes, myasthenia gravis osv.

Tillæg til ”Kuren for alle Sygdomme”

Følgende er ikke oversættelser af Dr. Hulda Clarks tekster men udelukkende oversætterens kommentarer og supplerende oplysninger til de, der vil følge bogens anvisninger.

Vedr. Lever-rens. Epsom salt hedder i Danmark Magnesiumsulfat og leveres af firmaet Unikem, Halmtorvet 29, 1503 Kbh. V., varenummer 280 651, navn Magnesiumsulfat 100,2%. Det bestilles gennem apoteket og koster ca. kr. 150,- for 1 kg., der er mindste pakkestørrelse. Ud over at udvide leverens galdegange, virker Epsom saltet som et blidt men effektivt afføringsmiddel.

Vedr. Nyre-rens findes der flere effektive kure på det danske marked, som f.eks. Resium, Vogels gyldenriste og Solidamin 10 m.v. Forhør dig i din helsekostbutik (eller Matas) om, hvilken nyre-rens der vil passe dig bedst.

Herfra opfordres læseren til selv at gøre brug af Hulda 
Clarks egen bog. Hun skriver i et enkelt og letfatteligt sprog om 
allehÃ¥nde skavanker og sygdomme og i særdeleshed om helbredelsen af 
dem. Titlen er ”The Cure for all Diseases” og bogens ISBN nr. er 
1-890035-01-7. Den er på 600 sider til ca. kr. 250,-.

  Kuren mod alle sygdomme  
En Zapper i detaljer, sÃ¥ enhver selvbygger kan være med   
Zapper brugsanvisning   

Tak til Michael Kastberg for fremskaffelse af fotos.
Publiceret alternativinfo: 13-11-2002


Interessante links: 
Kattelort-parasit koblet til danske selvmordsforsøg (Videnskab.dk 05-07-2012)
Risikoen for at begå selvmord stiger, hvis du er inficeret med en særlig parasit. Den parrer sig i kattes tarme, og forskere formoder, at 1 ud af 4 danskere er smittede.

Parasitter i hjernen giver epilepsi (Videnskab.dk 30-01-2012)
Når stadier af svine-tinte-bændelorm havner i menneskets hjerne, kan det give epilepsi, men både parasitten og dens følgesygdom kan bekæmpes.


Kuren mod alle sygdomme  /  The Cure For All Diseases
Copyright 1995, Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. Alle rettigheder forbeholdes.
Hulda R Clark har givet tilladelse til at fremstille kopier af denne artikel, såvel i sin helhed som i uddrag, til ikke kommerciel anvendelse, forudsat Hulda R. Clarks originale ophavsrets deklaration medtages.
Du er sÃ¥ledes velkommen til at hjælpe med at udbrede kendskabet til Hulda R. Clarks teorier og metoder. 
Du er velkommen til at benytte vor html-kodning (web-side), hvis du medtager vort navn og logo samt disclaimer (ansvarsfraskrivelse) om, at artiklen kan indeholde information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Tak til Lola Klingenborg for den danske oversættelse og til Kenn William for Zapper-vejledning. (red.)

Bogomtale:
The Cure For All Diseases (engelsk) af Hulda Regehr Clark

Home > Artikler > Parasitter og forurening - og hvordan vi rent faktisk bliver syge
27-12-2021Hulda Regehr Clark
begyndte sine studier i biologi på University of Saskatchewan i Canada, hvor hun blev Bachelor of Arts, Magna Cum Laude og Master of Arts med udmærkelser. Efter to års studier på McGill Universitetet blev hun tilknyttet University of Minesota, hvor hun studerede biofysik og celle fysiolog. Her modtog hun sin doktorgrad i fysiologi i 1958. I 1979 forlod hun statslig finansieret forskning og begyndte fuldtids med privatkonsultationer. Seks år senere opdagede hun en elektrisk teknik for scanning af den menneskelige krop. Nu tilbyder hun alle kendskabet til sine metoder, resultater og konklusioner.


Artikler af
Hulda Regehr Clark:


Kuren mod alle sygdomme

Parasitter og forurening - og hvordan vi rent faktisk bliver syge 

Artikler baseret på Hulda Regehr Clarks materiale:

En Zapper i detaljer, så enhver selvbygger kan være med

Zapper brugsanvisning 


Zapper
Du kan selv bygge en Zapper efter Hulda Regehr Clarks beskrivelse, som her bringes i en dansk version, med udførlige anvisninger på bl.a. køb af materialer.
Der findes også flere danske behandlere, der kan tilbyde dig en færdigbygget Zapper.

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.