Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Zapper brugsanvisning
- baseret på oplysninger fra bogen The Cure For All Diseases

Af KENN WILLIAM

The Cure For All Diseases
Copyright 1995 by Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. All rights reserved.
Permission is Hereby granted to make copies of any part of this document for non-commercial Purposes provided this page with the original copyright notice is included.
Published in the United States by New Century Press
1055 Bay Blvd., Suite C, Chula Vista, CA 91911 -  Tel. +1 619 476 7400
www.newcenturypress.com    ISBN 1-890035-01-7
Other books by Dr. Clark available from New Century Press 

  
Zapperens opdagelse og baggrund

Biolog Hulda Clark Ph.D., N.D. arbejdede i mange år indenfor universitetsforskningen. Her fandt hun ud af, at alle levende organismer har en bestemt frekvens-båndbredde. Hun udviklede et praktisk brug af dette princip. Hun brugte en frekvensgenerator, der frembringer præcise elektriske frekvenser.

Ved hjælp af et simpelt resonansfænomen kunne hun spore enhver organisme ved, at den gik i resonans med frekvensbåndbredden fra en tilsvarende prøve af organismen, der var andetsteds. Med andre ord havde enhver bakterie (eller parasit) sin egen helt særegne båndbredde. Dette betød at enhver organisme udsendte sine egne frekvenser på en ganske bestemt bånd-bredde og niveau.

Jo højere en livsform er udviklet, jo højere er dens frekvenser, og jo større er den båndbredde, den svinger med. En yderligere opdagelse var det, at mikroorganismer tilsyneladende ikke kan tåle elektrisk strøm indenfor deres egen båndbredde, når der bruges vekselstrøm med lav spænding. Forholdsvis enkle eksperimenter kan gøres med små levende væsener som insekter og orme, som udsættes for en meget svag strøm indenfor deres egen båndbredde. Man vil enten se dem dø eller lammes, ude af stand til at komme sig ovenpå behandlingen.

Det næste logiske trin var at finde ud af, om denne behandling ville være virksom i menneskets krop. Dette blev starten af behandlingen med bio-frekvens-generatoren. Resultaterne var overvældende. Således blev vi i stand til at bearbejde bestemte virusser, bakterier, svampe eller parasitter, uden at skade den menneskelige krop. Efter en sådan behandling var det ikke muligt at måle tilstedeværelsen af disse patogener (sygdomsfremkaldende organismer) i længere tid. Dermed blev en helt ny terapeutisk vej for fremtiden skabt i forbindelse med frekvens-generatoren. Dette betød, at en menneskelig krop med et immunforsvar der var for svækket til at bekæmpe bakterier, svampe eller parasitter, nu med held kunne blive renset for disse ved hjælp af en frekvens-generator.

Arbejdsindsatsen blev nu også rettet imod at forbedre frekvens-generatoren og dens effektivitet i aflivning af patogener. Herved blev zapperen opdaget.

Det blev en vigtig opdagelse, da det viste sig, at endnu bedre resultater kunne opnås ved en frekvens-generator, der frembragte en positiv offset firkantbølge (sædvanligvis omkring 30 KHz) i stedet for en normal sinus bølge. Denne firkantbølge er en strøm, der lig batteristrøm går fra en positiv spænding og til nul, og ikke som stærkstrømmen i vores ledningsnet i en sinuskurve fra positiv til negativ spænding. Med denne firkantbølge var det unødvendigt med utallige frekvenser, idet én viste sig at være nok.

Den skaber en svækkelse af alle fremmede organismer i kroppen, sÃ¥ vores immunsystem kan nedkæmpe angriberne. Samtidig er der observeret en aktivering og styrkelse af selve immunsystemet. MÃ¥ske er det fordi naturen slet ikke kender firkantbølgen, der er en fuldstændig unaturlig svingning. Disse opdagelser resulterede i bio-frekvens-generatoren – ogsÃ¥ kaldet ”Zapperen”.

I korthed kan man altsÃ¥ sige, at med zapperen gÃ¥r patogenerne i selvsving, hvorved de til sidst dør. PÃ¥ samme mÃ¥de som et krystalglas splintres, nÃ¥r det udsættes for en tone, der svinger stærkt pÃ¥ dets egen grundfrekvens. Virkningen er utrolig enkel, utrolig effektiv. SÃ¥ledes kan zapperen bringe lettelse for mange erkendte eller endnu ikke opdagede sygdomme. Læs mere i Hulda Clarks bog ”The Cure For All Deseases”.

  
Baggrund og brug af zapperen

Idet der er en symbiose imellem de forskellige patogener, ved man at bestemte bakterier lever på eller i bestemte parasitter. Og omvendt kan disse give husly til andre bakterier og virusser, det samme gælder for svamp. Eksempelvis er der snesevis af bakterier, som f.eks. e.coli, stafylokokker, streptokokker, der kan leve i og på Ascaris-ikten. Dette er baggrunden for tre zapninger á 7 minutter.

Et andet punkt er elektricitetens karakteristika. Strømmen vil altid tage den korteste/letteste vej. Det vil sige vejen med mindst modstand. Derfor har den tendens til at følge overfladen af tingene – f.eks. overfladen af organer, mavesæk og tarme, men ogsÃ¥ overfladerne af orme, ikter, celler og bakterier m.m.

Hvis vi f.eks. ser på øjeæblet, vil strømmen kun vanskeligt trænge ind i dybden. Imens alle parasitter på og nær overfladen vil blive aflivet med en zapning, vil det inderste af øjet kun have mærket lidt til strømmens kraft. Men ved de efterfølgende zapninger sker der to ting. For det første vil de mange parasitter konstant brede sig fra indre til rensede områder, og således vil de efterhånden blive dræbt af overfladestrømmen. For det andet vil, selvom strømmen her er svagere, også legemernes indre områder gradvist blive påvirket af zapperen og derved bringe sterilisation, lammelse og død til selv beskyttede patogener.

Du skal zappe første gang i 7 minutter. Denne første behandling vil aflive eller svække et antal parasitter, bakterier, virusser og svamp. De ramte parasitter vil frigøre et stort antal bakterier, der har levet pÃ¥ dem, og som immunsystemet nu skal hÃ¥ndtere. Derfor skal der være en pause pÃ¥ mellem 20 og 40 minutter inden anden omgang zapning – igen pÃ¥ 7 minutter.

Under anden zapning sker det samme. Strømmen dræber bakterier, som igen frigør svamp, bakterier og virusser. Endnu engang skal der holdes en pause pÃ¥ 20 – 40 minutter til immunsystemets bortskaffelse af døde og svækkede patogener samt de giftstoffer, deres død har frigjort i kroppen. AltsÃ¥ udgør hele behandlingstiden ca. en time til halvanden.

Nøjes du med at zappe dig selv i 7 min., kan du få en forkølelse af de bakterier og virusser, der blev frigjort ved at værtsdyret døde. 3 x 7 minutters zapning nedsætter denne risiko væsentligt

  
Hvor ofte skal der zappes

1. zapning: 7 minutter
20 – 40 minutters pause

2. zapning: 7 minutter
20 – 40 minutters pause

3. zapning: 7 minutter

Til at starte med vil det være en god idé at zappe (3 x 7 min.) hver dag de første 3 måneder, for herefter at gå over til zapning hver anden dag. Er symptomerne forsvundet eller lettet meget, kan du nøjes med at zappe to gange om ugen. Vi reinficeres til stadighed med bakterier, parasitter, virusser og svamp. Derfor anbefales det at fortsætte denne minimumszapning på 2 x ugentligt. Opstår der sygdom, f.eks. dårlig hals, genoptages den effektive daglige zapning, indtil sygdommen (den nylige reinficering) er nedkæmpet.

Disse retningslinier bør ikke tages for strengt, idet du skal lade dit helbred/sygdom få det afgørende ord. For eksempel i en periode med daglige zapninger kan der opstå behov for at skifte til 2 gange ugentligt, idet der kan ske følgende: under zapningen kan din krop blive overbelastet med døde organismer og giftstoffer, frigjort fra de døende parasitter, bakterier og svamp. Alt dette skal udskilles af kroppen.

Er din krop og immunsystem af en eller anden grund svækket, vil denne afgiftning foregÃ¥ langsomt. Det kan give reaktioner, som træthed, kortvarig forværring af dit symptom, diarré, tørst og let hovedpine. Er reaktionerne milde, fortsætter du blot med at zappe, men er dine oplevelser kraftige, er det helt i orden at holde en pause pÃ¥ to eller tre dage, før du genoptager zapningerne. Men genoptag zapningen hurtigst muligt efter at reaktionerne er ovre. Lignende reaktioner kan komme lige i starten af din zapning. OgsÃ¥ her holder du en passende pause – og fortsætter. Drik rigeligt med vand – 3 l. daglig for at støtte kroppens immunsystem.

  
Vigtigt inden zapning

Inden du zapper dig, skal du fjerne alle metaldele fra din krop: ringe, armbåndsur, halskæde m.v., idet metal har en negativ indflydelse på zapperens effektivitet. Desuden har der været tilfælde, hvor mekanismen i et armbåndsur har taget skade. Ligeledes gælder det, at har du pacemaker, skal du ikke zappe dig. Det kan heller ikke tilrådes at bruge zapper, mens du er gravid, idet det ikke vides, hvordan den massive udløsning af døde parasitter og toksiner påvirker fostret. Ikke desto mindre har adskillige gravide meddelt, at de er blevet zappet, uden nogen negative følger for dem og deres ufødte barn. Oven i købet følte de sig betydeligt bedre tilpas. Men området er altså ikke udforsket endnu. Børn ned til få måneder kan zappes.

  
Hvordan bruges zapperen

Det er ikke naturligt for vores krop at være i kontakt med metal. Derfor bør du også, når du bruger zapperen, vikle et stykke vådt køkkenrulle omkring kobber-båndholderne, så der stadig er en god elektrisk kontakt, men ingen metalkontakt.

Den primære måde at zappe sig på er med en håndholder i hver hånd. Er dette ikke muligt, kan den ene håndholder stikkes imellem storetåen og næste tå, mens den anden holdes i den diagonalt placerede hånd. F.eks. kan den ene placeres i højre hånd, den anden i venstre fod. Du kan også placere en håndholder på hver fod. Zapperens elektricitet når under alle omstændigheder hele kroppen under forudsætning af, at der er et fast greb om håndholderne, samt at huden ikke er for tør.

  
Om zapperens strømforsyning m.m.

Batteriets styrke bør aldrig falde under 8 volt. For maksimum kraft, skift batteri når det falder til 8,2 volt. Et multimeter eller batteritester vil hjælpe dig. Ellers kan du holde dig til Alkaline batterier (uanset mærke) og skifte batteri efter 60 dage, d.v.s. hver anden måned med daglige zapninger.

Selvom din zapper har en indbygget overbelastningssikring, bør du ikke, når den er tændt, lade kobber håndholderne røre hinanden.

Synes du, at ledningerne til håndholderne er for korte, kan du i en elektronikbutik købe færdigmonterede ledninger med alligatorklemmer i hver ende. En pose med 10 koster ca. 30 kr. Ledningerne sættes blot i forlængelse af hinanden. Men lad butikken måle de ledninger du bruger, for at sikre at de nu også er strømførende. Det er sket, at en pose har haft en enkelt fejlmonteret ledning.

NÃ¥r du rejser med din zapper, sÃ¥ tag batteriet fra batteriklemmen. Zapperens tænd/slukkontakt kan med blot et lille forkert slag tændes, og mange timers ”rejsestrøm” dermed spildes til ingen verdens nytte.

Vil du gerne bruge kobber-håndholderne uden våde servietter, ville det måske være en idé at få kobberrørene forsølvet eller helst forgyldt. Det reneste metal er det mindst skadelige.

  
Reinficering med parasitter

Det er ikke nok at zappe sig nogle få gange og dermed tro, at man nu er blevet renset for altid. Jo, renset for parasitter, der var tilgængelige for strømmen på zapningstidspunktet, men faktum er, at vi hele tiden reinficeres med nye portioner af bakterier, virusser, fladorme, tarmikter, børneorm osv. Dette problem forværres, hvis man har børn og/eller kæledyr.

Vi ved, at i luften omkring os svæver sværme af svampesporer, bakterier og ormeæg, som vi indånder. Men hvad vi tænker mindre på, er at under og omkring vore negle sidder massevis af disse bittesmå indtrængere, som vi har samlet op ved berøring med forskellige ting og nu blot venter på at blive ført med fingrene op til munden.

Mange indvoldsorme og ikter har komplicerede livsforløb med forskellige udviklingsstadier, bl.a. ægform og cyste. I ægformen er disse uvelkomne, skadelige gæster ganske små og kan nemt gemme sig under ens negle, klar til at blive spist, når man berører læben, bider en neglerod eller lign. Men æggene kan også føres rundt af luften, lægge sig på maden vi spiser, eller indåndes i lungerne, hostes op og derpå fra mundhulen komme videre til vores fordøjelsessystem.

Cystestadiet er en videreudvikling af ægget og føres ofte rundt af snegle i vores natur og have. Her efterlades det pÃ¥ vore grøntsager, hvor det klæber sig godt fast til overfladen. NÃ¥r vi sÃ¥ spiser vores sunde ”mixed-salat”, frigøres ormens cyste til næste stadium i vores tarme.

Disse parasitters æg er ikke blot i luften. I al jord og i støvet i vore hjem ligger millioner af dem, legetøj grises til pÃ¥ gulvet med dette inficerede støv, og børnene tager det til munden – eller sutter pÃ¥ fingrene, hvorved ormene fÃ¥r en ny vært. Kæledyr samler ligeledes mange parasitter og giver disse æg videre til enhver, der kæler med det. Ud over zapning er stor renlighed eneste vÃ¥ben. Hulda Clark anbefaler ”vodkabadet”. Det er en lille skÃ¥l ved hÃ¥ndvasken, fyldt med 1/3 vand og 2/3 vodka (naturligt desinfektionsmiddel), som man dypper neglene i et kort øjeblik efter vask. Det dræber alle æg, sporer, bakterier m.m., der ellers havde klaret hÃ¥ndvasken.

Vi kan konstatere, at én zapning (3 x 7 min.) afliver langt de fleste af de parasitter, man har i sig, men indtil næste zapning formerer de resterende sig, og mange nye kommer til ved berøring, indånding og spisning. Derfor er fortsatte zapninger nødvendige, for at gøre kort proces med alle nye indtrængere og efterhånden nedkæmpe alle de, der er svært tilgængelige.

  
Zapning af børn og kæledyr

Er barnet stort nok, kan det selv holde om håndholderne, men småbørn og babyer bør også have mulighed for at få gavn af zapperstrømmen. Så længe de er små, kan du sætte håndholderne fast imellem tæerne, så du har arme og hænder fri til at have den lille oppe hos dig. Sørg for at huden på dine hænder er godt fugtet med creme, for at sikre god elektrisk overførsel.

Hold fast om barnets hænder/arme, så overførslen af strøm kan forløbe uhindret til barnets hud/krop. Hvis det bliver nødvendigt at afbryde før tid, er 3 minutter absolut minimum for at nogle af parasitterne kan lammes og dræbes, men 3 x 7 min. er det mest virkningsfulde og sikre.

Har du hund, kat, marsvin, kanin eller andet kæledyr, kan du bruge samme system. Du bliver den strømførende, ved at have håndholderne imellem tæerne og kan så bruge dine hænder til at overføre zapperens 30.000 Hz til dyrets poter. Dyret er sensitivt og kan mærke det, men én gang om ugen bør det zappes. Dyrets hår er ikke elektrisk ledende og kan ikke bruges. Bruger du snuden, kan det gøre ondt på dyret, så lad være med det. I det hele taget, læg specielt mærke til, hvordan det reagerer og vær forsigtig og kærlig.

  Kuren mod alle sygdomme 
  Parasitter og forurening - og hvordan vi rent faktisk bliver syge 
  En Zapper i detaljer, sÃ¥ enhver selvbygger kan være med 

Publiceret alternativinfo.dk: 13-11-2002


Kuren mod alle sygdomme  /  The Cure For All Diseases
Copyright 1995, Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. Alle rettigheder forbeholdes.
Hulda R Clark har givet tilladelse til at fremstille kopier af denne artikel, såvel i sin helhed som i uddrag, til ikke kommerciel anvendelse, forudsat Hulda R. Clarks originale ophavsrets deklaration medtages.
Du er sÃ¥ledes velkommen til at hjælpe med at udbrede kendskabet til Hulda R. Clarks teorier og metoder. 
Du er velkommen til at benytte vor html-kodning (web-side), hvis du medtager vort navn og logo samt disclaimer (ansvarsfraskrivelse) om, at artiklen kan indeholde information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Tak til Lola Klingenborg for den danske oversættelse og til Kenn William for Zapper-vejledning. (red.)

Bogomtale:
The Cure For All Diseases (engelsk) af Hulda Regehr Clark

Home > Artikler > Zapper brugsanvisning
27-12-2021Hulda Regehr Clark
begyndte sine studier i biologi på University of Saskatchewan i Canada, hvor hun blev Bachelor of Arts, Magna Cum Laude og Master of Arts med udmærkelser. Efter to års studier på McGill Universitetet blev hun tilknyttet University of Minesota, hvor hun studerede biofysik og celle fysiolog. Her modtog hun sin doktorgrad i fysiologi i 1958. I 1979 forlod hun statslig finansieret forskning og begyndte fuldtids med privatkonsultationer. Seks år senere opdagede hun en elektrisk teknik for scanning af den menneskelige krop. Nu tilbyder hun alle kendskabet til sine metoder, resultater og konklusioner.


Artikler af
Hulda Regehr Clark:


Kuren mod alle sygdomme

Parasitter og forurening - og hvordan vi rent faktisk bliver syge 

Artikler baseret på Hulda Regehr Clarks materiale:

En Zapper i detaljer, så enhver selvbygger kan være med

Zapper brugsanvisning 


Zapper
Du kan selv bygge en Zapper efter Hulda Regehr Clarks beskrivelse, som her bringes i en dansk version, med udførlige anvisninger på bl.a. køb af materialer.
Der findes også flere danske behandlere, der kan tilbyde dig en færdigbygget Zapper.

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.