Jordstråling, jordens Forbandelse (alternativinfo)  
alternativinfo
Søg  |  Menu  ≡ 
 

    Følg os på Facebook 

Annonce


Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Jordens Forbandelse

Af PER MEISTRUP

Nogen kalder det for "Jordens forbandelse" - andre tror overhovedet ikke på det!

Det der er tale om er Jordstråling   -  som "kloge folk" med pilekviste eller lignende anordninger igennem hele historien har påstået eksistensen af - og der ér faktisk videnskabelige beviser for fænomenet.

 

Ønskekvisten

Radiæstesi er et fint ord for pendulering og måling af Jordstråling med pilekvist eller andet redskab. Radiæstesi betyder "følsomhed over for strålinger". Hvor stort et område dette begreb egentligt dækker over er meget omdiskuteret - men mange er overbeviste om, at der er noget om snakken og en hel del har allerede fået målt deres hjem for eventuel skadelig stråling fra Jorden. I visse tilfælde har man endda anbragt en antennelignende anordning for at beskytte sig mod strålingen.

Den traditionelle udrustning for en vand- eller metalsøger er en tvedelt, Y-formet kvist - Pilekvisten eller Ønskekvisten, som nogen foretrækker at kalde den. Søgeren holder de to forgreninger vandret i hænderne og kan således mærke kvistens vibrationer eller udsving. Kunsten at søge efter vand eller ædle metaller på denne måde menes at høre til blandt de nyere okkulte videnskaber og dateres normalt til omkring 1300-tallet - men den er langt ældre. Der findes for eksempel et old-egyptisk basrelief, som viser en person med en Y-formet kvist i hænderne og også den kinesiske kejser Kwang Su, der levede ca. 2200 år før vor tidsregning, er afbilledet med en Y-formet kvist.

KLIK HER for at se hele billedet
Stik fra 1556,
klik på billedet for forstørrelse.

Det er imidlertid først i begyndelsen af 1500-tallet vi finder skrevne beretninger om fænomenet og det er for øvrigt alkymisten Paracelsus, der i sine skrifter omtaler tyske bjergmænd, som anvender en ønskekvist til at finde skjulte malmårer. Paracelsus skriver dog, at kvisten ikke virker i hænderne på hvem som helst, så han regner denne fremgangsmåde blandt de mere "usikre" kunstarter!

Siden finder man mange omtaler af Ønskekvisten i den europæiske folkelitteratur. Det foretrukne materiale er hassel, pil eller ask - da disse træsorter er forholdsvis bøjelige, når de er friske. Allerede i 1630 opdagede en franskmand, at man kunne afsløre underjordiske vandårer ved hjælp af Ønskekvisten - men det var først i 1692 "de lærde" for alvor viste interesse for fænomenet. Det skete, da en vis Jaques Aymar benyttede en Ønskekvist til at udpege gerningsmanden til en meget omtalt forbrydelse og selv om manden bedyrede sin uskyld, blev han alligevel hængt - denne episode satte for alvor skub i debatten om den besynderlige kvist.

De kirkelige skribenter var naturligvis straks parate med forklaringer om Satan og Djævlens kunster, mens "de lærde" udfærdigede teorier om magnetiske påvirkninger. Alle disse sindrige terorier blev imidlertid manet i jorden, da fysikeren Athanasius Kircher påviste, at Ønskekvisten alene virkede i hænderne på mennesker og overhovedet ingen reaktion havde, når den var placeret i en mekanisk anordning. Veldokumenterede videnskabelige forsøg bekræftede dette og "de lærde" tabte hurtigt interessen for fænomenet - først langt ind i vor egen tid, i det 20. århundrede, begyndte interessen igen for "Jordens strålinger".

 

Vandsøgning bliver til videnskab

Det var i Manchester i England, man genfandt kvistens virkninger. Her havde man problemer med brøndene - de gav langtfra den vandmængde de skulle og selv om man gravede dem dybere, så hjalp det ikke. Man tilkaldte en af områdets gentlemen og denne ekspert - eller måske snarere Troldmand - benyttede en hasselkvist som vandsøgende instrument. Pludselig begyndte den Y-formede kvist at trække ned mod jorden og gentlemanden forklarede, at netop herunder findes der vand i rigelige mængder. Og ganske rigtigt - der var rigeligt med vand i den brønd man gravede på det udpegede sted. Man bad ham forsøge andre steder i området og hvér gang blev resultatet det samme - dér hvor kvisten pegede mod jorden, fandt man rigeligt med vand i de nye brønde.

Manchester-episoden er naturligvis ikke noget videnskabeligt bevis, men den blev begyndelsen på en mere seriøs og intensiv forskning af fænomenet. Særlig kendt blev en tysk major Graeve, som i årene 1915-17 udpegede adskillige steder til brønde i Sinai-ørkenen - et område man aldrig tidligere havde fundet vand i.

Den engelske fysiker Sir William Barret fastslog i sin rapport om vandsøgere, at kun i omkring 10% af tilfældene, slog søgning med Ønskekvisten fejl, hvilket er langt under tilfældigheds kriteriet. Selv om dette heller ikke var et egentligt, skudsikkert videnskabeligt bevis, så måtte konklusionen blive: Ønskekvisten virker!

I Sovjetunionen interesserede man sig meget for at undersøge de mere okkulte videnskaber og her foretog man en intensiv forskning - for eksempel begyndte man at anvende specialfremstillede stålbøjler i stedet for trækviste. Man fjernede også den okkulte mystik fra fænomenet ved, at give det et videnskabeligt navn: BPE, der dansk oversat svarer til forkortelsen af "Den Biofysiske Effektmetode".

Nu var så bare tilbage at forklare, hvorledes Den Biofysiske Effektmetode fungerer.

 

Geobiologien - en ny videnskab opstår

Det er en kendt sag at et pendul, der holdes i hånden, kan svinge i den retning man ønsker det. Er det tænkeligt Ønskekvisten fungerer på samme måde - altså virker som en signalgiver til personen, som holder kvisten i sine hænder?

Og hvorledes får personens hjerne så besked om for eksempel en underjordisk vandåre?

Den tyske baron von Pohl undersøgte sagen nærmere og opdagede, at der visse steder på Jordens overfalde forekommer det han kaldte for Jordudstrålinger, også benævnt geopatalogiske zoner, og at disse zoner kan forårsage sygdomme. Nogle teoretikere foreslog, at disse zoner skyldes svage ændringer i Jordens elektromagnetiske felter.

I 1962 påstod den franske professor i fysik, Rocard, at betydelige vandmængder i jorden altid er forbundet med svage ændringer i magnetismen ved overfladen. Disse magnetiske ændringer skulle en stor del af os mennesker være i stand til at fornemme biologisk, da magnetisme medfører en ubevist afslappelse af musklerne - det er årsagen til Ønskekvistens bevægelser. Den tjekkiske professor Harvalik mener, at en dygtig vandsøger kan mærker feltforskelle helt ned til 10-12 gauss. Ved hjælp af magnetisk afskærmning har Harvalik fundet frem til, at binyrer og hypofysen er særligt følsomme steder på legemet.

At magnetisme kan medføre en biologisk påvirkning er også grundlaget i den videnskabelige teori om, hvorledes brevduer finder vej. Deres hjerne kan registrere bittesmå magnetiske ændringer fra Jordens magnetfelt, som de bruger som en kompas.

Følgen af disse undersøgelser og principper blev en helt ny videnskab: geobiologien - læren om Jordens og mineralers strålingsmæssige indvirkning på levende organismer.

I 1988 foretog man i Vesttyskland et omfattende, kontrolleret videnskabeligt forsøg. 50 udvalgte personer udstyret med pilekviste, skulle med bind for øjnene gå ad samme rute, de alene kunne finde ved med fødderne at følge nogle udlagte planker. Forsøgspersoner skulle følges ad parvis og ingen kendte på forhånd hverken ruten eller eventuel Jordudstråling på denne. Forsøgspersonerne fik parvis nøjagtigt samme udslag. Dette forsøg vakte stor opmærksomhed, dels var det statsstøttet og dels deltog et af Tysklands mest ansete forskningsinstitutter. Samtidig bekræftedes tidligere forsøgsresultater fra Sovjetunionen.

 

Påstande og teorier

Radiætesikere, personer der er følsomme for Jordens udstrålinger, hævder at hele Jordkloden er dækket af rækker af strålegitre. Størrelsen af gitrene varierer i forhold til breddegraden - i Danmark regner man med, at gitrene ligger i kvadrater på 2½ meter, 10 meter og 100 meter. Disse gitre følger længde- og breddegraderne og kaldes for Hartmann-gitre. Diagonalt hermed løber andre gitter-systemer, der benævnes Curry-gitre.

Underjordiske vandårer udsender bølger i et bredt bælte, mens gitrenes strålinger kommer fra smalle bånd på 10-12 cm. Jo større gitre, jo flere smalle bånd løber der ved siden af hinanden. Det er disse bånd, der normalt kaldes for Jordstråler og som menes at have en skadelig indvirkning på os.

En teori er, at Jordstråling kommer fra den glødende magma i klodens indre. Strålingen kan afbøjes af vandårer, der kan ligge i flere forskellige lag i adskillige kilometers dybde. Strålingen er negativt ladet og et modstykke til den positivt ladede, kosmiske stråling. Jordstråling er derfor en naturlig del af balancen i vort univers og har såvel positive som skadelige virkninger.

At man skal være på vagt over for usynlig stråling er velkendt i videnskaben - tænk blot på de forholdsregler man tager over for røntgenstråler og radioaktiv stråling. Jordstråling er usynlig, men da den i modsætning til røntgen- og radioaktiv stråling endnu ikke kan måles med elektrisk apparatur, er strålingen ikke alment anerkendt af videnskaben.

Det fortælles at katte tiltrækkes af Jordstrålingsfelter mens hunde ikke kan fordrage dem. Har man hund eller kat, kan det således være klogt at observere, hvor de foretrækker at ligge - holder katten for eksempel af at ligge i sengen, bør man være på vagt!

Jordstråling har en snigende effekt, man kun sjældent kan mærke direkte. De fleste, der er udsat for strålingen, klager over hyppig vandladning, kolde fødder, irritation, træthed og hovedpine. Skyldes disse gener Jordstråling er lægelig symptombehandling næppe løsningen, derfor mener Jordstrålings-eksperterne man bør eliminere strålingen først og se om gener og symptomer forsvinder, for at undgå fejlbehandling. Mange har allerede får opmålt deres hjem for Jordstråler, som også kan have effekt i flere etagers højde. I Tyskland er det visse steder god praksis at måle- og tage højde for stråling allerede i forbindelse med et nybyggeri.

Der findes forskellige metoder til at aflede eller eliminere Jordstråling. Nogle må betragtes som tvivlsomme - det kan for eksempel være alskens mærkelige, antennelignende apparater og dingenoter med en blyplade indstøbt i cement, hvis virkning nok mest er et spørgsmål om tro eller overtro!

Andre metoder kan være at placere en kobbertråd omkring huset, nøjagtigt anbragte bokse med kraftige magneter eller nedgravning af jernstænger efter en udførlig beregning, hvorved disse jernstænger bliver magnetiseret på en sådan positiv måde, at de kan eliminere den negative Jordstråling.

En mere enkel løsning kan være, at flytte sin seng og foretrukne lænestol til en placering uden strålingsrisiko - i nogen tilfælde kan der være tale om bare at skulle flytte den mindre en en halv meter.

 

Vuggedød - et dansk videnskabelige bevis

Der er ikke kun i Sovjetunionen og Tyskland man har interesseret sig for  Jordstråling ud fra en videnskabelig synsvinkel. Også her i Danmark er man faktisk langt fremme og har leveret et bevis for de såkaldte skadelige Jordstråler. Det er mavesårs- og cancerspecialisten Palle Gad, der sammen med geologen Niels Boie fra Århus Universitet og cand. scient John Metcalf har foretaget en undersøgelse af sammenhængen mellem vuggedød og Jordstråler.

Palle Gad arbejdede tidligere som retsmediciner og det var obduktionsrapporter fra dette arbejde, som gav ham anledning til at undersøge fænomenet nærmere. Han bemærkede, at obduktionsrapporterne på vuggedødsbørn var nærmest identiske. Standardsvaret var, at der ikke var det mindste sygdomstegn hos de afdøde spædbørn, men at dødsårsagen formentlig skyldtes hjertefejl. Når man ikke kunne give nogen forklaring på denne fejl, var det nok fordi man ledte i en forkert retning!

Gruppens resultater viser en klar sammenhæng med Jordstråling. I 14 ud af de 18 tilfælde man undersøgte, havde børnene sovet over et Jordstrålingsfelt.

Palle Gad siger, at hjertet ikke alene er muskel - det er også et lille elektrisk apparat, som i sit indre rummer en lille knude, der kaldes for sinus-knuden. Denne knude anvender små elektriske strømme til at fortælle hjertemusklen, at nu er det på tide at trække sig sammen og pumpe blod ud i legemet. Sinus-knuden bruger en frekvens på 50 hertz, hvilket er meget tæt på de frekvenser Jordstrålings-linier og underjordiske vandårer udsender. Det er derfor meget sandsynligt, at nogle mennesker er født med en stor overfølsomhed over for strålingen og sinus-knuden derved kan blive forstyrret, når et spædbarn lægges på et strålebesat sted.

Den elektriske strøm veksler også med en frekvens på 50 hertz. Det er velkendt, at selv en forholdsvis svag vekselstrøms påvirkning af kroppen er skadelig og kan forårsage livsfarlig hjerteflimmer. Da vekselstrøm og Jordstråling udsender næsten samme frekvens, kan der være en sammenhæng mellem Jordstråler og helbredet.

Palle Gads undersøgelse er blevet bekræftet af forsøg med rotter, hvor Jordstråling viser sig at fremme væksten af kræftceller - et forsøg, der er blevet gentaget flere gange, med samme resultat.

 

Da bunden blev slået ud af brønden

At OPEC og verdensmarkedets oliepriser skulle have nogen relation til en mand med en Ønskekvist i Rold Skov - det virker umiddelbart usandsynligt - med er ikke desto mindre sandt. Hans Uhre hedder manden fra Rold og han har arvet nogle af sin fars evner.

Den "gamle" Uhre var vandfinder med pilekvist i Sønder Omme - endda med ord for, at han aldrig tog fejl med Ønskekvisten i sine hænder. Når han udpegede stedet for en brønd midt på de Midt- og Vestjyske sandjorder, så var der vand. Til den "gamle" Uhres ros bør nævnes, at i sandjord ligger grundvandet under overfladen i meget smalle årer og anlægges en brønd forkert, så løber den tør - eller som man siger vestpå: "Man slår bunden ud af den!"

For Hans Uhre er det nu ikke bunden i en vandbrønd, man kan kan risikere bliver slået ud - han har nemlig specialiseret sig i noget helt andet med sin Ønskekvist.

Et stykke hegntråd og Hans Uhres nedarvede evner udgør erstatningen for kostbart og avanceret elektronisk måleudstyr - og det han leder efter er såmænd gas og olie i den danske undergrund.

Dexco, Dansk Efterforsknings Kompagni, havde igennem en årrække koncession på området omkring Rold Skov sammen med en række ind- og udenlandske investorer. Da Dexco hyrede Hans Uhre til at varetage efterforskningen blev den alternative målemetode mødt med stor skepsis fra de øvrige partnere, som forlangte efterfølgende seismologiske undersøgelser på traditionel vis.

Hans Uhre fandt frem til, at der antagelig findes både olie og gas under Rold og udpegede et oplagt borested - de opfølgende seismologiske undersøger over en strækning på 60 kilometer bekræftede dette. Nu skulle der bare foretages en prøveboring.

Men så blev bunden pludselig slået ud af Uhres oliebrønd - priserne på verdensmarkedet faldt fra 30 til kun 10 Dollars per tønde og dermed var hele det økonomiske grundlag for efterforskningen i Rold Skov pist borte. Partnerne ville ikke længere være med til at forny koncessionsperioden og Dexco måtte pænt aflevere alle undersøgelsesresultaterne i Energiministeriet og stille dem vederlagsfrit til rådighed for det danske samfund.

Sort guld eller ej - Hans Uhre beviste, at et primitivt stykke hegnstråd og en god intuition kan være lige så godt som alskens avancerede og kostbare isenkram.

 

En lille selskabsleg

I midten af 80'erne blev det i visse kredse nærmest en besættelse at efterprøve teorierne om Jordstråling med en lille leg med metalbøjler - de såkaldte "wirehangers". Det er dem man får sit tøj tilbage på fra renseriet og som nærmest har det med at yngle i klædeskabet - får man først et par indenfor, så har man pludselig en hel masse af dem og kæmper en brav kamp for at slippe af med dem igen.

Her er et muntert indslag til effektivt at blive metalbøjlerne kvit og spare på "hegnstråden" - en lille leg, som også kan give stof til eftertanke.

Klip krogen af en metalbøjle så den åbnes foroven og klip den derefter over midt på tværstangen. Nu har du adskilt bøjlen til to ens dele. Bøj de to korte, vinklede grene ud i 90º. Du har nu to metalbøjler, hver med en lang- og en kortere stang vinkelret på derpå - se dem som et sæt målepinde med håndtag.

Knyt dine hænder løst om hver sit håndtag - du skal holde så løst, at målepinden nemt kan dreje. Hold de let knyttede hænder i brysthøjde et stykke foran dig og ret målepindene lige fremad, parallelt med hinanden. Mens du langsomt går fra en ende af lokalet til den anden, vil du antagelig bemærke at de parallelle målepinde pludselig slår ud til hver sin side. Fortsætter du, vil de igen dreje ind, parallelt med hinanden.

Der er flere salgs Jordstråling, man kan måle, for eksempel vand, Curry- og Hartmann-gitre. Her kommer det sjove eller måske bemærkelsesværdige ved det lille eksperiment. Tænk først på, hvad du vil måle - sig det gerne højt - og gå så. Alt afhængigt af om du vil måle vand eller gitre, kan målepindene give forskelligt udslag. Du skal måske lige øve dig et par gange, men så kan du. Deltager flere personer i legen, får de ofte ens udslag når samme stråler måles. Som selskabelig leg har jeg endda oplevet, at personer der ikke var til stede i lokalet under begyndelsen af legen, kom ind og prøvede og fik så samme resultater som de øvrige!

 

Jordens forbandelse - overtro eller tro?

Der er mange teorier om strålingskryds og hellige steder. Gravhøje skulle være placeret der, hvor gitterliner krydses og vore gamle kirker er ofte bygget de steder, man i oldtiden udvalgte som hellige. Nogle anvender et pendul i stedet for en Ønskekvist eller "hegnstråd" og der skal efter sigende være meget kraftige udslag netop dér, hvor fordums gravhøje er placeret. Både gravhøje og ældre kirker siges at være anlagt efter et nøje mønster af linier, de såkaldte Ley-lines.

Da jeg for nogle år siden producerede to radioudsendelser om Jordstråling interview'ede jeg både en radiætesiker og præst for, at give mine lyttere nogle forskellige synspunkter om overtro og tro.

Radiætesikeren fortalte, at han flere gange havde oplevet løsningen var mere mental end fysisk - med andre ord, en form for samtale-terapi og overbevisning om, at Jordstrålings generne blev løst. Præsten talte meget om Satan, det onde og troen på, at Gud har sejret og vil beskytte os mod det onde.

Overtro eller tro?

Forklaringen er nok ikke ligetil - selv om der ér visse beviser, endda videnskabeligt dokumenteret og som man bør tage alvorligt - så er der også meget mellem Himmel og Jord som endnu ikke kan forklares. Det kan være med til at få fænomenet Jordstråling til at virke lidt okkult - men tænk også på, at meget af det vi i dag både ved, tager for helt givet og betragter som videnskabeligt veldokumenteret, engang var det rene mystik og overtro. Hvem kan afgøre, hvad sandheden er?

Jeg kan derfor heller ikke undlade en tilføjelse. Præsten fortalte mig efterfølgende, at hun var ny i embedet og da hun flyttede ind i præstegården havde hun undret sig over, hvorfor hendes forgænger havde fået placeret en kobbertråd rundt om hele bygningen!

Evahøj den 21. april, 2000


Se også: 
SGF, Skandinavisk Geobiologisk Forskningskreds 
Hvad er Radon ? 

Links: 
www.jordstraaling.dk/side1.htm  


Noter:

Gauss: Måleenhed for magnetisk induktion, opkaldt efter den tyske matematiker, fysiker og astronom Carl Friedrich Gauss (1777-1855), der bl.a. sammen med W. Weber opfandt den elektromagnetiske telegraf. 1 gauss = 10-4 Vs/m2. Idag anvendes oftere enheden tesla for magnetisk induktion.
( Tilbage )

Hertz: Måleenhed for svingningstal, opkaldt efter den tyske fysiker Heinrich Hertz (1857-94), der i 1886 påviste de langbølgede elektromagnetiske bølger, hvilket førte til udvikling af radio. 1 Hertz (Hz) er en 1 svingningsperiode per sekund.
( Tilbage )

Ley-lines: Teori om forbindelsesliner der sammenkæder forhistoriske monumenter, helst mindst tre eller flere ad gangen. Mange vestlige lande, især England, er blevet gennemanalyseret i håb om at finde et mønster af linier. I Danmark er der så vidt vides kun foretaget nogle enkelte forsøg på påvisning af Ley-linier, blandt andet Bornholm, hvor et klart mønster kan ses mellem både kirker og bavnehøje.
(Litteratur: "Troldenes krig" af Flemming Nielsen)
( Tilbage )

Home > Arikler > Jordens forbandelse
01-12-2021


Per Meistrup
Per Meistrup
er web-redaktør. Oprindeligt er han uddannet i navigation og flight-planning indenfor luftfart og var tilknyttet Sterling Airways fra 1970 og næsten 10 år frem. Desuden har han arbejdet med professionel lyd og musikbranchen i 30 år.
Per Meistrup har også været musiker, beskæftiget sig med teater, været pladeproducer, leder af en radiostation og programvært. Fra 2006 har han valgt primært at hellige sig journalistik og forfatterskab, og har bosat sig i Sydøstasien på Koh Samui, en thailand
sk ø i Siambugten.
Artikler af
Per Meistrup:
Alternativ kræftbehandling i Thailand 
Cannabis: CBD eller THC...?
Efter alle Julemærker at dømme... 
Hash bliver stueren super-medicin
Hvad er Akupunktur ?
Hvad er Aura ?
Hvad er Magnetterapi ?
Hvad er Radon ?
Hvorfor alternativ ?
Jordens forbandelse
Julemandens rensdyr
Misteltenens mysterium
Mystisk middelalder “læge-bog” indeholder et ægte budskab
Nissernes oprindelse...
Sankt Hans - en alternativ lysfest
Se også: 
Redaktørens klumme
Om Sfinxen
Annonce
Alternativinfo
Kontakt os
Sitemap
Alternativinfo er udgivet af PMP Group
i samarbejde med Power Media Production ApS.
© 1999-2024, alle rettigheder forbeholdes.
Vi gemmer ingen data.
Vi anvender kun nødvendige cookies.
Tredjepart cookies kan blive anvendt af Google annoncer, YouTube video og AddThis knapper.
Web-design © PMP Group - version: 24-01-2022.