Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

AuraTransformation® - hvad er det for noget ?

Af ANNI SENNOV

En aura-transformation er, som navnet antyder, en ændring af ens aura – og en aura-transformation medfører rigtig meget godt på den personlige konto.

Kort beskrevet kobler en aura-transformation det højere mentale legeme, svarende til éns intuition, sammen med den fysiske krop og éns handlekraft – og man giver i forbindelse med aura-transformationen afkald på de gamle energi-legemer i auraen – svarende til æter-legemet, astral-legemet og det lavere mental-legeme - for i stedet at blive udstyret med et nyt stærkt energi-legeme, der på én og samme tid er magnetisk og meget beskyttende.

En aura-transformation udføres af en aura-formidler, og en aura-formidler arbejder til forskel fra de fleste alternative behandlere med balance, frem for udelukkende at arbejde med lys. Aura-formidleren får i forbindelse med aura-transformationen balancen integreret så fuldstændigt i klientens system, at det hurtigt vil være slut for vedkommende med at se verden omkring sig som værende enten sort og hvid, eller lys og mørk.

Aura-transformationen forstærker på alle måder gennemslagskraften i éns udstråling, således at man ikke lader sig gå på af større eller mindre modstand fra omverdenen. Man bliver mere livsglad og lader sig ikke absolut diktere af en skjult dagsorden, som man ikke selv kan stå inde for - og eftersom man mærker sine egne hhv. mentale, følelsesmæssige og fysiske behov stærkere, bliver man også bedre i stand til at definere sig selv som menneske, samt til at markere sine grænser i forhold til omverdenen.

En aura-transformation medfører alt dét, som mennesker ofte efterlyser hos både sig selv og hinanden - nemlig handlekraft; standhaftighed; overblik; intensitet; evnen til at skære igennem og sætte grænser i forhold til andre samt i forhold til sig selv; ikke uforbeholdent at dele ud af sine værdier og sit overskud til højre og venstre, uden at sikre sig, at der også kommer noget retur; samt evnen til at bruge sin intuition i et langt større omfang end tidligere; og sidst men ikke mindst - evnen til at hvile i sig selv. Man får ganske enkelt både indre og ydre balance ved at få lavet en aura-transformation, samtidig med at man slipper af med sine indre begrænsninger.

Ser man med clairvoyante øjne på det nye energi-legeme, man udstyres med i stedet for de gamle lavere energi-legemer, ligner det en meget dyb blå-violet eller indigo-farvet dykkerdragt med en masse nister i i forskellige farver - uden nogen som helst former for åbning nogen steder. Energi-legemet er meget stærkt og ikke til at få af, når det først er kommet på. Dog er det muligt at svække beskyttelsen og til dels også magnetismen, hvis man selv ønsker dette.

Når aura-transformationen er på plads, igangsættes en afbalancering af hele klientens system, og det er faktisk denne balance, dét hele drejer sig om. Balancen bliver nemlig omdrejningspunktet i éns liv, forstået på den måde, at man selvfølgelig godt kan foretage store udsving i sit liv, men at det trods udsvingenes størrelse altid er muligt at finde tilbage til kernen igen, når man har behov for det. I mange tilfælde skal aura-formidleren dog følge afbalanceringen op i forbindelse med en eller flere efterfølgende konsultationer.

Det er ikke noget problem for aura-formidleren – eller for en hvilken som helst anden behandler - at nedbryde den gamle aura. Dette er faktisk ret let. Til gengæld kræver det en stor kraft og udsøgt balance, som ikke mange behandlere ligger inde med endnu, at opbygge den nye aura - og det er ifm. fjernelsen af de gamle energi-legemer helt utilstedeligt at efterlade sin klient uden nogen former for beskyttelse i auraen overhovedet, da dette kan medføre en større eller mindre grad af sindssyge. Man skal derfor ikke forsøge sig med aura-transformation for sjov, hvorfor der er uddannet aura-formidlere til dette formål. Aura-formidler uddannelsen er for alvor kommet i gang i 1999, og du kan ringe til Anni Sennov – forfatteren til denne artikel - hvis du ønsker oplysning om uddannelsen.

Alle voksne, der har et dårligt helbred, eller som ønsker at bevare deres helbredsmæssige balance intakt så længe som overhovedet muligt, og alle som ønsker en varig virkning af diverse former for eksempelvis alternativ behandling, har klart brug for en aura-transformation. Det nye energi-legeme gør det nemlig muligt for vedkommende at holde på den energi, han/hun modtager via diverse behandling, uden at energien smutter ud af systemet igen indenfor kort tid pga. eksempelvis stress. Har man det tillige svært med sit sind og sin psyke, og har svært ved at finde den indre balance - eller føler man sig konstant presset af omverdenen uden grund, og føler at man har for lidt plads til sig selv indeni, så kan aura-transformationen lindre én meget.

Alle børn, som er født fra 1. januar 1995 og frem, er fra fødslen af udstyret med det nye energi-legeme - og de er derfor født med den balance i sig, som alle voksne eftertragter, hvorfor de ikke har brug for en aura-transformation. Forskellige forhold gør sig gældende for de børn, som er født fra midten af firserne og frem til årsskiftet 1994/95.

At der overhovedet er behov for en aura-transformation skyldes bl.a., at æter-legemet har store problemer med at modstå de efterhånden stærke stråler, som kommer udefra atmosfæren. Selv Solen som oprindeligt nærende livskilde har en skadelig indvirkning på vores skrøbelige hud og på æter-legemet, som oprindeligt er skabt til at skulle beskytte kroppen. Alene dette faktum burde få en lille alarmklokke til at ringe i baghovedet på diverse behandlere. Og mennesker får allergi og hudproblemer som aldrig før, hvor det tilmed ofte er vores egen natur, de reagerer imod - og hvor er vi så henne? Noget er der grueligt galt, eller også er menneskets energimæssige behov og balance bare ved at ændre sig i et uhyre drastisk tempo.

Mange psykologer og terapeuter har folk gående i behandling i årevis – og de er ofte ligeså lang tid om at løse op for deres klienters blokeringer og konflikter, som klienterne har været om at pådrage sig dem. Er det overhovedet acceptabelt med sådanne langvarige behandlings- og terapiforløb, da det jo er hele menneskeliv, som passerer forbi, uden at den store forløsning indtræder. Begrænsningen, der gør det umuligt for klienterne at komme videre med deres liv, befinder sig nemlig fortrinsvis i deres egne systemer – på trods af diverse og måske uheldige udefrakommende omstændigheder - da de som væsener er låst mere eller mindre inde i deres egen fysiske krop, samtidig med at bevidstheden og intuitionen ligger gemt alt for langt udenfor deres normale rækkevidde i det højere mentale energi-legeme. Man skal igennem alt for mange følelsesmæssige og forståelsesmæssige barrierer i hhv. astral-legemet og det lavere mental-legeme, før man når sin intuition og kan handle ud fra den - og de fleste behandlere ved godt med sig selv, at dette ikke er til at leve med.

Alt for mange behandlere tror imidlertid, at man mister sin jordforbindelse, når man får lavet en aura-transformation og derved får direkte kontakt med sin højere bevidsthed - og dette er måske også nærliggende at tro, når man står dybt forankret inde i sit astrale og lavere mentale legeme med dén tankegang, som hører til dér. Men det forholder sig faktisk lige præcis modsat, da man nu ikke længere behøver at forlade sin fysiske krop for at få og samtidig fastholde kontakten opadtil. Desuden får man stillet meget mere lagerplads til rådighed i éns bevidsthed, i kraft af at det højere mental-legeme folder sig ud i fuld størrelse, hvorfor tankerne ikke behøver at slås om den forreste plads. Man kan i stedet holde sig fuldstændigt nede på Jorden og tage fuldt del i diverse fysiske glæder m.m., samtidig med at man ved hjælp af sin nærliggende intuition i det højere mental-legeme er i stand til at betragte sig selv og sin situation lidt fra oven. Dette er faktisk en meget sund tilstand, som burde praktiseres af mange flere mennesker ifm. deres daglige liv

Anni Sennov

Publiceret alternativinfo 2000


Er du interesseret i at vide mere om aura-transformation, kan du læse bøgerne:
Balance på alle planer af Anni Sennov
Krystalbørn, Indigobørn & Fremtidens voksne af Anni Sennov
Bøgerne kan købes hos boghandleren.

On-line information findes på:
www.auratransformation.dk 


Se også:
Leksikon: Hvad er Aura ? 

Home > Artikler > Aura-transformation - hvad er det for noget ?
05-12-2021Anni Sennov
er forfatter, foredragsholder og ophavskvinden til begrebet aura-transformation, samt clairvoyant rådgiver af klienter med ondt i parforholdet og livsglæden.

Forfatterens hjemmeside 

Annonce

 

Følg os pÃ¥ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PÃ¥ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold på link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mÃ¥ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette må du: Linke til alle sider på alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette må du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.