Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Hvad giver du din hud at "spise" ?

Af JENS ØRSTED, massageterapeut og -instruktør

I de seneste år er der kommet stor opmærksomhed på vore fødevares oprindelse, forarbejdning og kvalitet, til gavn og glæde for den enkelte, miljøet og samfundet som helhed.

Flere og flere vælger og kræver endda føde af en højere kvalitet og standard end den producenterne i gennem mange år har tilbudt os. Bevidstheden om den føde og næring vi kommer i munden og dens værdi for vor helbred, velbefindende og livskvalitet, er steget meget i de seneste år, og vil givetvis fortsat øges. Men vi spiser og optager næring med andet end vort tarmsystem.

Huden "spiser"

Tænk på hvad der sker når du kommer f.eks. en creme på din hud? Ja, den forsvinder ind gennem huden, ind i kroppen - den bliver ganske enkelt ‘spist‘ af huden, og de stoffer der er i cremen, uanset om de er befordrende eller skadelige for kroppen, bliver optaget i blodbanen og ført rundt i kroppen, ligesom næringsstofferne fra den føde vi indtager gennem munden.

Til dagligt går de færreste vel rundt og tænker på huden som et organ, der har stor vital betydning for vor eksistens, vor evne til at tilpasse os og overleve sygdom og påvirkninger fra omgivelserne.

Men huden er særdeles vigtig for vor eksistens og overlevelse, og dermed berettiget til stor opmærksomhed og den bedste pleje og omsorg, med rene økologisk eller gerne biodynamisk fremstillede hud- og kropsplejeprodukter, uden tilsætning af nogen former for syntetiske, mineralske eller petrokemiske stoffer.

Hudens store betydning

Huden er andet end bare en overflade på vor krop. Den er vor grænse til omverdenen og holder sammen på muskler, knogler og organer. Den er vort største sanseorgan, der registrerer og formidler den direkte kontakt til omgivelserne i form af sansningen af tryk, kulde og varme. Huden har et areal på 1,5 - 2 kvadratmeter og udgør ca. 15 - 20% af vægten hos et voksent menneske. 

Det er med hudens berøringssans, at vi først lærer, at ting har en tredimensional form. Den beskytter os mod solens nedbrydende stråler og anden bestråling, mekanisk påvirkning, slid, angreb af skadelige bakterier og vira, og er dermed også en meget vigtig faktor i vort immunforsvar. 

Huden virker også som et endokrint organ (afgiver sit produkt direkte i blodbanen) ved at omdanne kolesterol til vitamin-D under påvirkning af sollys. Den ånder og udskiller affaldsstoffer fra kroppen, svarende til én lunges kapacitet. Den medvirker i væsentlig grad til regulering af vor kropstemperatur og surhedsgrad (pH), og er et betydeligt væske- og fedtdepot.

Hudproblemer - Kunstige tilsætningsstoffer

At vi i dag ser så mange hudproblemer i form af overfølsomhed, udslet, allergier og direkte alvorlige hudskader, sandsynligvis ofte fremkaldt af syntetiske stoffer i hudplejemidler, kan vel egentlig næppe undre, når vi ser på hvor mange naturfremmede stoffer vi indtager, kommer i berøring med eller direkte påfører vor hud - stoffer som vi ikke ved hvad gør ved os hverken lige nu eller på lang sigt. Desværre viser symptomerne sig ofte først efter lang tid og ofte efter mange års brug, når kroppen ikke længere kan neutralisere eller udskille de fremmedartede stoffer. 

Opmærksomheden på hvad vi kommer i berøring med, vasker os med og påfører vor hud og krop af pleje- duft- og beskyttende midler, er derfor af lige så stor betydning, som opmærksomheden på den mad og de nydelsesmidler vi indtager gennem munden. 

Vi kan næppe nogen sinde helt undgå at komme i berøring med eller ubevidst påføre huden naturfremmede og skadelige stoffer; men det vil en sund, rask og velplejet hud også kunne tåle i en vis udstrækning.

Men vi kan holde op med at spise den føde og bruge den hudpleje m.m., der er tilsat kunstige farvestoffer, emulgeringsmidler og konserveringsstoffer m.m., så som f.eks. Alkyl Hydroxy Benzoate konserveringsmidler (Parabener). 

Metyl-, athyl- propyl-, og butylparabener virker f.eks. ifølge amerikanske forskere svagt østrogene (kvindeligt kønshormon). Vi kan også søge at undgå at bruge produkter, der er dyrket og fremstillet ved hjælp af naturfremmede metoder og ved brug af petrokemiske stoffer og processer, eller for den sags skyld er testet på dyr, med det formål at finde ud af hvor stor dosis af stoffet de kan tåle, før de bliver syge eller dør.


Den uagtsomme og utilsigtede østrogene virkning af visse syntetiske kemikalier, og deres følgende effekt på det endokrine system (hormon producerende kirtler) hos mennesker og dyrelivet, vækker bekymring hos forskerne. 
Konklusionen på rapporten er, at i betragtning af den udbredte brug af parabener (i bl.a. i de fleste hudplejemidler), foreslås det, at sikkerheden i brugen af disse kemikalier bør genvurderes med særlig henblik på det skønnede aktuelle niveau af systematisk udsættelse af mennesker med disse syntetiske kemikalier.

Litteraturhenvisning:

Rapporten fra Toxicology and Applied Pharmacology, v. 153,n 1. Novemver 1998, p12-19 (ID T0988544), der kan findes og hentes på www.idealibrary.com

Publiceret alternativinfo: 2000


Se også:
Afgiftnings Guide - 5 nemme effektive måder at afgifte kroppen på.

Hvad er Aromaterapi ?
   af Anne Loua Esbjørn (Aromaterapeut M.I.F.A.)

05-12-2021Jens Ørsted
er massageterapeut og -instruktør.

Forfatterens hjemmeside 

Artikler af
Jens Ørsted:


Finsk Helsetørv

Hvad giver du din hud at "spise" ?

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.