Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Ho’oponopono
- en proces, hvis formål det er at opløse blokeringer og bringe balance, fred, harmoni ved at rense åndeligt, mentalt og fysisk

Af Anna Kligert – instruktør og healer 

Det største gave du kan give dig selv og dine omgivelser er befrielse af dig selv fra det, som ikke er KÆRLIGHED, som ikke er dig.

Problemer, had, sorg, vrede, sygdom er ikke kærlighed, ikke dig.

Det er giftige erindringer gemt i underbevidsthed som kan sammenlignes med en gammel plade, og som spilles igen og igen, og giver smerte og lidelse igen og igen og igen.

Selv-I-dentitet gennem Ho’oponopono er en proces som befrier Selvet fra alt som ikke er kærlighed, og tillader Selvet igen at være dét, som den fra starten blev skabt at være…afbillede af kærlighed.

Vores fundamentale problem er, at vi ikke ved, hvem vi er. På grund af manglende selv-I-dentitet er vi ikke i stand til at opleve fred i os selv og med vore omgivelser, eller til at være virkelig fri.

Igennem århundreder har mennesket interesseret sig for Sindets funktioner og har udviklet adskillige teorier for finde ind til denne umådelige energikilde.
De gamle Hawaiianere anvendte en psykisk-åndelig metode til at kontakte og udnytte Sindets kraft. Denne metode kaldes Ho’oponopono. Ordet betyder: at forårsage, at handle rigtigt, at rette fejl.

De benyttede denne dynamiske metode til at opløse negative virkninger fra tidligere og nuværende livs handlinger, idet de rensede åndeligt, mentalt og fysisk gennem en proces af erkendelse, anger, tilgivelse og forvandling.


Treenighed

Ho’oponopono lærer os, at vi er en uadskillelig del af hele Universet og Kosmos.
Den lærer os, at mennesker og alt andet, inklusive atomer og molekyler består af tre adskilte, uafhængige elementer af bevidsthed, hvor hver af dem består af den usynlige Aka-krop, og trods det, at de er uafhængige, er de i normal tilstand i forbindelse med hinanden. Hver af disse enheder bruger livsenergien (Mana) til sine opgaver.

I Ho’oponopono-processen arbejdes der med menneskets iboende treenighed eller selv-I-dentitet, de tre aspekter af Selvet i forbindelse med det guddommelige. Disse tre aspekter - det ubevidste, det bevidste og den højere bevidsthed eller som hawaiianere kalder dem. Unihipili, Uhane og Aumakua - eksisterer i hvert eneste atom og molekyle. 

Man lægger stor vægt på forståelsen af vort eget ” indre barn ” og på den blide fremkaldelse af vort Sinds dybtliggende og skjulte erindringsmasse, hvor årsagerne til konflikter, angst, frygt og karmiske bindinger ligger. Her ligger også vor individuelle og kollektive forhistorie, som vi hensynsfuld og målrettet skal frigøres fra.


Formålet med Ho’oponopono

 • at blive forløst fra alle negative bånd, som stammer fra disharmoniske situationer,

 • at opnå ligevægt og fred med sig selv, med andre, med naturen og Kosmos,

 • at iværksætte healing

 • befrielse fra negative vibrationer . Hjælp til befrielse af jordbundne sjæle, hidrørende fra personer, steder, situationer, levende og ikke-levende ting.
  reinkarnation. Personlig befrielse fra ulykkelige og negative oplevelser i tidligere liv, opløsning og fjernelse af traumatiske erindringer uden at forårsage stress.

   
Anvendelse

 • til mennesker med udtalte forstyrrelser og fejlfunktioner

 • til døende patienter, til ulykkesofrer, selvmordere, druknede, krigsofre og barnemordere

 • til steriliserede dyr, forebyggende midler, rugemødre og sædbanker

 • ved uoverensstemmelse mellem to eller flere personer

 • til ofrer for forbandelser fra personer, gruppe, præster

 • ved sovesyge når sjælen har forladt kroppen

 • til forløsning af jordbundne sjæle

 • ved misbrug af Guds Love og af Naturens Love

 • ved besættelse af andre sjæle og til befrielse fra negative vibrationer

 • ved påbegyndelse af nyt arbejde eller andet foretagende for at fjerne blokeringer, der kunne afstedkomme problemer

 • i tilfælde af aborter og for tidlige fødsler

 • ved forberedelse til hospitalsindlæggelse

 • ved behandling af institutioner, medarbejdere, og alle man kommer i berøring med.

Publiceret alternativinfo 26-11-2005


Relaterede artikler: 
Flowering Tree metoden
    af Peter Raasch

Home > Artikler > Ho’oponopono
12-12-2021Anna Kligert
er instruktør og healer og en af de eneste Ho'oponopono instruktører i Skandinavien.

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.