Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Kan man leve uden mad?
Bi Gu - Lysnæring fra den taoistiske tradition

Af Rose Svastha, instruktør i medicinsk Qi Gong

  

Bi Gu er en kinesisk qigongmetode, der er flere tusinde år gammel. Den åbner vejen for en omstilling af fødeindtaget, så man helt eller delvist kan ernære sig ved kosmisk energi og i samme omfang undvære jordisk næring. Bi Gu kan praktiseres fuldstændigt, delvist eller i faser. Bi Gu er en særegen naturlig tilstand der dybderenser kroppen for aflagringer og giftstoffer. Bi Gu Fu Qi, som er det fuldstændige kinesiske begreb for Bi Gu, betyder direkte oversat at undvære korn (mad), at optage qi (energi).
   

Under et ophold i Wien i sommeren 2011 hørte jeg for første gang om begrebet lysnæring. På det tidspunkt var P.A. Straubingers kontroversielle dokumentarfilm »Am Anfang war das Licht« (I begyndelsen var Lyset) det varme samtaleemne i de kredse jeg færdedes i. Filmen handler om hvordan det i forskellige traditioner er påviseligt muligt at leve i længere perioder, ja sågar årtier, uden at indtage føde i form af fysiske næringsmidler fra jorden.

Perspektivet skabte et betydeligt bevidsthedsskred i mig! Kunne man frigøre sig fra madtyranniets slaveri, inklusive følgevirkninger af den relativt dårlige kvalitet af mad til rådighed?..... den tid og energi der ville kunne frigøres fra at købe ind, lave mad, spise den, og gøre rent efter det ..... alle de penge man ikke ville være nødt til at tjene .... Med et slag var min daglige kamp for overlevelse bogstaveligt talt sat i et helt nyt lys!

Tilstanden er kendt i den taoistiske tradition og kaldes Bi Gu. En enkelt googlesøgning på dette begreb bragte mig til Tian Gongs tyske hjemmeside med Mesteren Tianying, som også optræder i Straubingers film. Hjemmesiden bød på et betydeligt omfang af solid information, bl.a. i form af videooptagelser fra kurser med de såkaldte energioverførsler. Allerede ved at se filmene mærkede jeg store transformerende virkninger, og de to søstre og qigong-mestre Tianyings og Tianpings oprigtige umiddelbare fremtræden, gjorde et dybt indtryk på mig med deres store autoritet funderet på autenticitet.

Bi Gu er en tilstand, en højere evne til at næres direkte fra universet, i modsætning til en fastekur som man beslutter sig for med en bestemt hensigt.


Qigong-mestre, søstrene Tianping og Tianying
Qigong-mestre, søstrene Tianping og Tianying  har de seneste 10 år har levet i Bi Gu tilstanden.
   

De to søstre har de seneste 10 år levet af lysnæring, også kaldet Bi Gu. Det vil sige at de lever helt uden indtagelse af føde, eller med ganske lidt. De er også i stand til at formidle (overføre) denne evne til deres elever, som uden anstrengelse kan undvære mad og drikke – enten fuldstændigt eller i større eller mindre grad. Mennesker der lever i Bi Gu tilstand, føler sig stærke og sunde og er glade og tilfredse.

Erfaringer med Bi Gu viser at det kan optræde i længere perioder ad gangen eller i faser. Behovet for at indtage føde opleves i perspektiv nu nærmest som en form for vanemæssig kedsomhed, en slags overspringshandling. Beretninger fastslår at man føler sig styrket med energien i balance. Flere indtager en smule frugt, grøntsager og nødder fordelt jævnt over dagen. Til tider spiser man af sociale grunde trods ringe sult og da er det efterfølgende muligt at fortsætte med Bi Gu.


Bi Gu: Et stort helbredelsespotentiale 

Tian-Gong-skolens grundlægger Letian Shi Fu begyndte i 1980erne, med overraskende resultater, at overføre Bi Gu til sine elever. De praktiserende oplevede en meget høj grad af Bi Gu og Bi Shui (at undvære vand). De fysiske helbredelsesprocesser blev accelereret og de udviklede sjælelige evner som helbredelsesproces (føtus- og pore-ånding).

Dette var også tilfældet hos Tian Gong mesteren Tianying, en af Letians første elever og grundlægger af Tian Gong Instituttet i Berlin. Hun blev helbredt for en alvorlig leversygdom ved hjælp af Bi Gu. I den efterfølgende tid udviklede hun en række ekstraordinære evner. I Tian Gong Skolen, sker overføring af Bi Gu inden for få minutter og det kræver ingen forkundskab eller øvelser. Deltagerne oplever, at de uden pres eller anstrengelse kan undvære mad og drikke – enten fuldstændigt eller i større eller mindre grad. I begyndelsen kan der optræde visse afgiftningsreaktioner fordi kroppen skiller sig af med giftstoffer på fysisk og psykisk niveau.

Menneskeheden er konfronteret med voldsomme udfordringer i form af hurtigvoksende befolkninger i kombination med faldende næringsmiddelproduktion grundet miljøproblemer og klimaforandringer. Set i lyset heraf er Bi Gu et vigtigt bidrag til at forøge menneskets overlevelsesevne og forbinde økologiske aspekter med spirituel udvikling.

De to mestre Tianying og Tianping har opbygget Tian Gong Instituttet i Berlin. Tian Gong er en helt særlig qigong-skole der kombinerer den effektive helbredelse af fysiske lidelser og sygdomme med sjælens udvikling og kultivering. Ud over de daglige Tiangong-øvelser, har Universet for Tiangongmestrene åbenbaret kosmiske gaver, der åbner mulighed for helbredelse af hårdnakkede fysiske og psykiske sygdomme, som lægerne anser for kroniske.

En Tiangong-mester, som Tianying, kan fungere som satellit og kanalisere lysnæring til andre mennesker.
En Tiangong-mester, som Tianying, kan fungere som satellit og kanalisere lysnæring til andre mennesker.
   

En af Tian Gongs metoder er energioverføring. Mestrene Tianying og Tianping og nogle af de mere fremskredne lærere på Tian Gong Instituttet har fået evnen til at overføre kosmisk energi til andre mennesker. Det kan ske enkeltvist, men foregår nu oftest i grupper. Først bliver deltagerne ledt ind i en dyb qigongtilstand, hvor kroppens energiforbrug reduceres til et minimum, og energioptagelsen gennem akupunkturpunkter, porer og åndedræt forhøjes. Mestrene overfører derved ikke deres egen energi, men fungerer som en satellit der kanaliserer kosmiske højkvalitetsenergier til deltagerne. På denne måde er det muligt at en eneste qigong-mester kan overføre helbredende energi til flere tusinde deltagere på samme tid.

Energioverføring er rettet mod specielle mål. Det kan være selvhelbredelse af lidelser, styrkelse og rensning af organsystemet eller regulering af emotioner, men også forbedring af medmenneskelige relationer, forandring af vejrtrækningen eller Bi Gu: Evnen til at ernære sig direkte fra kosmisk energi.

For kineserne er Bi Gu et velkendt fænomen, men i dagens Kina praktiseres det kun af ganske få mennesker. Flere qigongskoler har selv udviklet specielle øvelser for at opnå Bi Gu. Evnen til at leve i Bi Gu tilstanden, var traditionelt meget vanskelig at opnå, og krævede ofte flere årtiers intensiv praksis. I andre spirituelle retninger er Bi Gu kendt under andre navne. For eksempel praktiserer indiske yogier prananæring. Også inden for den vestlige kristne tradition har mennesker levet uden at spise og drikke i flere årtier. I biografilmen »Am Anfang war das Licht« (I begyndelsen var Lyset) blev fænomenet lysnæring beskrevet i forskellige kulturer.

I mellemtiden har jeg lært de to mestres arbejde nærmere at kende. Det helt særlige ved deres arbejde er at de er i stand til at arbejde med sjælelige problemer. De betegner dem som informationssygdomme. Psykiske lidelser, kroniske sygdomme og andet, som af den konventionelle psykiatri og lægestand parkeres på årelang medicinering, og som ofte ikke heller finder megen hjælp i det alternative, forløses på sjæleplanet af de to Mestre. De arbejder med meget dybdegående transformatoriske metoder med rod i taoismen, som på helt konkret vis rækker ind i den ny tids sjælelige transformation.

Publiceret alternativinfo: 00-00-2012


Se også: 
Hvad er Qi Gong? 

Externe links: 
»Am Anfang war das Licht« (I begyndelsen var Lyset)  

Tian Gongs hjemmeside

Fotos: 
© Tian Gong Instritute 


Home > Artikler > Kan man leve uden mad?
18-12-2021


Rose Svastha
Rose Svastha
er klassisk sanger og instruktør i medicinsk qigong efter Biyunmetoden.

Gennem 20 år har Rose Svastha praktiseret og videreformidlet Sahaja Yoga Meditation samt flere former for medicinsk qigong og behandlet med qigong, akupressur m.m. Hun har optrådt i operaer, musicals, oratorier og ved koncerter i ind- og udland, og har bl.a. i samarbejde med den indiske sanger Ashish Sankrityayan skabt en fusion af Hildegard von Bingens hymner og indisk Dhrupad sang.

Rose Svastha har været i forbindelse med Tian Gong Instituttet i Berlin siden sommeren 2011 og har deltaget i kurser og retreats med Mestrene Tianying og Tianping, Hun har oversat Tian Gongs hjemmeside fra tysk og medvirker som oversætter ved Tian Gongs kurser i København.

Forfatterens hjemmeside 
Forfatterens hjemmeside

Artikler af
Rose Svastha:

 
Kan man leve uden mad? 

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.