Fordomme mod at turde prøve noget nyt? (alternativinfo)  
alternativinfo
Søg  |  Menu  ≡ 
 

    Følg os på Facebook 

Annonce


Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Fordomme 
mod at turde prøve noget nyt ?

Redaktørens leder-klumme - januar 2001

Et nyt år og en ny sundhedspolitik, hvor alle får mulighed for behandling med dokumenteret effekt uanset hvilken kommune eller amt man bor i, herunder livsforlængende behandling - det er sandelig en god nyhed.

Bemærk dog ordlyden: "behandling med dokumenteret effekt".

Hvis man som patient er i den ulykkelige situation, hvor eneste behandlingsmulighed fra "det etablerede sundhedsvæsen" er livsforlængende, så er det forståeligt mange kaster fordommene væk og søger noget nyt - såkaldte udokumenterede alternative muligheder. Men det er desværre også et spørgsmål om man selv har de økonomiske midler til rådighed.

"Indenfor lægestanden prøver vi ikke noget nyt før det er veldokumenteret - og så er det jo ligesom ikke nyt længere!" Sådan udtalte en kritisk læge i et TV-interview for nylig. Skyldes denne modstand fordomme mod at turde prøve noget nyt?

Lad dette være et nytårsønske og opfordring til "det etablerede sundhedsvæsen" og politikerne om hurtigst muligt at foranledige de nødvendige undersøgelser for dokumentation af de alternative muligheder - for der ér tilsyneladende hjælp at hente, når de nuværende dokumenterede metoder må give op.

Læge Ulrik Dige nævner for eksempel 37 cases i sin bog Kræftmirakler, hvor der er "sket en veldokumenteret forbedring eller fuldstændig normalisering uden at der har fundet en autoriseret lægelig behandling sted".

Måske mest interessant er det imidlertid at undersøge Dr. Hulda R. Clarks metode: "Kuren for alle sygdomme". Sukkersyge, cancer, HIV/AIDS o.s.v. - "ikke én sygdom henstår uovervindelig med denne nye indsigt". Og så er der hverken tale om patenter eller kostbare medikamenter - metoden er så billig, at kan den dokumenteres, så kan den revolutionere hele vort sundhedsvæsen og levne plads til alt det, vi i dag må give afkald på i "besparelsernes navn".


Læs også artiklerne: 
Fordomme  
Sundhedvæsenets fremtid er en blind vej 


Home > Redaktørens klumme > Januar 2001
01-12-2021

Annonce
Alternativinfo
Kontakt os
Sitemap
Alternativinfo er udgivet af PMP Group
i samarbejde med Power Media Production ApS.
© 1999-2024, alle rettigheder forbeholdes.
Vi gemmer ingen data.
Vi anvender kun nødvendige cookies.
Tredjepart cookies kan blive anvendt af Google annoncer, YouTube video og AddThis knapper.
Web-design © PMP Group - version: 24-01-2022.