Ekspert i at grave et hul (alternativinfo)  
alternativinfo
Søg  |  Menu  ≡ 
 

    Følg os på Facebook 

Annonce


Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Ekspert i at grave et hul ?

Redaktørens leder-klumme - april 2003

En gruppe personer blev stillet over for en opgave - de fik hver udleveret en skovl og en spade, men ellers stod det dem frit for, hvorledes de ville anvende det udleverede værktøj. Der gik imidlertid ikke ret lang tid, før alle deltagerne var i fuld gang med at grave og de gik op i at udfordringen med liv og sjæl og stor iver og de knoklede på livet løs med at grave - hver deres hul.

Efter et stykke tid havde de alle sammen gravet deres hul så dybt, at de sprang ned i det for at kunne grave sig endnu dybere ned. Efterhånden blev deres huller så dybe og jorden de havde kastet op omkring dem så høj, at ingen af dem længere kunne se de andre.

En enkelt af deltagerne standser imidlertid op, begynder at tænke lidt over opgaven og springer så op af hullet. I stedet for at grave videre stiller deltageren sig nu på en af jordbunkerne og skuer ud over området. "Ved Gud, hvor ser I dog dumme ud!"

Nu standsede de andre også op, da de pludselig hører en stemme gjalde ud over området - men de kunne ikke se hvad der foregik. De stod jo hver især nede i deres med møje gravede dybe hul, med hele udsynet dækket af al den jord de havde smidt op.

"Tænk hvis I kunne se Jer selv" fortsætter stemmen oppefra. "Her får vi udleveret godt værktøj og kan gøre med det, lige hvad vi vil - og hvad gør vi så? Vi graver os ned i hver sit dybe hul og aner ikke hvad de andre laver!"

Dette er i bund og grund forklaringen på hvad en ekspert er - nemlig én der er ekspert i at grave sig dybt ned!

Vi er omgivet af eksperter og lytter gerne til deres udsagn. Straks vi gennem medierne hører en ekspert fortæller om sin opfattelse af et problem, skynder vi os at indrette os efter det, indtil vi lidt senere så hører den stik modsatte forklaring. Det er også kendetegnende for vores traditionelle opfattelse af sundhed, hvor hver enkelt ekspert fokuserer på at behandle lige netop det symptom, som vedkommendes ekspertise dækker, uden at "kravle op på jordbunken og beskue helheden". Vi har fået en tendens til at overdrive de råd vi modtager, der kan være nok så rigtige isoleret set, men de holder ikke når de rives ud af helheden.

Komplekse fænomener udgør en helhed, der ikke kan analyseres ved at udstykke helheden i enkeltdele. Det er definitionen på holisme - og det er også grundopfattelsen i alternativ behandling.

Mennesket, livet - ja hele Universet - er komplekst og fungerer kun optimalt, når de enkelte dele er i balance.


Ordet holisme kommer fra græsk og betyder helhedslære. Hermed menes, at komplekse fænomener udgør en helhed, som ikke kan analyseres ved at udstykke helheden i enkeltdele.

Læs også artiklen: 
Todims kvanteskridt af Heidi Lykke Nielsen (healer, clairvoayant og spøgelsesforløser)


Home > Redaktørens klumme > April 2003
01-12-2021

Annonce
Alternativinfo
Kontakt os
Sitemap
Alternativinfo er udgivet af PMP Group
i samarbejde med Power Media Production ApS.
© 1999-2024, alle rettigheder forbeholdes.
Vi gemmer ingen data.
Vi anvender kun nødvendige cookies.
Tredjepart cookies kan blive anvendt af Google annoncer, YouTube video og AddThis knapper.
Web-design © PMP Group - version: 24-01-2022.