Vildledning eller vejledning? (alternativinfo)  
alternativinfo
Søg  |  Menu  ≡ 
 

    Følg os på Facebook 

Annonce


Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Vildledning eller vejledning?

Redaktørens klumme - februar/marts 2012

Vildledning eller vejledning?
Alle cigaretpakninger skal fremover prydes med billeder, som vejledning til rygerne om, hvor farligt det er. Imidlertid kritiserer flere tandlæger i DR-programmet Detector, at billedet af et skadet tandsæt er meget misvisende, da skaderne ikke skyldes tobaksrygning, men derimod karies - huller i tænderne - og det får man ikke af at ryge. Det er EU der står bag i alt 42 skæmme-billeder, som er udarbejdet af et belgisk reklamebureau. Hvorvidt der findes dokumentation for fotografiernes troværdighed er til gengæld »top secret«, skriver DR-online.

En tilsvarende kampagne blev indført for flere år siden af de Sydøstasiatiske lande og her kom det frem i medierne, at billederne var computer-manipulerede og stærkt overdrevne, alene for at afskrække brugerne. I den indgår også et tandfoto, dog uden huller og manglende tænder på grund af karies - et nærmest nydeligt tandsæt i forhold til EU-billedet.

Nyligt viste det sig imidlertid, at halvdelen af kvinderne med lungekræft i Thailand slet ikke var rygere - eller kom fra hjem hvor der blev røget - årsagen skyldtes imidlertid de såkaldte "Joss stick", røgelsespinde der afbrændes i forbindelse med Buddhistiske ritualer.

Herhjemme skriver Videnskab.dk, at noget tilsvarende angiveligt gør sig gældende for vore elskede, hyggelige brændeovne - som tilmed blev betragtet som en virkelig miljørigtig opvarmning for nogle få årtier siden. Røgen fra brændeovne viser sig at være blandt de værste forureningskilder til luftvejslidelser som KOL - såkaldte »rygerlunger« - astma og bronkitis, foruden hjertekarsygdomme og lungekræft. Det er forskere fra Århus Universitet, som står bag rapporten, der anslår at mellem 200 og 1000 danskere årligt dør før tid på grund af brændeovnsrøg. Der er for øjeblikket meget fokus på oliefyr og deres afskaffelse, men et oliefyr udleder kun omkring 1/10 så mange partikler som en nyere svanemærket brændeovn og 1/100 i forhold til et ældre ovn.

Lad der ikke herske tvivl om, at tobaksrygning kan være sundheds-skadelig, men når en kampagne manipuleres i den grad, som tilfældet med EU-tandfotoet, så bliver den så utroværdig, at den mister sin effekt. Når det tilmed viser sig, at andre kilder måske er mindst lige så skadelige, så mangler der en snarere en konstruktiv vejledning til et bedre miljø og livsstil.Home > Redaktørens klumme > Februar 2012
01-12-2021

Annonce
Alternativinfo
Kontakt os
Sitemap
Alternativinfo er udgivet af PMP Group
i samarbejde med Power Media Production ApS.
© 1999-2024, alle rettigheder forbeholdes.
Vi gemmer ingen data.
Vi anvender kun nødvendige cookies.
Tredjepart cookies kan blive anvendt af Google annoncer, YouTube video og AddThis knapper.
Web-design © PMP Group - version: 24-01-2022.