Hvorfor heale dyr? (alternativinfo)  
alternativinfo
Søg  |  Menu  ≡ 
 

    Følg os på Facebook 

Annonce


Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Hvorfor heale dyr?

Af JOAN SCHROEDER, healer

Er det overhovedet nødvendig at heale dyr?
Svaret må helt klart være JA - Og det bliver mere og mere nødvendigt.


Var det noget med en nuttet tigerunge i hjemmet?
En ny trend i USA er, at vælge store kattedyr, især tigere, som kæledyr.
Foto: © 2009, PMP Group.

   

Jamen, hvorfor så det? 

Dyr er efterhånden ikke bare dyr længere. Den sidste nye trend i USA er, at nu vælger man at holde de store kattedyr, især tigere, som kæledyr. Livet som husdyr kunne ikke være mere fjernt fra tigeres oprindelige naturlige omgivelser. 
Dyrene er efterhånden kommet så tæt på os mennesker, at de er blevet til en del af vores familie.
Det, at være et kæledyr i dag, indebærer ofte, at der er nogle "krav og forventninger" til dyret, fra dets menneskers side. Der kræves ofte af dyret, at det skal "leve" på samme måde som os mennesker. Tit er det sådan, at dyret skal erstatte eller dække nogle, ofte ubevidste, følelsesmæssige behov hos sit menneske. Det kan være ensomhedsfølelse eller mindre selvværd. 

Dyr er ekstremt følsomme overfor påvirkninger fra den ydre verden, og især fra de mennesker, der omgås det. Har et menneske det godt, mærker dyret det med det sammen. Har mennesket det dårligt, mærker dyret det lige så hurtigt. Meget ofte er mennesket ikke engang bevidst om disse følelser, som ofte ligger dybt og ubevidst hos mennesket selv.

Disse følelser har en energi, og denne energi går direkte ind i dyrets energisystem, hvor der så kan blive skabt en ubalance. 

Ubalancer kan også opstå, hvis dyret fjernes langt væk fra dets naturlige omgivelser og det ikke længere har mulighed for at udfolde sig på en naturlig måde. Med naturlig måde, menes der en naturlig måde set ud fra dyrets perspektiv og ikke menneskets. Holdes f.eks. en tiger i fangenskab - som kæledyr - er det meget svært, at lade tigeren udfolde sig naturligt; ligesom heste, der holdes i folde isoleret fra andre heste, heller ikke har naturlige udfoldelses muligheder, da heste fra naturen er flokdyr og har behov for at være sammen med andre heste.

Er der ubalancer i energistrukturen hos dyret, kan det komme til udtryk ved at dyret bliver enten fysisk sygt, eller at det ændrer sin adfærd drastisk. 

Et dyr har ikke følelser og tanker på samme måde som os mennesker, men er styret kraftigt af sine instinkter. Opstår der en ubalance, kan den komme til udtryk som en form for forrykning i dyrets instinkter, således, at dyret nu "opholder" sig meget i et særligt instinkt. Det kan f.eks. være forsvarsinstinktet, som vil gøre, at dyret opleves som værende meget aggressivt. Dyret bliver altså ikke "truende" og aggressivt fordi det pludselig er blevet et "ondt" dyr. Det sker fordi der er opstået en ubalance. Dyret viser igennem sin adfærd, at der er noget galt. Man kan da gå ind og rette op i dyrets energisystem, f.eks. ved at tilføre healing, og det er så muligt at skabe balance hos dyret, således at der kan komme balance og ligevægt i dets instinkter igen.

Men inden det kommer så vidt, at der opstår behov for behandling, kan vi mennesker godt gøre noget. 

Vi kan sørge for, at vores dyr får så optimale betingelser som det nu er muligt. Vi kan sætte os ind i hvilket dyr vi har med at gøre, og hvilke naturlige behov dette dyr besidder. 

Vi kan forholde os til de følelser og tanker der rumsterer rundt inde i os. Vi kan mærke efter om vores dyr i virkeligheden opfylder "skjulte" behov hos os. Dermed kan vi fjerne mange "krav og forventninger" til vores dyr, da de nu ikke længere skal være erstatninger for uopfyldte behov hos os mennesker. 

Gør vi dette, er vi kommet et langt stykke hen af vejen, og der bliver nu skabt grobund for, at vi kan have et sundt og udbytterigt samvær med vores dejlige kæledyr, hvor ikke bare vi bliver beriget i vores liv - men også vores dyr.

September 2000


Se også:
Artikel: Healing som behandlingsform

Alternativinfo > Artikler > Hvorfor heale dyr?
26-12-2021Joan Schroeder
er beskæftiget med  healing og clairvoyance af mennesker og dyr. Hun har desuden afholdt forskellige personlige udviklingskurser, samt uddannet mennesker i healing. I 2000 har hun startet sig egen skole, hvor hun bl.a. har skabt den nye dyrehealeruddannelse

Forfatterens hjemmeside 

Artikler af
Joan Schroeder:


Et spørgsmål om tavshed

Fordomme

Hvem har "galskaben"?

Hvorfor heale dyr

Når sjælen gør ondt

Stemmen...

Annonce
Alternativinfo
Kontakt os
Sitemap
Alternativinfo er udgivet af PMP Group
i samarbejde med Power Media Production ApS.
© 1999-2024, alle rettigheder forbeholdes.
Vi gemmer ingen data.
Vi anvender kun nødvendige cookies.
Tredjepart cookies kan blive anvendt af Google annoncer, YouTube video og AddThis knapper.
Web-design © PMP Group - version: 24-01-2022.