Tørfoder til hunde - en tikkende bombe (alternativinfo)  
alternativinfo
Søg  |  Menu  ≡ 
 

    Følg os på Facebook 

Annonce


Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

TØRFODER TIL HUNDE - EN TIKKENDE BOMBE?

Af LILLIAN GRØNBÆK, Naturterapeut og Homøopat

Jeg har opdaget, at hundetørfoder indeholder visse tilsætningsstoffer, som jeg blev chokeret over var tilladt. Jeg gik i gang med at undersøge dette og fik samlet en masse materiale. Efterhånden som jeg kom mere og mere ind i stoffet, blev jeg klar over, hvor lidt vi forbrugere vidste omkring dette emne og jeg bestemte mig for, at give de oplysninger videre jeg havde samlet.
De der læser dette og har hund, har således mulighed for at vælge fra eller til hvad hundens kost angår, men man kan jo ikke tage en bestemmelse om noget, man er uvidende om. Hunden er afhængig af os mennesker.
Det må være enhver hundeejers ansvar og interesse at deres hund trives både fysisk og Psykisk. Oplysninger om tilsætningsstoffer i vor egen kost er betydelig lettere at få fat på, evt. gennem E-nummer listen (positivlisten), medierne og varedeklarationer. Forskningen indenfor tilsætningsstoffer er også meget større, når det angår menneskets kost.

Noget af det jeg har skrevet kan måske godt virke som tørt stof. Jeg har brugt direkte citeringer mange steder i denne artikel, for der ikke skal opstå misforståelser.

De tre tilsætningsstoffer jeg kommer ind på er følgende:
· Butylhydroxyanisol (BHA) E 320
· Butylhydroxyoluen ( BHT) E 321
· Ethoxyquin 

De er alle kemiske fenoler, der tilsættes tørfuldfoder som antioxidanter.
BHA eller BHT findes i det meste tørfuldfoder der kan købes i forretningerne og Ethoxyquin er tilsat det meste tørfuldfoder som dyrlægerne sælger.
Disse tre kemiske fenoler er tilsat foderet, for at det fedt foderet indeholder ikke skal harske.
Der må i alt tilsættes op til 150 mg. Pr. kg. Foder. Der er fuldt lovligt at tilsætte disse kemiske fenoler, som vore hunde får dag efter dag i foderet. At det er legalt, er nok det mest chokerende.

BHA og BHT er blevet indskrænket så meget i menneskeføde, at vi praktisk talt ikke ser dem på varedeklarationerne mere. Ethoxyquin har aldrig været tilladt som antioxidant i menneskets kost og findes ikke på positivlisten.

Der er blevet foretaget forsøg med BHT på mus og rotter over 2 generationer, hvor der er blevet påvist følgende:
Ved fodring af mus og rotter op til 2 år, med føde tilsat BHT, får dyrene nedsat legemsvægt, forøget levervægt, leversvulster, en ringere fødeoptagelse og fødeudnyttelse og effekt på lunger.

Adskillige dyreforsøg tyder på at BHT kan virke som tumor-promoter, d.v.s. et stof, der kan fremme carciogeners (cancer) effekt. (Rostrou l982)
BHT virker som promoter (igangsætter for azoxymethan-inducerende tumorer i tarmkanalen hos rotter ( Weisburger, Ewarts og Wenk l977). Ligeledes virker BHT på nyrefunktionen. Der er fundet ødelagt nyrevæv og tumorer. Der er også fundet påvirkning af skjoldbruskkirtelen sammenlignelig med struma. Jo højere procent fedtstof i foderet der består af polyumættede fedtsyrer, jo større er igangsætterorganismen på cancer. BHT kan også gribe ind i immunforsvaret og svække dette. Det jeg har nævnt her, er kun et uddrag af de åbenbare dårligdomme, der har vist sig ved forsøg af rotter og mus ved brug af BHT. BHA ligger på samme linje som BHT. Dette er uddrag fra Publikation nr. 109, august l985, fra Statens Levnedsmiddelinstitut.

I Jesper Toft´s "E nummer guiden" står et rødt spørgsmålstegn ved BHA og BHT (uddrag citeret) "Betyder at tilsætningsstoffet kan forårsage problemer, skønt det er officielt godkendt".

Jeg har gode venner, der har hundeopdræt og som virkelig gør meget ud af deres hunde, både fysisk og psykisk. De har ligesom jeg brugt tørfoder i god tro med kemiske fenoler. I kraft af mit arbejde har jeg en stor indfaldsvinkel til især hunde, gennem de mennesker der opsøger mig. Jeg har efterhånden gjort den erfaring, at alt for mange mennesker klager over deres hunds velbefindende, og opdagede at størstedelen af hundene blev fodret med tørkost.

Jeg har gjort følgende iagttagelser:
Min egen hund døjede med en hårdnakket forhudsbetændelse og var konstant rødgul på dens hvide bug. Den havde bare og irriterede røde pletter omkring munden, rindende øjne og en pels der efterhånden syntes ret mat. Den havde skrækkelig dårlig ånde og det var ikke fra dens tænder, der er helt uden belægninger.
Mine kennelvenner og mange af mine klienter der har hunde, som fik tørkost, klagede mere og mere over forskellige gener, såsom hudkløe, eksem, dårlige trædepuder, svamp, dårlige maver m.v.
Efter at vi, der havde problemer med vore hunde, begyndte at give hjemmelavet, rigtig sammensat mad til dyrene, begyndte der at ske noget positivt. Den første reaktion var en voldsom fældning af både underuld og overpels. Den Nye pels der fremkom var af en hel anden struktur og blank og fin. Dyrene blev meget mere livlige og de allerfleste dårligdomme de forskellige hunde havde, forsvandt stille og roligt hen ad vejen.

Jeg har fået oplyst, at det slagterriaffald der går til tørfoder på hundefoderfabrikerne, lovligt må indeholde følgende:
Benmel, Selvdøde dyr og dyr der har fået medicin og herunder også antibiotika. Jeg har også fået oplyst at alt bliver renset inden brug til foder. Hvordan mon de bærer sig ad ?
Denne kategori af slagterriaffald må ikke anvendes til dåsefoder, har jeg fået at vide. I dåsemad er det heller ikke nødvendigt at tilsætte nogen form for kunstige antioxidanter.

Hvad angår Ethoxyquin i dyrlægernes tørfoder, har jeg ikke kunne finde særlig meget materiale om det. Jeg har fået oplyst gennem plantedirektoratet at der aldrig er blevet lavet forsøg i Danmark med Ethoxyquin, som der er blevet med BHA og BHT. Ethoxyquin må heller ikke bruges som tilsætningsstof til menneskeføde.
Men i en artikel som en Mrs. Elain Campbell fra USA har skrevet (hun har en meget stor kennel), fortæller hun om nogle af de samme problemer, som jeg har nævnt med hundene. Ydermere beskriver hun også de problemer, der er omkring hendes hvalpekuld, hvor de mislykkedes gang på gang og hvor hun fik misdannede hvalpe. Mange af de gener Mrs. Campbell havde med sine hunde, forsvandt efter hendes udsagn også ved foderskift, hvor hun ikke brugte foder med Ethoxyquin.
Man finder så godt som intet tørfoder på hylderne i forretningerne, der ikke indeholder Ethoxyquin, BHA eller BHT, enten det er fugle- fiske-katte- eller hundefoder.

I publikation nr. 109, august 1985 fra Statens Levnedsmiddelinstitut, står som afslutning af disse dyreforsøg, der er foretaget følgende:
Toksikologisk vurdering af BHT, der opsummerer og diskuterer de fundne biologiske effekter. JECFA (ekspertgruppe der vurderer og fastsætter ADI (anbefalet daglig dosering), har i l983 vurderet 50 mg. BHT pr. kg. Legemsvægt (1000 ppm) som no-effect level. Nyere toksikologiske forsøg sætter imidlertid spørgsmål ved denne værdi, idet lavere doser til rotter har vist biologiske/toksikologiske effekter af et "no effect level" og en ADI er stadig usikker.

De mængder af BHT der ifølge det daglige forbrug af levnedsmidler kan genfindes i menneskeligt væv, er af samme størrelsesorden som de koncentrationer, der har givet biokemisk effekter i in vitro studier også med humane celler ("Kohl l984"). Føjes hertil usikkerheden i vurderingen af BHT´s mulige påvirkning af mennesker, især som promoter (igangsætter) for latente neoplasmer bør man imidlertid efter instituttet for toksikologi´s opfattelse tilgodese en begrænsning af brugen ved kommende regulering. Ved en fremtidig anvendelse af BHT bør der lægges vægt på alternative antioxidanter, der kan udøve den ønskede teknologiske effekt uden BHT bivirkninger.

Hvorfor tillades noget sådant i vore kæledyrs foder, når det er så væsentligt indskrænket til os mennesker. Dyrene kan bestemt ikke have bedre af det i deres organismer end os. Der er andre måder at konservere fedt på, bl.a. ved brug af C- og E- vitaminer.
Forslag til hundefoderfabrikanterne: Vacuumpak i 1 kg. Poser og saml 10 vacuumposer i én sæk. Hundefoder behøver ikke at kunne holde sig i 18 måneder, efter det er åbnet, det er længe brugt inden. Desuden synes jeg også der er alt for dårlige varedeklarationer på dyrefoder. På meget af det, står der kun tilsat "antioxidanter og evt. E. nummer". Der er ingen forklaring på hvad denne antioxidant er, eller hvor meget der er tilsat af disse kemiske fenoler. Men det er igen fuldt legalt efter loven.

Jeg påstår ikke, at BHA, BHT eller Ethoxyquin er skyld i vore hundes dårlige tilstand rundt omkring, men man må undre sig. Det er min overbevisning, at tvivlen må komme forbrugeren til gode.
I Danmark er der ca. 1 million kæledyr (hunde og katte) og i dag er vore kæledyr knyttet meget stærkere til os end førhen. I de allerfleste hjem i dag er de en del af familien og familiemønstret. Har vore dyr det ikke godt, er vi heller ikke godt tilpas. Jeg har mange gange set, at det kan være en kostelig affære med dyrelægeregninger, hvis vore hunde bliver syge. Efter hvad jeg personligt har observeret, tror jeg, at der kunne undgås en hel del dyrelægeregninger, hvis man skifter til foder uden kemiske fenoler.
Jeg syntes det må være i alles interesse at tage brugen af disse tre kemiske fenoler op til vurdering, bruge naturlige antioxidanter eller finde en anden løsning, hvor det ikke er nødvendigt at tilsætte kemiske fenoler overhovedet.

Publiceret alternativinfo.dk/DyrPaaNettet 27-10-2000.
Oprindeligt publiceret i 1994, © Lillian Grønbæk.


Interessante links: 
10 ting du aldrig må give din hund
   (Samvirke.dk 01-11-2011)

Alternativinfo > Artikler > Tørfoder til hunde - en tikkende bombe?
26-12-2021Lillian Grønbæk
er uddannet Naturterapeut og Homøopat samt Sygeplejerske basisuddannelse.
Opfølgende kurser i bl.a. Akupunktur og Ernæring samt eksamen i Zoneterapi.
Hun har været næstformand i Zoneterapiforeningen ZF. I 1993  begyndte hun at undersøge kostprodukter til hunde.
Siden 1995 har hun beskæftiget sig med udvikling og salg af sundt foder og kosttilskud samt homøopatisk helhedsterapi til hunde.

Annonce
Alternativinfo
Kontakt os
Sitemap
Alternativinfo er udgivet af PMP Group
i samarbejde med Power Media Production ApS.
© 1999-2024, alle rettigheder forbeholdes.
Vi gemmer ingen data.
Vi anvender kun nødvendige cookies.
Tredjepart cookies kan blive anvendt af Google annoncer, YouTube video og AddThis knapper.
Web-design © PMP Group - version: 24-01-2022.