Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Nyheds sektion:
Forunderlige C-vitamin slår til igen
– kan angiveligt virke mod multiresistent TB

30-05-2013, skrevet af Per Meistrup

TB – tuberkulose – det lyder som en fjern, fortidig lidelse vi danskere ikke længere bekymrer os om. Men den er faktisk den mest almindelige, dødelige infektionssygdom ude i den store Verden. Totalt resistente bakterier medfører, at tuberkulose praktisk talt er uhelbredelig. Heldigvis viser et helt nyt forsøg, at almindelig vitamin C tilsyneladende har en virkning.


Forskerne mener, at tuberkulose bevægede sig fra drøvtyggere til mennesker i egyptisk bondestenalder – der er fundet tuberkulose i cirka 5000 år gamle mumier.
  

Hensynsløs spytning, hosten og nysen spreder influenza og tuberkulose, står der på den gamle engelske advarsels-plakat fra 1920'erne.
   

Igennem historien har TB medført mange dødsfald i Danmark. Der fandtes ingen effektiv behandling, indtil man opdagede antibiotika. Det blev løsningen på tuberkuloseproblemet, så heldigvis er sygdommen ikke længere særlig udbredt herhjemme. Kun 380 personer fik konstateret TB i 2011, heraf var mere end halvdelen indvandrere. Der er dog kun registreret beskeden smitte mellem indvandrere og etniske danskere, derimod ses der en høj forekomst af aktiv smittespredning blandt socialt dårligt stillede danske og grønlandske personer.

I mange år har vi gennem medierne lært at frygte for HIV og AIDS, men allerede i begyndelsen af 1990'erne sagde en engelsk professor til sine studerende: »Glem alt om AIDS, det i skal være bange for, det er TB, og den kommer tilbage i en multiresistent form.«
»Han er lidt skør, TB er ikke noget problem,« mente universitetets elever dengang, om deres professor.

Men nu er TB atter er på fremmarch – 1,4 millioner mennesker dør årligt af den, ifølge Statens Seruminstitut – og antibiotikaresistente bakterier gør det vanskeligt at behandle sygdommen. En del af danskernes foretrukne feriedestinationer er faktisk risikozoner. Videnskab.dk bragte i marts overskriften: “Nu er tuberkulose praktisk talt uhelbredelig”. Et nyt studie viser nemlig, at den nu findes i en form, som er totalresistent over for antibiotika.

Forleden – den 21. maj, 2013 – kom der imidlertid helt uventet hjælp: Gode gammeldags C-vitaminer kan tilsyneladende gøre det af med tuberkulose.


Elektron mikroskop billede af tuberkulose-bakterier.
   

Det var et forskerteam på Albert Einstein College of Medicine i New York, USA, som ved et “uheld” gjorde opdagelsen. De ville undersøge hvordan TB-bakterier bliver resistente over for lægemidlet Isoniazid. Forskerne ville blande en turberkulose kultur i et reagensglas med Isoniazid. Heri indgår også et såkaldt “reduktionsmiddel”, cystein, en aminosyre der kemisk reducerer andre stoffer. De forventede at bakterierne ville udvikle resistens. I stedet endte forskerholdet med »helt uventet at dræbe kulturen«, som undersøgelsens leder, William Jacobs, udtrykte det. Forskerholdet eksperimenterede derefter med at erstattede cysteinet med et andet reduktionsmiddel - almindelig Vitamin C. Det dræbte også bakterierne.

»Jeg var i vantro,« sagde William Jacobs om resultatet, der netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature. »Endnu mere overraskende... da vi udelod lægemidlet Isoniazid og bare havde C-vitamin alene. Her opdagede vi, at vitamin C dræber tuberkulose.«

»Vi siger ikke, C-vitamin er kuren mod TB,« forklarede undersøgelsens hovedforfatter, Catherine Vilcheze fra Albert Einstein Medical College på Yeshiva University i New York. »Men vi bør forsøge at finde metoder til, at efterligne den måde vitamin C dræber tuberkulosebakterier, fordi det er meget, meget effektivt.«

Forfatterne af den nye undersøgelse opfordrer til yderligere forskning i den potentielle anvendelse af C-vitamin i TB-behandling. De understreger: »Det er billigt, almindeligt tilgængeligt og meget sikkert at bruge. Det vil være et fremragende studie til overvejelse, fordi vi har tuberkulose-stammer, som vi ikke har medicin til. Jeg ved, at i laboratoriet kan vi dræbe disse stammer med ganske almindeligt vitamin C,« sluttede Jacobs.


Linus Pauling er den eneste, der har modtaget Nobelprisen to gange, i 1954 for fysik og i 1962 Fredsprisen. Pauling har blandt andet skrevet bøger om sine C-vitamin studier.
   

C-vitamin har i mange tidligere studier vist overraskende positive effekter. Nobelprismodtager for kemi i 1954, den amerikanske fysiker, Linus Pauling, påviste i 1970'erne, at høje doser af Vitamin C kan kurere mange sygdomme, herunder hjertetilfælde og kræft. Også den amerikanske forsker, Dr. med. Fred R. Klenner, er kendt for sine omfattende C-vitamin eksperimenter i 1940'erne, hvor han blandt andet kurerede polio med høj dosis vitamin C. En del af forskningen omkring C-vitamin har tidligere været kritiseret – nogle angiver, at det kan skyldes lægemiddelindustriens interesser for beskyttende patenter, frem for almindeligt tilgængelige, forebyggende og virksomme midler som vitaminer.

C-vitaminets historie som “lægemiddel” begynder dog allerede i 1800-tallet, hvor det blev bemærket, at citronsaft kunne forhindre søfolk i at få skørbug. I 1907 fandt to norske læger et vigtig sygdomsforebyggende stof i fødevarer, det der senere blev kaldt vitamin C. I 1934 lykkedes det at syntetisere dette vitamin-stof, der fik navnet “a-scorbic acid” – ascorbinsyre, senere L-ascorbinsyre. Som et mildt reduktionsmiddel, nedbryder ascorbinsyre ilt til vand, og fungerer derved som en antioxidant. En antioxidant er et naturligt eller syntetisk fremstillet stof, der forhindrer eller svækker ødelæggende iltning (oxidation). I levende organismer skaber de normale iltningsprocesser, sammen med en vis mængde baggrundsstråling, de såkaldte “frie radikaler”, der er yderst aktive, kemiske brudstykker af stoffer, og som altså er naturlige biprodukter af cellernes stofskifte. Antioxidanter beskytter de afgørende dele af cellerne ved at neutralisere disse “frie radikaler”. Adskillige undersøgelser viser, at antioxidanter blandt andet også er med til at forebygge en række kræftformer.

Kostens sammensætning – og dermed indhold af C-vitamin – har uden tvivl en forebyggende effekt mod tuberkulose, da der ifølge Serum Instituttet ses en høj forekomst af aktiv smittespredning blandt socialt dårligt stillede. Dette er angiveligt også tilfældet i de, især tredjeverdenslande, hvor TB er på fremmarch.

Det er næppe skade til, også at huske en daglig vitaminpille.

Ascorbinsyre (Vitamin C) er en organisk syre, der er beslægtet med citronsyre, har en lignende struktur og forekommer også typisk i citrusfrugter, men er altså en anden syre. Salte af ascorbinsyre kaldes ascorbater. Molekylet findes i to rumlige opbygninger som er hinandens spejlbilleder, kaldet henholdsvis L-ascorbinsyre og D-ascorbinsyre. L-ascorbinsyre er det samme som C-vitamin, D-ascorbinsyre har ingen biologisk betydning.

De fleste dyr kan selv producere stoffet, og det er derfor ikke et vitamin for disse dyr. Men nogle dyr er afhængige af at få tilført L-ascorbinsyre i kosten. Foruden mennesker drejer det sig om aber, marsvin, nogle flagermus, samt fugle og de fleste fisk. For mennesker er det afgørende, at føden er sammensat sådan, at den indeholder mere end 10 mg C-vitamin pr. dag. Stoffet findes især i frugter og bær, men også i grøntsager som kål og spinat.

Ascorbinsyre fremstilles nemt syntetisk, og det anvendes først og fremmest som C-vitamin-tilskud i tabletform. Desuden bruges der store mængder af stoffet i levnedsmiddelindustrien, hvor man udnytter stoffet som antioxidant, altså som konserveringsmiddel for at undgå harskning.

Kilde: Wikipedia

Kilder:  
Scientists’ accidental find reveals Vitamin C kills tuberculosis bacteria
(The Raw Story 21-05-2013, eng.)

Statens seruminstitut 

Vitamin C Slays TB Bacteria

(The Scientist 21-05-2013, eng.)

Wikipedia 


Links: 
Ascorbinsyre, Vitamin C (Wikipedia)

Isoniazid (Wikipedia)

Linus Pauling (Wikipedia)

Statens Serum Institut om Tuberkulose 

Læs mere: 
How to Live Longer and Feel Better
by Linus Pauling (engelsk bog om C-vitamin)

Kort om tuberkulose og tuberkulosebekæmpelsens historie 
(Galathea 3)

Linus Pauling 
(Wikipedia, eng.)

Nu er tuberkulose praktisk talt uhelbredelig 
(Videnskab.dk 10-03-2013)

The Pioneering Work of Frederick Robert Klenner 
(J Orthomolecular Med, 2007. Vol 22, No 1, eng.)

Se også: 
C-vitamin og sygdom 
   af læge Bruce Phillip Kyle 

C-vitamin som lægemiddel 
   af læge Bruce Phillip Kyle 

Tuberkulose 
   af læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen 

Vitaminguide 

Andre interessante links: 
DNA-sekventering afslører tuberkulose-epidemiens historiske hærgen
(Videnskab.dk 25-01-2015)
Et internationalt forskningsprojekt med dansk deltagelse har ved hjælp af genetiske analyser afsløret, hvordan en dødelig tuberkulose-bakterie over flere hundrede år har udviklet sig og formået at hærge det meste af verden. En lektor i global sundhed er imponeret over studiet.

Foto: 
Egyptian mummy in the British Museum, © 2004 Klafubra (Wikipedia CC 3.0)
Rensselaer County Tuberculosis Association, poster mid 1920's (Public domain)
Scanning electron micrograph of Mycobacterium tuberculosis, © 2006 Janice Carr, CDC/ Dr. Ray Butler (Wikipedia / U.S. federal government, public domain)
How to Live Longer and Feel Better by Linus Pauling, bogforside 

12-01-2022

Tuberkulose, også kaldet TB (fork. for tubercle bacillus), er den mest almindelige dødelige infektionssygdom i verden i dag. Den forårsages af en mykobakterie, normalt Mycobacterium tuberculosis, men andre af det såkaldte tuberkulosekompleks kan også give tuberkulose. Smitten sker ved dråbeinfektion, idet bakterierne indåndes i mikroskopiske vanddråber, der kommer fra en anden person med lungetuberkulose. Ved hoste, tale og nysen spredes de små dråber i luften. Tuberkulose angriber som oftest lungerne. Infektionen kan dog ramme centralnervesystemet ved at sprede sig med blodet.

Antibiotikaresistente bakterier gør det vanskeligt at behandle sygdommen. På verdensplan dør ca. 1,4 million mennesker hvert år af tuberkulose.

Forskerne mener, at tuberkulosen bevægede sig som en zoonose fra drøvtyggere til mennesker i egyptisk bondestenalder. Spor af tuberkulose er fundet i ca. 5000 år gamle skeletter og mumier fra Egypten. Tuberkulose kom til Danmark ca. 500 f.Kr.

Da mykobakterierne er lejret inden i kroppens celler, har de fleste antibiotika dårlig eller ingen effekt, hvorfor det er obligatorisk at behandle med 3-4 stoffer samtidigt. Endvidere har mykobakterierne en lang delingstid, hvorfor man er nødt til at fortsætte behandlingen i 6 måneder. Som følge af den lange behandlingstid øges risikoen for bivirkninger og fremkaldelse af antibiotikaresistens.

I begyndelsen af 2013 opererer sundhedsvæsenet med tre typer resistente tuberkulosebakterier: multiresistente, ekstremt resistente og totalt resistente. Det medfører meget lang og kostbar antibiotikabehandling, og for de totalt resistente en eksperimentel behandling, hvis udfald ikke kan forudsiges.

Kilde: Wikipedia
Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.