Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Hypnose

Af LIS HANSEN,  Hypnoterapeut 

Omkring en halv million danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv og alligevel er der ikke de store muligheder for helbredelse i vores etablerede sundhedssystem. Tilbudet hedder psykolog eller psykiater, samt de lykkepiller og andet medicin der bliver udskrevet. Og alligevel ser og hører man, at mange af dem der har fået denne hjælp, stadig får tilbagefald eller slet ikke er blevet hjulpet. 

Langt de fleste der bliver ramt er kvinder. Det kunne måske ligge i vores opdragelsesmønster som jo stadig væk er kønsbestemt. Det er bevist at mænds stresstærskel falder jo nærmere de kommer hjemmet, hvorimod kvinders stresstærskel stiger jo nærmere de kommer hjemmet. 

Der er fokus på depressioner i dag, i ugeblade, aviser og tv. Man kalder det en folkesygdom. Det er rigtig godt med fokus på dette område, så det ikke behøver at være tabu mere. Men hvorfor ikke kalde det en TILSTAND i stedet for en SYGDOM, så folk kan se at det er en normal tilstand på en syg situation. Og så se på hvilken SITUATION de befinder sig i, som udløser denne tilstand, og så ændre på denne situation.

Ordet Depression kommer af ordet Depress, som betyder: holde nede. Man undertrykker sine følelser og prøver at tænke og forstå hvorfor man har det dårligt. Og det er netop følelser det hele handler om. Følelsesmæssige oplevelser, man ikke husker, men som er i vores underbevidsthed. 

Når man i depressionen siger man ikke kan føle noget er det ikke rigtigt. Man føler jo netop, ked af det hed, tristhed, angst, tomhed, hjælpeløshed, træthed og meget andet. Og det er den tilstand man flygter fra, fordi man ikke har lyst til at mærke den, fordi det er anderledes end det plejer at være og fordi man ikke ved hvordan man skal ændre den. 

Og man kan ikke TÆNKE sig til hvad årsagen er, for det er jo følelserne det gør ondt i og de følelser kan stamme fra ens barndom, fra en situation, en oplevelse man ikke kan huske, men som man kan få hjælp til af en hypnoterapeut som har et andet syn på og en anden indgangsvinkel til at bearbejde denne tilstand. Det er aldrig for sent at ændre en dårlig barndom, dårlige oplevelser, chok, traumer, fobier og dårlige følelser, ved at ændre sin opfattelse af det der skete engang.

Jeg har selv oplevet utallige mislykkede psykologbesøg. Jeg har selv haft skoen på så jeg ved hvor den trykker. Jeg er i dag uddannet NLP – og hypnoterapeut og arbejder til dagligt med klienter med alle former for problemer som : rygestop, spiseforstyrrelser, traumer, incest, chok, depressioner, fobier, angst, vrede, stress, afhængighed af stimulanser, jalousi, impotens, alle former for dårlige vaner og det der ellers begrænser ens liv. Både små og store problemer. Mange mennesker har en misforstået opfattelse af hvad hypnose er og hvad det kan bruges til, hvilket er synd da de hermed udelukker sig selv for denne helbredelsesmulighed. 

Myter omkring hypnose
De fleste af os, kender hypnose fra scenehypnose. Underholdning hvor man får mennesker til at gøre sjove ting på scenen og intet huske bagefter. En hypnotisør har et show der skal køre, og skal bruge personer som let lader sig hypnotisere. Derfor udvælger han blandt publikum disse personer, ved at anvende nogle simple teknikker. Nogle mennesker er naturlige sumnambolister. Folk som går nemt i hypnose. De har et åbent sind og er villige og modtagelige for alle forslag fra hypnotisøren. Dette gør at mange mennesker fejlagtigt tror at hypnotisøren har magt / kontrol over deltagerne. Og hvad nu hvis man ikke vågner op igen, eller mister kontrollen over sig selv ?

Man kan IKKE hypnotisere folk imod deres egen vilje og man kan altid vågne op, da man hverken sover eller er bevidstløs. Under hypnose er man mere i kontakt med hvad man vil og ikke vil, end man er i sin normale tilstand.

Hypnose
Der er forskellige grader af hypnose alt efter hvad man skal bruge den til. Hypnose er en ændret sindstilstand. En dyb afslappet tilstand hvor hypnotisøren kommunikerer direkte med det ubevidste sind, uden at det bevidste sind blander sig. Hvis hypnotisøren skulle foreslå noget imod ens vilje, er bevidstheden der straks og tillader ingen forandring.

I den hypnotiske trancetilstand kan man komme i kontakt med alt hvad man har oplevet i hele sit liv og skabe direkte adgang til alle sine evner, kvaliteter og ressourcer, som man så kan finde frem og integrere i sit nuværende liv, til at klare det aktuelle problem med. Trance er også en tilstand vi alle går i flere gange om dagen, når vi gør noget helt automatisk, har ”koblet hjernen fra” og handler uden at tænke over hvorfor eller hvordan. 

Sindet og kroppen husker alt
I vores ubevidste sind lagres alle de oplevelser, følelser, beslutninger, begrænsninger vi har set, hørt, lugtet, smagt, sagt, mærket, lært gennem hele vores liv. Som små programmer. Disse programmer gentages helt automatisk, når vi oplever lignende situationer i vores liv. Når noget gentages tilstrækkeligt mange gange, bliver det til vaner. Nogle af disse programmer og vaner er uundværlige. De hjælper os med alt det vi skal gøre hver eneste dag, så vi ikke behøver at bruge bevidst opmærksomhed på det.

Men andre af disse programmer og vaner er uhensigtsmæssige for os. De gør at vi gentager de dårlige vaner, dårlige følelser, beslutninger og overbevisninger, der begrænser os i at leve vores liv optimalt. Men alt er tillært. Og når noget er tillært kan det også aflæres. Man kan ikke ændre på de faktiske ting, der er sket i ens liv, men man kan altid ændre sin opfattelse af det der skete. Oplevelsen afhænger af hvad man fokuserer på.

Vores Forestillingsevne
Tanker er energi. Følelser er energi. Det vi tænker på, retter vores opmærksomhed på, er det vi giver energi. Når noget får energi, vokser det. Hvis du fokuserer på det du IKKE vil have, på de negative ting, så får du det, du IKKE vil have. Ligeledes sker med det positive. Lige tiltrækker lige. Til hver tanke hører en følelse. Det vi forestiller os, vores indre billeder og lyde, skaber en følelse i os. Denne følelse mærkes et eller andet sted i vores krop, den skaber vores fysiologiske tilstand. Ud fra hvordan vi har det med vores fysiske tilstand, viser vi i vores adfærd. D.v.s. når vi tænker på en bestemt oplevelse, reagerer kroppen med den følelse, som vi havde dengang det skete.

I hypnose går man tilbage til den oplevelse, fobi eller angsttilstand og fokuserer på noget andet i oplevelsen, så følelsen bliver lavet om. På den måde laver man en permanent ændring af den dårlige oplevelse og de dårlige følelser. Vores ubevidste sind kan ikke skelne mellem hvad der er virkeligt eller hvad der er forestillet. Hvis jeg siger til dig, der står IKKE en buket røde roser på bordet, ”ser” du alligevel en buket røde roser for dit indre blik. 

Dette er også gældende når børn og voksne ser voldsomme film, uhyggelige computerspil, hører noget forfærdeligt, hvor man selv danner sine egne indre billeder. Disse forestillede billeder, skaber en diffus angst i vores krop, som man ikke kan forklare hvorfor man har, for man har jo ikke oplevet det virkeligt - men det har vores ubevidste sind. Meget angst kommer af hvad man forestiller sig at der vil ske.

I hypnose arbejder man derfor meget med forestillingsevnen. De mennesker der ikke har en sund og realistisk forestillingsevne, anbefaler jeg ikke at bruge hypnose.

Leve bevidstløst 
Når vi lever bevidstløst, lever vi som vi ”plejer”. Som vi har lært, er opdraget til. Men når vores hverdag bliver begrænset af problemer eller sygdom, bliver vi nødt til at ændre noget i vores liv. Det er utroligt hvad mennesker finder sig i. Enten tager de ikke sig selv alvorligt eller også har de haft problemerne så længe, at de ikke ved at det kan være anderledes.

Når vi TÆNKER på hvad der er galt, skylder vi ofte skylden på vores barndom, forældrene, skolen, arbejdet, chefen, kæresten, børnene o.s.v. Det er noget uden for os, der gør – er skyld i, at vi har det dårligt. Vi fralægger os det personlige ansvar, for vi kan ikke MÆRKE, hvad der er galt. Så forklarer vi os selv og andre, at det nok er arveligt. 

Men er det vores fysiske symptomer der er arvelige, eller er det vores tankemønster ? Når vi gør de ting vi hele tiden har gjort, får vi de samme resultater som vi hele tiden har fået. Hvis vi vil have andre resultater, bliver vi nødt til at gøre tingene på en anden måde. 

Leve bevidst 
Vi har altid et valg. Også når vi vælger ikke at gøre noget, er det et valg. Når vi TÆNKER, flytter vi vores energi væk fra vores følelser, væk fra vores krop, væk fra at MÆRKE. Vi kan ikke altid tænke os til en forklaring, for der er ikke altid en forklaring på, hvorfor vi føler som vi gør. En følelse er en tilstand, en fornemmelse, vi har taget på os, engang hvor vi oplevede noget som gav os den følelse. Når vi skyder skylden på de andre, flytter vi vores energi, og opmærksomhed væk fra os selv. 

Når vi bliver bevidst om dette, kan vi trække energien tilbage, så vi kan mærke os selv. Vi tror at alle andre ved bedre end os selv. Det gør de ikke. Vi lærer at adskille at hvad andre mennesker tænker, mener, tror, føler, ønsker og har behov for er Deres eget ansvar. Det har ikke noget at gøre med hvad jeg tænker, mener, tror, føler, ønsker og har behov for. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Vi har hver vores opdragelse, erfaringer, følelser, og værdier som gør at vi opfatter på hver vores måde. Og den er rigtig for den enkelte.

Personlig udvikling gennem hypnose
Når vi bliver født, bliver den fysiske navlestreng klippet over og vi bliver fysisk selvstændige mennesker. Men vi er stadigvæk følelsesmæssigt afhængige af vores forældre. Der er stadig en usynlig, psykisk navlestreng. Som teenager forsøger vi at frigøre os, til at blive et selvstændigt, voksent og ligeværdigt menneske. Men i mange tilfælde lykkes det ikke helt og det giver en følelsesmæssig ubalance. Nogle mennesker fører derfor en usynlig navlestreng over på andre ting, for at dække tomrummet. F.eks. cigaretter, slik, mad, sprut, angst, sygdom, medicin, kærester, venner, autoriteter, børn, arbejde.

Personlig udvikling og vækst handler om selv at klippe de psykiske navlestrenge. At vokse som voksen handler om at frigøre sig fra afhængighed af hinanden eller af stimulanser og lære at hvert eneste menneske selv har ansvaret for sit eget liv.
Kilden til alle ressourcer er i os selv og når vi trækker energien, opmærksomheden hjem til os selv, kan vi mærke, hvad der er rigtigt for os og hvad der er rigtigt for andre. Vi kan adskille.

Forandringsdelen
I hypnose arbejder jeg med hvad problemet er og finder ønsker og mål frem. Når man fokuserer på alt det man gerne vil, kommer alt det frem, der forhindrer én i at nå sit mål. Disse begrænsninger, tanker og følelser har vi typisk fra vores barndom. Fra en eller anden oplevelse, hvor der er tilknyttet en bestemt følelse, som gør at man har taget en begrænsende beslutning.

Under hypnosen finder man den oplevelse frem og bearbejder den, så følelsen bliver helet og ikke er begrænsende mere. Mange mennesker er bange for hvad der kommer frem, MEN uanset hvad der er sket i ens fortid, oplevede man det som barn, hvor man ikke kunne udtrykke sig, forstå eller reagere. Når man som voksen, går tilbage til den oplevelse, ser man på det med voksne øjne og kan se og forstå det på en helt anden måde, som ikke begrænser mere. Hypnoseterapi er en proces til at blive hel igen. 

Publiceret alternativinfo 14-01-2004


Relaterede artikler:
Hvad er NLP ?
   af Helle Joan Hansen (NLP-terapeut)

Visualisering og tankekraft
   af Helle Joan Hansen (NLP-terapeut)

Interessante links
Videnskab.dk 17-11-2011:
   Kan hypnose få os til hvad som helst? 

DR-online 27-12-2011:
   Fødte fem-kilos baby ved hjælp af selvhypnose  

Home > Artikler > Hypnose
12-12-2021Lis Hansen
er født i 1956, og er uddannet fritidspædagog 1981. Hun har arbejdet med børn i alle aldre indtil 1998 hvor hun tog voksenunderviser uddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole.
Hun har været leder og souschef i 4 forskellige institutioner og har deltaget i et hav af lederkurser.
Sideløbende har hun taget kurser i kinesiologi, chi gong, girafsprog, skab dit liv, rebirthing, rosenmetoden og Art of Living.
Hun har taget uddannelser som psykoterapeut, healingsmassør, reikihealer og NLP og hypnoseterapeut.
Hun arbejder i dag fuld tid som hypnoterapeut i egen klinik.

Forfatterens hjemmeside 

Artikler af
Lis Hansen:


Hypnose

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.