Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

ALTERNATIVITET OG ORD

Af ERIK KIRCHHEINER, forskningsleder og forfatter

Og hvordan har vi det så med de ord?

Alternativ sygdomsbehandling, Komplementær terapi, integreret medicin, holistisk naturmedicin og orthomolekylær lægekunst.

"Altemativ terapi er naturlig medicin!" - "Naturmedicin er økologisk, fordi den er holistisk!" - "Komplementær sygdomsbehandling består af det bedste fra både lægemedicinen og det alternative!"

Alle disse udtalelser - hvad betyder de egentlig? Stopper vi op for at se dem efter i sømmene? Eller lader vi dem bare passere med en halvtåget fornemmelse af, at de vist nok er rigtige og har et fornuftigt indhold?

Det sidste er efter alt at dømme alt for ofte tilfældet. Ærligt talt; der bliver sagt meget sludder om de nye retninger indenfor lægekunst og patientbehandling. Mere og mere som emnerne vinder i popularitet og præger medierne på godt og ondt. Og det er ikke ligegyldigt.

Vi er inde i en sårbar udvikling, hvor vi skal vogte over integriteten af de begreber, vi håndterer. For disse begreber skal være vort værktøj fra nu af og langt ind i fremtiden.

Dårligt og uegnet værktøj, uklare og vildledende begreber kan blive ødelæggende for den udvikling mod et bedre og bedre forstået - sundhedssystem, som vi så påtrængende har behov for.

Derfor skal vi passe på sproget. Bruge ordene efter deres rette betydning, omfang og begrænsning. Ikke som trendy staffage og blikfang, men for at fremføre præcise og værdifulde meninger og observationer.

Alter betyder noget andet. En anden mulighed, en anden løsning, et andet forhold, en anden metode. Altid et valg mellem to - ikke mere. Der findes ikke mere forskellige alternativer som man ofte hører i medierne og på Christiansborg. Det er selvmodsigende, det er vås.

Det alternative er derfor det andet, som adskiller sig fra det allerede eksisterende. Alternativ lægekunst og patientbehandling er derfor alt andet - alt dét andet! - der ikke befinder indenfor det sig inden for det allerede etablerede og konventionelt knæsatte. Punktum!

Det kan være naturmedicin, men det kan også være medicinsk eller kirurgisk eller anden behandling beslægtet med den etablerede konventionelle - blot ikke accepteret i det etableret konventionelle regi. Og netop derfor alternativ!

Så det alternative er som sagt: Alt det andet - slet og ret!

Og fordi det er alt det andet, består det også af en lang række vidt forskellige og indbyrdes ofte tilsyneladende, ja, i realiteten faktisk selvmodsigende bestanddele og metoder. Akupunktur, krystalterapi, homøopati, dervishdanse, ernæringsterapi, xi gong, zoneterapi, meditation, avanceret røntgenstråling, neo-rechianisme og mantra. Der er absolut ingen enhed i det alternative. At forsøge at favne det under et koncept, at samle det under én formel, én etiket er umuligt, og forsøg på at gøre det er udfra præmisserne på forhånd dømt til at være mislykkede.

Derimod kan man med rette sige, at et meget stort antal af de metoder, der findes i det alternative blandingsgods og afgjort  de mest populære, omtalte og benyttede bygger på en anden virkelighedsopfattelse end den, der præger den langt mere ensartede lægekonventionelle metodik, enten fordi de traditionelt er i direkte opposition til den vestlige videnskabsmodel fra forrige århundrede, eller fordi de bygger på andre modeller fra andre kulturer og/eller ældre kulturlag.

Her kan en betegnelse som holistisk undertiden være på sin plads, især når det gælder lægekunst i kinesisk, hindu eller islamisk regi. Grundlaget for disse metoder er en opfattelse af mennesket som en del af naturen og i sidste instans af universet og bestræbelsen på at harmonisere enkeltindividet og holde det i samklang med de universelle elementer, er identisk med stræben ikke blot efter sundhed og helse, men lykke, succes og spirituel/religiøs integration.

Men betegnelsen holistisk kan benyttes som en acceptabel betegnelse for enhver metode, hvis fundamentale og overordnede sigte er hele menneskets helse - fysisk, mentalt, spirituelt - i samklang med dets miljø og sociale og emotionelle funktioner. Der findes derfor ikke noget holistisk kirurgi, ej heller nogen holistisk kemoterapi - skønt enkelte former for både dette og hint godt kan være alternative, alene fordi de ikke er accepteret som konventionelle.

Så har vi et begreb som orthomolekylær lægekunst. Det er i princippet afgjort alternativt, selv om dele af konceptet allerede næsten upåagtet har sneget sig ind i det konventionelle regi. I princippet kan man hævde at insulin mod diabetes er orthomolekylært, at jod mod struma er orthomolekylært, at kalk mod osteoporose er orthomolekylært. Andre vil nok kræve lidt mere, for at begrebet helt skal dække. En vis økologisk holdning måske. Spørgsmålet er værd at tage op: Er orthomolekylær lægekunst økologisk lægekunst?

Ordet økologi er egentlig græsk og betyder basalt husholdningslære. Vi bruger det på den større husholdning, vor alle sammens husholdning, det samlede miljø, dets ressourcer, dets omkostninger, dets rengøring.

Når det har været nødvendigt at vade igennem alle disse begreber i en proces, som mange læsere utvivlsomt har opfattet som enerverende ordkløveri, så er det blandt andet fordi vi nu kommer til nogle stykker, der ved nærmere eftersyn nok bør håndteres med både forsigtighed og en vis portion mistillid.

Integreret terapi kan ses som en fremgangsmåde, der giver udtryk for et på sin vis prisværdigt ønske om at forlige forskellige acceptable og effektive metoder i et samlet behandlingsregi.

Behandleren der siger: "Jeg er i sidste instans ligeglad med de forskellige metoders teorier. Jeg ønsker blot at helbrede mine patienter og låner derfor fra hvor som helst, hvad jeg og de kan bruge."

Her er en no nonsens personlighed, hvis djærve fremgangsmåde vækker forståelse og sympati. Og fremgangsmåden er ofte ret effektiv. Men klassiske systemer lider ofte, når de blive amputeret fra deres teoretiske grundlag - det gælder ayurveda, klassisk homøopati, kinesisk lægekunst og andre discipliner. Og forskning kræver teoretiske grundlag for at kunne fungere.

Så hvem integrere hvad for hvem ? Den kinesiske og den ayurvediske pulsdiagnostik er uforenelig, og ingen af dem kan kombineres med unani-skolens. Alligevel fungerer de alle, men hver ud fra deres forudsætninger. Hvad kan integreres og hvad kan ikke ?

Komplementær terapi er endnu et begreb. Det lyder smukt. Lad det ene system komplementere det andet. Så får vi det bedste ud af begge - til patientens gavn.!

Men gør vi ?

Hvem komplementerer med hvad for hvem ? - og med hvad ?

Er det komplementær terapi at give folk belastende kemoterapi, og så lindre giftvirkningen med vitaminer ? - Det er der mange, der i ramme alvor mener.

Er det komplementær terapi at give gigtpatienter NSAID-mediciner, der nedbryder brusken i de i forvejen angrebne led - og for øvrigt også i dem, der endnu ikke er angrebne - og samtidig give dem glukosaminsulfat, for at genopbygge de samme led ?

Eller er det bare fornemt organiseret idioti?

Lægekunstens midler komplementerer ikke sig selv. Personer foretager valget. Og hvem får lov til at lægge første behandlingsforslag på bordet ? Det gør den, der har mest magt, mest prestige, mest politisk back up, flest penge og ressourcer. Så kan næste mand komme og "komplementere".

Men når to diametralt modsatte virkelighedsopfattelser, to konfronterende menneskeopfattelser står overfor hinanden, så komplementere de ikke hinanden. Nej, der kæmper eller indgår kompromis. Men det er noget helt andet.

Så lad os passe på ordene !

Publiceret alternativinfo 1999


Se også: 
Hvorfor alternativ - en introduktion til det alternative univers (artikel)


Home > Artikler > Alternavitet og ord
04-12-2021Erik Kirchheiner
var forskningsleder og forfatter og skrev i mere end 30 år om kost, vitaminer og mineraler, samt naturmedicinsk betydning for en sund livsstil og godt helbred.
Oprindelig havde Erik Kirchheiner et tandlægestudium bag sig og havde desuden været højskolelærer, freelanceskribent, rektor for en skole i Indien og forskningsleder hos Viggo Berthelsen samt rejseekspeditionsleder, foredragsholder, konsulent og forfatter. Han opholdt sig i længere perioder i Indien i 1970'erne, hvor han bl.a. studerede lægekunst.
Han blev udnævnt til Fellow of the Royal Society of Art (FRSA) og i 2001 tildelt The International Natural Medicine Honorary Prize i 2001 af The International Natural Medicine Committee. Desuden medlem af Dansk Etno Medicinsk Selskab (DEMS) og Eventyrernes Klub (AC).

Erik Kirchheiner sov stille ind, 73 år gammel, den 12. februar 2010.

Artikler af
Erik Kirchheiner:


Alternativitet og ord

Blodsukkerlidelser

Børn, bly og forbrydelser

Cancer

Diabetes 

Gigt og rheumatisme

Vitamin E - redder liv

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.