Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Læger og alternative behandlere må samarbejde

Af RACHEL SANTINI, ernæringsfysiolog og kultursociolog

Dansk Institut for Folkesundhed hilser lægernes kovending over for de alternative behandlere velkommen. Faggrænser må brydes op, hvis sundhedsmæssige og videnskabelige problemer skal løses - til gavn for patienterne.


Med udgangspunkt i interviewet med undertegnede i Berlingske Tidende 22.5. om Dansk Institut for Folkesundhed (DIF) samt forside artiklen 1.6. med overskriften "læger åbner for alternativ medicin", kan vi nu alle konstatere rigtigheden af, at der er tre faser i videnskabelig erkendelse:
1. Først griner man af det.
2. Så ignorerer man det.
3. Så siger man (når truslen om konkurrerende viden bliver overhængende): Nåh det, det har vi da vidst hele tiden.

Først og fremmest må man selvfølgelig hilse lægernes kovending velkommen !  Endelig erkender man den eksisterende virkelighed, nemlig at en stor del af den danske befolkning søger alternativ behandling. Enten fordi de ikke får tilfredsstillende hjælp via det etablerede system, eller fordi de ikke ønsker de bivirkninger, megen traditionel medicin giver.

En del alternativ medicin eksisterer i dag side om side med den etablerede medicin i mange lande - til gavn for brugerne. De bedste elementer fra den alternative medicin har vist deres gavnlige effekt og hviler på århundredes erfaring og gennemprøvning på patienter.

Lægeforeningens formand overlæge Torben Pedersen siger i artiklen 1.6. mange tankevækkende ord. bl.a. mener han, at det er anbefalelsesværdigt, at man etablerer databaser over de alternative behandlinger, deres dokumenterede effekt samt evt. risici. Det er netop et af hovedområderne, som en tværfaglig forskergruppe nedsat af DIF arbejder med.

Torben Petersen indrømmer ligeledes, at lægerne intet aner om, hvordan alternativ medicin påvirker patienterne. Derom er det næppe tvivl. Derfor er det også vigtigt fra starten at gøre sig visse ting klart for at undgå fordomme, subjektivitet og uvidenskabelighed.

En database skal først og fremmest opbygges af mennesker med de relevante kvalifikationer. Det vil f.eks. sige, at læger er diskvalificerede - dels ifølge eget udsagn ("aner intet om, hvordan de påvirker patienterne"), dels ifølge deres manglende alternative uddannelse. Det vil være lige så betænkeligt, hvis arbejdsgruppen domineres af alternative behandlere - så kan man ligeledes sætte spørgsmålstegn ved objektiviteten i undersøgelsen. Endvidere er de alternative behandleres uddannelse sjældent videnskabelig tilstrækkelig. Forskellige løsningsmodeller er mulige:
1. Lægen kan videreuddanne sig som alternativ behandler.
2. De alternative behandlere kan udbygge uddannelsen, så den står stærkere videnskabeligt.
3. De to grupper kan begynde at kommunikere, samarbejde og i øvrigt henvise patienter til hinanden i erkendelse af:
At lægevidenskaben ikke er den eneste form for videnskabelighed.
At ingen er altvidende
At ingen skal have monopol på sundhed
Opbrydning af faggrænser er nødvendig, hvis sundhedsmæssige og videnskabelige problemer skal løses - til gavn for brugerne.
Endelig kan man trække på DIF´s viden.

DIF blev dannet i 1995 og er et uafhængigt institut, hvis mål er at fremme folkesundheden. Dette gøres bl.a. ved opbygning af en international vidensbase på sundhedsområdet. Gennem kritisk indsamling og bearbejdning af viden, relevant forskning og formidling ønsker vi at modvirke den voksende apati og forvirring hos brugerne. En apati for forvirring, som delvis skyldes den ofte modsætningsfyldte ufuldstændige og fejlagtige information, vi udsættes for.

Oprindeligt publiceret i Berlingske Tidende, 12. juni 1996
Publiceret alternativinfo 1999


Relaterede artikler: 
Lægevidenskab eller lægekunst
   af læge Claus Hancke
Sundhedsvæsenets fremtid er en blind vej
   af læge Claus Hanche

Artikler > Læger og alternative behandlere må samarbejde
04-12-2021


Rachel Santini
Rachel Santini
er kultursociolog, mag.art., psykoterapeut og ernæringsfysiolog, medlem af DIFF, Dansk Institut for Folkesundhed, der er et tværfagligt forskernetværk, stiftet i 1995. Det er et selvstændigt institut, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser, hvis formål er at fremme folkesundheden på alle niveauer.
Rachel Santini er hospitalsdirektør og daglig leder for Kildehøj, privathospital for behandling af spiseforstyrrelser.

Forfatterens hjemmeside 

Artikler af
Rachel Santini:


Den mentale revolution

Læger og alternative behandlere må samarbejde

Model for en ny sundhedsforskning

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.