Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Fem-element teorien
– om kinesisk diagnose

Af akupunktør Helle Bruun

»Én ulykke kommer sjældent alene,« siger man, og måske er det ikke helt tilfældigt. Den vestlige lægevidenskab fokuserer på at lappe os sammen, hver gang det går galt, men der er også brug for at se på helheden, mønsteret bag livslange kæder af uheld og smerter. De kinesiske læger har derfor gennem århundrederne arbejdet på at afdække disse mønstre, og resultatet er det, vi i dag kender som den kinesiske 5-element teori.

Et kinesisk alter for de Fem Elementer
Et kinesisk alter for de Fem Elementer – træ, ild, jord, metal og vand – ved templet, Imperial Vault of Heaven i Beijing, bygget i perioden 1406 til 1420. Templet er en del af UNESCOs verdensarv.
   

Vores kroppe må klare alle livets ulykker og sygdomme, så det er klart at vi gennem tiden samler på ar og skavanker, som vi lærer at leve med og kompensere for. Hvis vi har et svagt knæ, beskytter vi det, også når det ikke gør ondt. Det belaster hoften og ryggen. Nogle år senere får vi så iskiassmerter og kan ikke få nok motion. Efter endnu nogle år leder det måske til hjertekarsygdomme eller sukkersyge.

Desværre har vi vænnet os til, at ar og svagheder blot er ”bagateller”, som man må finde sig i. Derfor er der mange, der mere eller mindre bevidst har lært at leve med skader på funktioner, som kroppen oprindelig havde brug for, og en blokeret funktion gør os sårbare overfor nye skader og sygdomme.

Så når vi er kommet over den værste sygdom; når det brækkede ben er vokset sammen igen, og når arret efter kejsersnittet er lægt, skal vi ikke bare “leve med det”.

Den kinesiske medicin lærer os, hvordan det er muligt at rette op på alle de blokeringer, som ellers på sigt kan skade krop og sind. Det kan tage tid, og det kan være hårdt, men det er hele arbejdet værd.


Om blokeringer i energien – Qi 

Den kinesiske diagnose går ud fra, at vores sygdomme på lang sigt skyldes blokeringer i kroppens og sindets energi-systemer – meridianbanerne. Kineserne kalder det “Bi” syndrom, og det opstår der, hvor kroppens naturlige sammenhæng, dens strømme af Qi, er brudt af en skade – et ar eller måske bare en kronisk muskelspænding.

Der er ikke altid symptomer direkte ved blokeringen, men lidt belastning, kulde, vind, varme eller fugt, så er det lige hér, du bliver øm, får smerter eller bliver følelsesløs. Selv “tilfældige” ulykker kan skyldes sindets “blinde pletter”, der leder til manglende opmærksomhed eller overmod.


Fem-element teorien 

For at forstå, hvordan forskellige typer af blokeringer indvirker på hinanden, kan behandleren bruge den kinesiske diagnose til at optrævle kæden af dybere årsager til den seneste lidelse.

Teorien arbejder med fem elementer:
TRÆ, ILD, JORD, METAL og VAND.

Elementerne svarer til forskellige organer, sindsstemninger, strategier for overlevelse, døgnets timer, relationer mellem mennesker, osv. De 12 meridianbaner, som akupunkturpunkterne ligger på, er også knyttet til elementerne. Tabellen herunder viser nogle af sammenhængene.

ELEMENT TRÆ ILD JORD METAL VAND
Symbol
Yin 
meridian
Lever Hjerte /
Pericardium
Milt Lunge Nyre
Yang meridian Galdeblære Tyndtarm /
Sanjiao
Mave Tyktarm Blære
Kropsvæv Muskler, negle,
nærings-
stoffer
Hjerne, nerver,
kredsløb
Bindevæv,
slimhinder,
immun-
forsvar
Hud og hår Knogler, led,
tænder, væske,
underliv
Regulerer Hormon-
balance
Tungen Appetit Væske-
strømme
Livsenergi
Sanser Syn Taleevne Smag Lugt og føle Hørelse
Smag Sur Bitter Sød Skarp Salt
Personlighed Skelnen, vrede Angst, stress,
kreativitet
Depression,
kærlighed
Sorg, intuition,
klodsethed
Frygtsomhed,
spontanitet

Som vestlig læser vil man let komme til at tænke, at nogle af de tilknyttede egenskaber er “dårlige”, mens andre lyder som om de er “gode”. Sådan skal man ikke forstå det. I det harmoniske menneske er der balance og ro over alle de fem elementers virkning på hinanden.

Figuren herunder viser to typer relationer mellem de fem elementer:
 
  • Den ydre cirkel: 
    Dette er en mor-barn relation, hvor moder-elementet nærer barnet. Relationen er symboliseret ved forholdet mellem mor og barn. Moderelementet skaber og nærer barnet, og hvis moren bliver skadet vil barnet efter noget tid sygne hen. Hvis barnet ikke kan tage imod næring, vil overskuddet blive ophobet hos moren eller kanaliseres forkert. Hvis moder-elementet er ude af kontrol, kan barnet blive overfodret. Så problemer i tyktarm og lunger kan meget vel være den egentlige årsag til problemer med nyrer og blære.
  • Den indre stjerne: 
    Relationen kan symboliseres ved saven, der beskærer træet; træet, der skygger for jorden; jorden, der dæmmer vandet; vandet, der slukker ilden; ilden, der smelter metallet. Dette er en aktivt plejende og dermed kontrollerende relation, som sikrer, at intet element tager overhånd og skaber ubalance ved at bruge, ophobe eller videregive for meget energi. Derfor kan energi-ubalancer i tyktarm eller lunger også være årsag til at galdeblære og lever har problemer.

De to typer af relationer er et meget effektivt system til at sikre kroppens og sindets stabilitet, så vi er svære at vælte omkuld af et pludseligt stød. Et langvarigt tryk, derimod, kan over tid bringe ubalance i elementernes indbyrdes forhold. Det kan skyldes en kronisk skade, et misbrug, et nedslidende arbejde, en dårlig livsstil. Ganske langsomt forplanter problemet sig fra ét element til de næste i cirklen og stjernen.

Omvendt, når et problem er behandlet ét sted, skal man altså huske at læse baglæns i relationerne for at søge efter de oprindelige årsager de steder, som femelement teorien udpeger. Det sker endda ofte helt naturligt, at de gamle lidelser fra det oprindelige element vender tilbage, når den direkte behandling af en ny lidelse begynder at bære frugt.

Patienten kan let blive foruroliget over, at ting, man troede man havde lagt bag sig, nu pludselig blusser op igen. Det er derfor vigtigt, at ikke kun behandleren, men også patienten er klar over, at dette er en naturlig konsekvens af fem-element teorien, og at det er tegn på, at behandlingen virker.

Kineserne fortæller os også, at vi ikke behøver blive bange for, at der er tale om en uendelig ørkenvandring baglæns gennem teoriens virkningsrelationer. Det er rigtigt, at man undertiden skal nogle led tilbage i årsagskæden, men det er faktisk muligt at komme helt til bunds og blive rigtig rask igen.

Publiceret alternativinfo: 08-04-2013
Artiklen er tidligere publiceret i “Sund-forskning”.


Relaterede Artikler: 
Cupping – en 1000 år gammel detox metode er kommet tilbage 
   af akupunktør Helle Bruun 

Hvad er akupressur 
   af Per Meistrup 

Hvad er akupunktur? 
   af Per Meistrup 

Hvad er zoneterapi? 
   af Helle Joan Hansen 

Fortiden i kroppen 
   af akupunktør Helle Bruun 
 
Links: 
Wu Xing (Five Elements), Wikipedia (eng.)

Foto:
 
Fem Element alter, © 2009 Vmenkov, CC3.0, Wikimedia Commons 

Chinese Five Elements Diurnal Cycle, Public Domain, Wikimedia Commons 


Home > Artikler > Fem-element teorien
18-12-2021


Helle Bruun
Helle Brunn
er uddannet Akupunktør og Zoneterapeut fra Scandinavian College of Acupuncture. Hun er uddannet i Cupping fra Akupunkturskolen i Teglgaardsstræde. Videregående uddannelse ved Ilkay Zihni Chirali, der er kendt for sit store engagement i cuppingterapi her i Europa. Helle Bruun har klinik i Hørsholm.

Foto: David Larsen.
Wu Xing i den kinesiske filosofi bliver oftest oversat som De Fem Faser eller De Fem Elementer, hvilket misvisende kan opfattes som en analogi til den vestlige tolkning af de klassiske fire græske elementer (Jord, Vand, Ild, Luft). De Fem Årstider, kan være en bedre oversættelse.

I begyndelsen, for et par tusinde år siden, blev De Fem Elementer anvendt til at beskrive dynastiernes skifte. Her spillede fasernes farver og rækkefølge en stor rolle. Oprindeligt overvandt elementerne hinanden i en cyklus med rækkefølgen vand, ild, metal, træ og jord. I Handynastiet ændredes rækkefølgen til træ, ild, jord, metal og vand, så De Fem Elementer i stedet producerer hinanden. Cyklussen kunne nu også vendes, så faserne i stedet nedbrød hinanden. Efterhånden havde De Fem Elementer ikke længere indflydelse på dynastiernes skifte, men forblev en populær måde til at beskrive menneskers og tings kvaliteter og indbyrdes forhold.

De Fem Elementer har stor betydning i Kinesisk filosofi, navnlig Taoisme, samt i Traditionel Kinesisk Medicin, hvor de er et af hovedprincipperne til at forstå samspillet mellem kroppens energimeridianer. I Feng Shui anvendes De Fem Elementer til harmoni i indretning af haver og landskaber. Desuden har De Fem Elementer en betydningsfuld rolle i kinesisk kosmologi.

Kilde: Wkikipedia.
Annonce

 

F√łlg os p√• Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  ¬© 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilh√łrer PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafh√¶ngig informations portal, der hverken markedsf√łrer eller s√¶lger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturl√¶gemidler, kosttilskud og vitaminpr√¶parater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repr√¶sentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
På sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indl√¶g og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke n√łdvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold på link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres f√łlgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, ogs√• kaldt "n√łdvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af s√łge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte L√¶s mere om cookies her.
Copyright ¬© :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilh√łrer respektive ejere og m√• ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette må du: Linke til alle sider på alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette må du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.